eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rejestracja VAT: dokładny adres siedziby spółki w VAT-R

Rejestracja VAT: dokładny adres siedziby spółki w VAT-R

2016-02-09 12:58

Rejestracja VAT: dokładny adres siedziby spółki w VAT-R

VAT © zsirosistvan - Fotolia.com

Jednym z podstawowych wymogów zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu do podatku VAT jest prawidłowe wskazanie pełnego adresu siedziby spółki.

Przeczytaj także: Zmiana urzędu skarbowego gdy postępowanie podatkowe

NSA w jednym z ostatnich wyroków rozstrzygnął tę kwestię.
W wyroku z 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt I FSK 112/15 NSA stwierdził, iż przez „adres siedziby" podatnika podany dla celów zgłoszenia rejestracyjnego w formularzu VAT-R „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług", należy uznać adres zawierający co najmniej nazwę miejscowości i ulicy, numer budynku oraz lokalu, w którym faktycznie funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa podatnika i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania.

W przedmiotowej sprawie organ podatkowy odmówił spółce zarejestrowania i wydania potwierdzenia zarejestrowania, jako podatnika podatku od towarów i usług oraz zarejestrowania i wydania potwierdzenia zarejestrowania, jako podatnika VAT-UE.

Fiskus ustalił, że wskazany w zgłoszeniu VAT-R lokal to położone w piwnicy pomieszczenie gospodarcze bez okien, nieprzystosowane do pełnienia funkcji siedziby spółki i miejsca działalności gospodarczej. Według fiskusa, adresu tego nie można było uznać za faktyczną siedzibę spółki. Spółka nie zgodziła się z fiskusem uznając, że brak jest przepisów zabraniających prowadzenia w piwnicy działalności gospodarczej, posiadania tam siedziby i adresu do korespondencji. Spółka podtrzymała żądanie rejestracji.

fot. zsirosistvan - Fotolia.com

VAT

Jednym z podstawowych wymogów zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu do podatku VAT jest prawidłowe wskazanie pełnego adresu siedziby spółki.


Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA. Zdaniem sądu, w sytuacji gdy jednym z warunków rejestracji podatnika jest podanie "adresu jego siedziby", organ, który stwierdza, że podany w zgłoszeniu rejestracyjnym adres nie ma rzeczywistego charakteru – trafnie stwierdza brak jednego z warunków do rejestracji, co skutkuje decyzją o odmowie takowej rejestracji.

Pojęcie "adresu siedziby" podatnika nie oznacza adresu do doręczania korespondencji. Jak już wcześniej wskazano, adres taki, to faktyczne miejsce, w którym funkcjonuje zarząd przedsiębiorstwa i zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego nim zarządzania. Adres taki powinien zawierać nazwę miejscowości, ulicy, numer budynku oraz lokalu, który musi spełniać warunki dla funkcjonowania zarządu oraz zarządzania przedsiębiorstwem podatnika.
Dlatego według sądu, fiskus trafnie przyjął, że lokal piwniczny, znajdujący się poza ewidencją porządkową lokalu budynku, w którym się mieści, nie spełnia w żadnym przypadku kryteriów "adresu siedziby" podatnika w rozumieniu części B.2 Formularza VAT-R "Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług". Podobnie za "adres siedziby" w tym rozumieniu (dla celów VAT) nie może być uznany adres udostępniany wielu podmiotom podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców w celu umożliwienia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod którym podmioty te nie wykonują faktycznie żadnej działalności, w tym funkcji zarządu.

Małgorzata Rzeszutek
Tomasz Gzela
Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Cash Flow Audyt

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: