eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej

Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej

2016-03-21 12:26

Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej

Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej © Bacho Foto - Fotolia.com

Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z .o. o. nie jest przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Stąd tak powstała spółka prawa handlowego nie może odliczyć strat z lat ubiegłych poniesionych przez zakład przed przekształceniem - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15.03.2016 r. nr IBPB-1-3/4510-158/16/AW.

Przeczytaj także: Podatek CIT: rozliczenie straty podatkowej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca - spółka z o.o. - powstał z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego na podstawie uchwały z 26 listopada 2013 r. Rady Miejskiej. Akt przekształcenia został podpisany w formie aktu notarialnego 31 grudnia 2013 r.

Wszystkie udziały w spółce posiada jeden wspólnik - Gmina. Wniesienie mienia do spółki stanowiło wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu cywilnego. Samo przekształcenie nastąpiło zaś na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej. Nowy podmiot wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego.

Zakład budżetowy, uwzględniając zakończenie działalności z dniem 31.12.2013 r., złożył zeznanie podatkowe CIT-8, w którym wykazał stratę podatkową. Wnioskodawca zadał pytanie, czy stratę tę może rozliczyć w pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zagadnienia dotyczące tworzenia, łączenia, przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną samorządowych zakładów budżetowych należy powiązać z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.).

fot. Bacho Foto - Fotolia.com

Zakład budżetowy jako spółka z o.o. a rozliczenie straty podatkowej

Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z .o. o. nie jest przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Stąd tak powstała spółka prawa handlowego nie może odliczyć strat z lat ubiegłych poniesionych przez zakład przed przekształceniem.


Jak stanowi art. 16 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy. Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji (art. 16 ust. 5 ustawy o finansach publicznych).

Podobnie art. 6 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej stanowi, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy o finansach publicznych.

Kwestie związane z likwidacją i przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego regulują przepisy art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej.

Z art. 22 ust. 1 tej ustawy wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego może być także wniesione do zawiązanej przez jednostkę samorządu terytorialnego spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 22 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej).

Składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki, o czym stanowi art. 23 ust. 1 tej ustawy. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego (art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej).

Analiza językowa art. 22 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej prowadzi do wniosku, że mamy tu do czynienia z całkowitą likwidacją zakładu budżetowego, a następnie (już po jej zakończeniu) z pokryciem kapitału spółki przez wkład w postaci mienia pozostałego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. Natomiast, w art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej ustawodawca przyjął, że składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Zakładając racjonalność ustawodawcy (a w szczególności, że treść i zakres regulacji zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej nie jest sprzeczna z postanowieniami art. 23 ust. 1 tej ustawy) należy uznać, że art. 22 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej nie oznacza wcale (wbrew jego dosłownemu brzmieniu) definitywnej likwidacji zakładu budżetowego, lecz jedynie likwidację w znaczeniu zaprzestania wykonywania działalności statutowej, połączoną z wniesieniem mienia tego zakładu na pokrycie wkładu w spółce prawa handlowego jednostki samorządu terytorialnego.

Tak więc przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego musi się odbyć poprzez likwidację zakładu budżetowego, dokonaną w celu zawiązania jednej z wymienionych rodzajów spółek, a nie w celu definitywnego zakończenia działalności komunalnej prowadzonej dotychczas przez daną jednostkę. W konsekwencji należy przyjąć, że pojęcie „przekształcenia” o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, oznacza odniesienie się ustawodawcy do treści art. 22 ust. 1, który tym samym jest de facto procedurą zmiany formy prowadzenia gospodarki komunalnej, zgodnie z art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej oraz stanowi swoistą definicję przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę, wskazującą krok po kroku sposób takiego przekształcenia. Likwidacja, o której mowa w art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej, jest więc de facto jedynie „kasowaniem” jednej z dopuszczalnych form gospodarki komunalnej (zakładu budżetowego) i zastąpienie jej inną dopuszczalną formą, w założeniu efektywniejszą ekonomicznie.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: