eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zakup w Szwajcarii jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

Zakup w Szwajcarii jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

2015-09-10 12:57

Zakup w Szwajcarii jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

Zakup w Szwajcarii jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru? © bzyxx - Fotolia.com

Zakup towaru od szwajcarskiej firmy (podatnika podatku od wartości dodanej), który znajduje się u francuskiego producenta i zostanie przetransportowany z Francji bezpośrednio do Polski, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, które podlega wykazaniu zarówno w deklaracji VAT-7 jak i informacji VAT-UE - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 01.09.2015 r. nr IBPP4/4512-174/15/PK.

Przeczytaj także: WNT towaru: spóźniony transport a rozliczenie VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka (zarejestrowany podatnik na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych) zamierza kupić towar handlowy od szwajcarskiej firmy (podatnika podatku od wartości dodanej). Towar ten zostanie jednak wyprodukowany we Francji przez francuską firmę, zaś jego transport nastąpi bezpośrednio z Francji do Polski.

Płatność za towar zostanie dokonana na podstawie wystawionej przez szwajcarską firmę faktury, na której nie będzie jej NIP unijnego. W formie dodatkowej na dokumencie tym znajdzie się natomiast NIP unijny firmy francuskiej (tj. producenta towaru) w powiązaniu z warunkami dostawy towaru, które w tym przypadku będą określone jako EXW (Ex Works), jak też nazwa miejscowości we Francji, z której rozpocznie sie wysyłka towaru do Polski. Warunki dostawy EXW zgodnie z zasadami INCOTERMS oznaczają, że towar jest dostarczony, gdy sprzedawca wystawi go do dyspozycji w swoim magazynie lub zakładzie, a wszelkie koszty związane z organizacją transportu ponosi nabywca towaru. Przeniesie prawa własności z podmiotu szwajcarskiego (który nie posiada we Francji siedziby ani miejsca prowadzenia działalności) na spółkę nastąpi na terenie Francji.

Zakup towaru spółka zamierza potraktować jako WNT i tak też wykazać w deklaracji VAT-7 i VAT-UE (gdzie jako kontrahenta wskaże firmę francuską). Zadała pytanie, czy takie postępowanie będzie prawidłowe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

"(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega eksport towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a. (art. 2 pkt 1 ustawy).

Z powyższego przepisu wynika tzw. zasada terytorialności, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem ale tylko na terytorium kraju.

fot. bzyxx - Fotolia.com

Zakup w Szwajcarii jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

Zakup towaru od szwajcarskiej firmy (podatnika podatku od wartości dodanej), który znajduje się u francuskiego producenta i zostanie przetransportowany z Francji bezpośrednio do Polski, należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, które podlega wykazaniu zarówno w deklaracji VAT-7 jak i informacji VAT-UE.


W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) - art. 7 ust. 1 ustawy.

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach - art. 7 ust. 8 ustawy.

Stosownie do art. 9 ust. 1-3 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:
1. nabywcą towarów jest:
a. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
b. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
- z zastrzeżeniem art. 10;
2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy:
1. nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1,
2. dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2
-jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

Czynność wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej WNT) co do zasady wymaga istnienia dwóch stron transakcji: jeden podmiot nabywa towary rozpoznając u siebie wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, natomiast druga strona dostarcza te towary dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków:
• po pierwsze podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel; zatem na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa;
• po drugie po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym pozostaje bez znaczenia kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: