eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Pośrednictwo handlowe: przychodem z firmy tylko prowizja

Pośrednictwo handlowe: przychodem z firmy tylko prowizja

2017-03-20 13:54

Pośrednictwo handlowe: przychodem z firmy tylko prowizja

Jak rozlicza podatek pośrednik handlowy © apops - Fotolia.com

W przypadku pośrednictwa handlowego przychodem z działalności gospodarczej jest prowizja uzyskana z tego tytułu, czyli różnica pomiędzy kwotą przelaną od klienta na rachunek bankowy pośrednika, a kwotą przekazaną następnie do dostawcy - tutaj sprzedawcy chińskiego - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.03.2017 r. nr 1462-IPPB1.4511.63.2017.2.KS.

Przeczytaj także: Dropshipping i przychód w PKPiR: Wydruk z banku to za mało

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni wystawia na aukcjach internetowych przedmioty, których nigdy nie była, nie jest ani też nie będzie właścicielem. Towary takie należą do sprzedawcy chińskiego.

Klient zainteresowany zakupem określonych towarów wpłaca na konto bankowe wnioskodawczyni określoną opłatę. Dopiero po otrzymaniu przelewu wnioskodawczyni składa zamówienie na chińskim portalu. Towar jest przy tym zamawiany nie do niej, a bezpośrednio na adres klienta. To on jest importerem. Wnioskodawczyni opłaca towar na określoną kwotę a sprzedawca z Chin przesyła towar na adres klienta zainteresowanego kupnem.

Wnioskodawczyni posiada jedynie: potwierdzenie zamówienia towaru z portalu internetowego, potwierdzenie wpłaty od klienta, potwierdzenie zamówienia z chińskiego portalu zawierające dane o zamawianym przedmiocie oraz klienta (adres wysyłki) jak też kwotę zapłaty i rachunek wystawiany przez zainteresowaną polskiemu klientowi w postaci różnicy pomiędzy kwotą otrzymaną od niego za zamówiony towar a kwotą przekazaną chińskiemu sprzedawcy.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy przychodem z prowadzonej działalności gospodarczej jest dla niej uzyskana kwota prowizji? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest określona w pkt 3 tego przepisu pozarolnicza działalność gospodarcza.

fot. apops - Fotolia.com

Jak rozlicza podatek pośrednik handlowy

Jeżeli pośrednik jedynie pośredniczy w transakcji poprzez przekazanie zamówienia oraz środków finansowych, zaś nie kupuje na własną firmę towarów, przychód rozpoznaje w wysokości uzyskanej prowizji na takiej usłudze.


Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przywołany przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Oznacza to, że za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont, pomniejszony o należny podatek od towarów u usług.

Z treści wniosku wywieść należy, że Wnioskodawczyni planuje rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa handlowego – pośrednictwo w zakupie towaru pomiędzy klientem z Polski a chińskim sprzedawcą.

W takim przypadku, przychodem o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania będzie kwota należna za wykonaną usługę, tj. marża (prowizja) Wnioskodawczyni.

Przenosząc powołane uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie pośrednictwa handlowego, przychodem z rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie prowizja uzyskana z tego tytułu – różnica pomiędzy kwotą przelaną od klienta na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, a kwotą przekazaną do dostawcy – sprzedawcy chińskiego. Zatem jeżeli w istocie Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie jedynie pośredniczyć w sprzedaży towarów handlowych (nie będzie dokonywać sprzedaży we własnych imieniu oraz nie będzie ich właścicielem), to wartość prowizji - różnica pomiędzy kwotą przelaną od klienta na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, a kwotą przekazaną do dostawcy – sprzedawcy chińskiego tytułem poszczególnych transakcji stanowi przychód w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: