eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

2016-02-24 11:23

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

PIT-36 ©  whitelook - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (20)

Zeznanie podatkowe PIT-36 jest najdłuższym formularzem, z którym muszą borykać się podatnicy rozliczający dochody za rok 2015. A to dlatego, że zawiera on miejsce dla najszerszego katalogu źródeł przychodów. Poniżej prezentujemy poradnik krok po kroku, jak taką deklarację wypełnić elektronicznie wraz z niezbędnym załącznikami.

Przeczytaj także: Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Darmowym narzędziem, przy pomocy którego można sporządzić elektroniczne zeznanie podatkowego są m.in. e-Deklaracje przygotowane przez Ministerstwo Finansów, a udostępnione także w naszym zbiorze wzorów formularzy. Wśród nich znajduje się m.in. e-Deklaracja PIT-36. Dostępne są tutaj także niezbędne załączniki, niemniej osoba, która zamierza wypełnić zeznanie elektroniczne nie powinna ich pobierać. Wystarczający jest bowiem tutaj jeden plik z zeznaniem podstawowym. Załączniki dodadzą się automatycznie.
Wzory e-Deklaracji zostały tak skonstruowane, że dodawanie załączników do zeznania podstawowego odbywa się z poziomu tego właśnie zeznania, poprzez wskazanie w jego odpowiednich polach liczby tych załączników. Nie należy tutaj pobierać odrębnych plików z poszczególnymi załącznikami.

Jak wygląda wypełnienie deklaracji PIT-36 w praktyce? Przedstawmy to na przykładzie.

Przydatne formularze:
Rozliczenia roczne PIT

Załóżmy że Państwo Kowalscy rozliczają się za 2015 rok wspólnie. Pan Jan Kowalski uzyskiwał dochody z pracy oraz prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową. Pani Marta Kowalska uzyskiwała dochody z pracy oraz prywatnego najmu nieruchomości (również opodatkowanych skalą podatkową). Pan Jan korzysta także z odliczenia ulgi internetowej (pierwszy rok odliczenia) w wysokości 600 zł oraz przekazanych darowizn na cele charytatywne w wysokości 2 000 zł. Pani Marta natomiast jest honorowym dawcą krwi, z tytułu czego może odliczyć 340 zł. Nadto małżonkowie posiadają troje dzieci uprawniających do pełnego skorzystania z ulgi prorodzinnej. Jedno z ich dzieci jest przy tym niepełnosprawne. Wydatki związane z tą niepełnosprawnością, a rozliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej w 2015 r. wyniosły 8 500 zł, z czego 3 000 zł wynika z dowodów wystawionych na Panią Martę, zaś 5 500 zł z dowodów wystawionych na Pana Jana (wydatki inne aniżeli leki).

Z otrzymanych od pracodawców informacji PIT-11 wynikają następujące wartości dochodów:
Pan Jan
Przychód: 51 600,00 zł
Koszty uzyskania przychodu: 1 668,72 zł
Dochód: 49 931,28 zł
Zaliczka na podatek: 4 260 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne: 7 074,36 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 3 450,72 zł

Pani Marta
Przychód: 38 400,00
Koszty uzyskania przychodu: 1 335,00
Dochód: 36 665,00 zł
Zaliczka na podatek: 3 156 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne: 5 264,64 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 2 568,00 zł.

Pozostałe źródła dochodów
Pan Jan - pozarolnicza działalność gospodarcza:
Przychody: 95 000 zł
Koszty uzyskania przychodu (z uwzględnieniem różnicy remanentowej): 42 500 zł
Dochód: 52 500 zł
Zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu: 2 879,45 zł

Należne (i wpłacone) zaliczki na podatek za poszczególne miesiące: 6 195 zł, w tym
 • Styczeń: 111 zł
 • Luty: 570 zł
 • Marzec: 659 zł
 • Kwiecień: 1 199 zł
 • Maj: 120 zł
 • Czerwiec: 299 zł
 • Lipiec: 210 zł
 • Sierpień: 479 zł
 • Wrzesień: 29 zł
 • Październik: 660 zł
 • Listopad: 1 379 zł
 • Grudzień: 480 zł.

Pani Marta- prywatny najem:
Przychody: 18 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 6 000 zł
Dochód: 12 000 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 1 604, w tym:
 • zaliczka za miesiące styczeń - marzec: 0 zł
 • zaliczka za kwiecień: 164 zł
 • zaliczka za miesiące maj - grudzień: 180 zł każdy

Małżonkowie wszystkie dochody rozliczają na zeznaniu PIT-36. Do zeznania tego należy obowiązkowo dołączyć formularz PIT/B z uwagi na działalność gospodarczą prowadzoną przez Pana Jana. Ulgi, z których małżonkowie korzystają, są natomiast wykazywane w PIT/O, skąd trafiają następnie do zeznania rocznego. Państwo Kowalscy w celu wypełnienia kompletu formularzy składających się na zeznanie podatkowe powinni pobrać jedną e-Deklarację oznaczoną symbolem PIT-36.

fot. mat. prasowe

W zeznaniu numer identyfikacyjny PESEL lub NIP

Wypełnianie PIT-36 zaczynamy od wskazania numeru identyfikacyjnego podatnika, urzędu skarbowego, do którego formularz jest kierowany oraz wybranego sposobu rozliczenia.


Po wypełnieniu jego pierwszej strony, a więc tyczącej się danych adresowych oraz sposobu rozliczenia (w naszym przypadku w polu 6 należy zaznaczyć kwadrat nr 2), czy wskazania właściwego dla rozliczeń urzędu skarbowego, warto przejść na koniec formularza, aby dodać wymagane załączniki.

fot. mat. prasowe

Dane adresowe w PIT-36

W PIT-36 należy podać dane adresowe (czyli zamieszkania) podatników rozliczających się na tym formularzu.


W PIT-36 jest to strona 6, część T. W naszym przypadku w polach 328 i 332 należy wpisać cyfrę „1”, co spowoduje dodanie po jednym z załączników PIT/B oraz PIT/O.

fot. mat. prasowe

Załączniki do PIT-36

W e-Deklaracji PIT-36 załącznik dodaje się poprzez wskazanie ich liczby na końcu zeznania podstawowego.


Kolejnym krokiem będzie wypełnienie załącznika PIT/B z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez Pana Kowalskiego. Tutaj należy podać NIP podatnika, określić przedmiot prowadzonej działalności oraz wskazać wartość uzyskanych przychodów i kosztów podatkowych. Nasz podatnik prowadzi działalność gospodarczą na własne imię i nazwisko. Wskutek powyższego wypełnia część B.1. w zakresie przychodów z działalności.

fot. mat. prasowe

PIT/B obowiązkowym załącznikiem przy działalności gospodarczej

PIT/B jest załącznikiem do PIT-36, w którym wykazywane są przychody, koszty i dochody/straty z prowadzonych firm.


Aplikacja dokona automatycznego przeniesienia wartości przychodów, kosztów i dochodu z firmy na koniec formularza oraz do zeznania rocznego PIT-36 (strona 2, część D.1.)

fot. mat. prasowe

Sumowanie wartości w PIT/B

e-Deklaracje dokonują automatycznych sumowań wartości wykazanych w załączniku PIT/B.


 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: