eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż otrzymanej nagrody przez firmę w podatku dochodowym

Sprzedaż otrzymanej nagrody przez firmę w podatku dochodowym

2015-10-23 13:29

Sprzedaż otrzymanej nagrody przez firmę w podatku dochodowym

Prezent © Timmary - Fotolia.com

Prezenty robią sobie nie tylko bliscy na święta czy inne „prywatne” okoliczności. Te występują również w prowadzonej działalności gospodarczej, chociaż z reguły są to różnego rodzaju nagrody, w tym rzeczowe, związane z organizowaną przez kontrahenta promocją. W sferze działalności gospodarczej trzeba przy tym pamiętać, że nagroda taka u szczęśliwego zwycięzcy wiąże się z wystąpieniem przychodu i to nie tylko od samej wygranej.

Przeczytaj także: Nagroda w konkursie: podatek dochodowy od osób fizycznych czy prawnych?

Otrzymana nagroda przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą stanowi bowiem przychód z tej działalności i podlega opodatkowaniu zgodnie z wybraną formą opodatkowania.
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stosowna regulacja znalazła się w art. 14 ust. 2 pkt 8:
Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przy ustalaniu wartości takiego przychodu należy stosować zasady wynikające z art. 11 ust. 2 wspomnianej ustawy, czyli określić ją na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Co niezwykle ważne dla takiego przychodu nie ma zastosowanie zwolnienie, do których mieliby prawo zwykli Kowalscy, gdyby wygrali tę nagrodę.

Podatek od otrzymanej nagrody musi zapłacić także spółka będąca osobą prawną, czyli podlegająca pod opodatkowanie CIT-em.
Art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że:
Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Podatek da się zniwelować poprzez zaliczenie nagrody do środków trwałych

Takie rozwiązanie spowoduje bowiem, że od jej wartości początkowej, którą jest tutaj wartość wykazanego przychodu od otrzymanej nagrody, będą naliczane odpisy amortyzacyjne, które jednocześnie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu. Nie ma tutaj bowiem zastosowania ograniczenie przy rozpoznawaniu kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych określone w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

fot. Timmary - Fotolia.com

Prezent

W sferze działalności gospodarczej trzeba pamiętać, że nagroda u szczęśliwego zwycięzcy wiąże się z podatkiem i to nie tylko od samej wygranej.


Oczywiście przychód z tytułu otrzymania takiej nagrody trzeba w całości rozpoznać od razu, zaś koszt (w postaci odpisów amortyzacyjnych) jest rozłożony w czasie.

Sprzedaż nagrody


Może się przy tym zdarzyć, że po otrzymaniu takiej nagrody zostanie podjęta decyzja o jej sprzedaży (od razu tudzież po pewnym okresie jej używania). Co wtedy? Ponownie powstanie przychód tym razem jednak ze sprzedaży, a nie otrzymania nagrody. Jak zatem nietrudno zauważyć, podatek może tutaj wystąpić dwa razy.

Niemniej sprzedając taką nagrodę firma rozpozna także koszty uzyskania przychodu.
Art. 15 ust. 1i pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 12 ust. 5-6a, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14a, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest wartość przychodu określonego na podstawie art. 12 ust. 5 i 6 pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Art. 22 ust. 1d pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Wartość nagrody pierwotnie zaliczona do przychodów podatkowych w przypadku jej sprzedaży staje się zatem kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli jednak wcześniej były od niej naliczane odpisy amortyzacyjne, wartość kosztu zostanie zmniejszona o już dokonane odpisy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: