eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Nagroda w konkursie z podatkiem od firmy

Nagroda w konkursie z podatkiem od firmy

2016-01-25 12:54

Nagroda w konkursie z podatkiem od firmy

Samochód - nagroda © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Przedsiębiorca, który wziął udział w konkursie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wygrał z tego tytułu nagrodę, winien od niej rozpoznać przychód z tej działalności mimo, że organizator pobrał z tego tytułu 10% podatek - wskazał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2016 r. nr DD9.8220.2.152.2015.JQP.

Przeczytaj także: Sprzedaż otrzymanej nagrody przez firmę w podatku dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka w zorganizowała dla wszystkich swoich klientów - konsumentów i przedsiębiorców - loterię promocyjną, w której wnioskodawca wygrał główną nagrodę w postaci samochodu oraz świadczenia pieniężnego w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Wskazana kwota pieniężna pokrywała wartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w konkursach.

W loterii mógł uczestniczyć każdy, kto dokonał zakupów w spółce na kwotę minimum 250 zł oraz zarejestrował na stronie internetowej swoje dane osobowe i kod z otrzymanej zdrapki.

Wnioskodawca wziął udział w loterii jako przedsiębiorca, niemniej wygranej nagrody w konkursie w postaci samochodu nie zamierza przekazywać do prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym zadał pytanie, czy z tytułu tej wygranej powinien rozpoznać przychód z prowadzonej firmy, czy też potraktować zapłacony 10% zryczałtowany podatek, jako wystarczające rozliczenie podatkowe od otrzymanej nagrody? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą”, zawiera w art. 10 ust. 1 katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia w pkt 3 pozarolniczą działalność gospodarczą.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Samochód - nagroda

Przedsiębiorca, który wziął udział w konkursie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wygrał z tego tytułu nagrodę, winien od niej rozpoznać przychód z tej działalności mimo, że organizator pobrał z tego tytułu 10% podatek.


Systematyka ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że przychody osób fizycznych podlegające opodatkowaniu przyporządkowane są do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Każde źródło przychodów ma przypisane zasady opodatkowania. Opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej regulują przepisy art. 9a ust. 1 i 2 ustawy. Dochody te są opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ustawy, tj. według skali podatkowej. Jednakże podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19% stawki podatku - zgodnie z art. 30c ustawy albo według form opodatkowania określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy). Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, wziął udział w loterii promocyjnej zorganizowanej dla klientów przez S.A. Warunkiem uczestnictwa w loterii było dokonanie zakupów na kwotę określoną w regulaminie loterii. W styczniu 2014 roku w wyniku losowania Wnioskodawca „jako przedsiębiorca wygrał nagrodę główną, tj. samochód oraz świadczenie pieniężne.”

Biorąc pod uwagę przedstawiony zaistniały stan faktyczny stwierdza się, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana nagroda główna w loterii promocyjnej, w której Wnioskodawca wziął udział jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, kwalifikowana jest do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochód (przychód) z tytułu wygranej podlega opodatkowaniu według tych samych zasad jak dochód z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. W takim przypadku nie ma zastosowania przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy, przewidujący 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. Bez znaczenia pozostaje, że „przedmiotowy samochód Wnioskodawca nie zamierza przekazywać na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej”. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: