eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dropshipping poza ryczałtem ewidencjonowanym?

Dropshipping poza ryczałtem ewidencjonowanym?

2015-10-02 12:48

Dropshipping poza ryczałtem ewidencjonowanym?

Dropshipping poza ryczałtem ewidencjonowanym? © fasphotographic - Fotolia.com

Usługi pośrednictwa w zakupie oparte o model dropshippingu, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 63.99 (tj. usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), są wyłączone z możliwości ich opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30.09.2015 r. nr IBPB-1-1/4510-387/15/WRz.

Przeczytaj także: Formy opodatkowania dla dropshippingu

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży elektroniki. Wybrał dla niej opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Działalność tę zamierza jednak poszerzyć o usługi polegające na zorganizowaniu procedury zakupów towarów poza terytorium Polski ma zasadzie modelu logistycznego dropshippingu.

Usługi te polegałyby na tym, że klienci dokonywaliby wyboru towaru z prezentowanych na aukcjach internetowych wyrobów, które nie będą własnością wnioskodawcy. Cenę sprzedaży wraz z kosztami przesyłki klienci przekazywaliby na konto bankowe wnioskodawcy, a on następnie przekazywałby ją kontrahentowi zagranicznemu (właścicielowi towaru) po pomniejszeniu o swoją prowizję. Wysyłka towaru odbędzie się bezpośrednio od kontrahenta zagranicznego do klienta w Polsce. Rola wnioskodawcy ograniczy się tutaj do pośrednictwa w kontakcie między kupującym a sprzedawcą oraz przekazania pieniędzy. Towar nigdy nie będzie stanowił własności wnioskodawcy. Nie będzie on także występował w roli importera (wszelkie opłaty celne obciążać będą nabywcę).

Dla tych transakcji wnioskodawca rozważa rozszerzenie swojej działalności o pozostałą działalność usługową w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (wg PKWiU sklasyfikowaną pod symbolem 63.99.). Zadał pytanie, czy świadcząc wskazane usługi w dalszym ciągu będzie mógł korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym oraz jaką stawkę podatku dla takich przychodów stosować? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

fot. fasphotographic - Fotolia.com

Dropshipping poza ryczałtem ewidencjonowanym?

Usługi pośrednictwa w zakupie oparte o model dropshippingu, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 63.99, są wyłączone z możliwości ich opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.


Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przy czym, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników (art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., pod pozycją 25 ujęto usługi, o których mowa w dziale 63.99 PKWiU, tj. Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (...)

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie świadczył usługi, które zgodnie z PKWiU są sklasyfikowane pod symbolem 63.99 (usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane), a więc usługi wymienione pod poz. 25 Wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, to działalność ta na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. w ogóle nie będzie mogła być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tym samym nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy dotyczące możliwości opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W konsekwencji bezprzedmiotowa jest ocena jego stanowiska w zakresie stawki ryczałtu właściwej do opodatkowania uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów oraz sposobu ustalania tych przychodów. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (3)

 • Jak opodatkować sprzedaż w dropshipingu ?

  biuro.bubu / 2018-02-21 21:59:48

  Prosze o radę. Jaki sposób opodatkowania wybrać zamierzając sprzedawać towary w modelu Dropshippingu, będąc tylko pośrednikiem.
  Z góry dziekuje za pomoc. odpowiedz ] [ cytuj ]

  • Krzysztof_S. / 2018-02-22 10:29:27

   Jak widać na powyższym przykładzie - ryczałt może okazać się tutaj bardzo niebezpieczny. Podstawą jest odpowiednia klasyfikacja takich usług. Dla bezpieczeństwa (jeżeli nie mamy dokonanej przez GUS klasyfikacji świadczonych usług) lepiej płacić podatek od dochodu. Niestety jego stawki są odpowiednio wyższe (skala podatkowa, podatek liniowy). odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Re: Dropshipping poza ryczałtem ewidencjonowanym?

  biuro.bubu / 2018-02-22 10:42:00

  Dziekuje za podpowiedz. Co wiec bedzie najkorzystniejsze i bezpieczne dla nowo otwartej firmy generującej niewielkie zyski na początku? Czy warto by watowcem nie kupując towaru jednak ponosząc miesięczne koszty żedy 1500pln za strone www, domene, ksiegowosc itp... ? odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: