eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż używanego ciągnika rolniczego na fakturę VAT marża?

Sprzedaż używanego ciągnika rolniczego na fakturę VAT marża?

2016-03-18 12:56

Sprzedaż używanego ciągnika rolniczego na fakturę VAT marża?

Ciągnik rolniczy © puchan - Fotolia.com

Ciągnik rolniczy, który został kupiony przez przedsiębiorcę na podstawie umowy kupna sprzedaży i uznany za środek trwały firmy, może zostać sprzedany na fakturę VAT marża. Spełnia bowiem definicję towaru używanego - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 01.03.2016 r. nr IPTPP3/4512-563/15-3/MK.

Przeczytaj także: Zakup i sprzedaż środka trwałego na fakturę VAT marża

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi firmą zajmującą się skupem i sprzedażą płodów rolnych, paliw, materiałów budowlanych czy usług transportowych. Jest czynnym podatnikiem VAT.

Na potrzeby działalności kupuje różnego rodzaju ruchome składniki majątku w postaci samochodów ciężarowych, sprzętu zmechanizowanego, czy ciągników rolniczych, które są uznawane za środki trwałe i wykorzystywane w firmie, a docelowo sprzedawane.

Zakupy takie następują zarówno od innych przedsiębiorców jak i tzw. osób prywatnych. Wnioskodawca zakupił m.in. na umowę kupna sprzedaży ciągnik rolniczy, który wykorzystuje w działalności, niemniej w przyszłości dokona jego sprzedaży (za cenę wyższą aniżeli zakup). Zamiar takiej sprzedaży wystąpił już w chwili zakupu składnika majątku.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż ciągnika może być dokonana w systemie VAT marża? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

fot. puchan - Fotolia.com

Ciągnik rolniczy

Ciągnik rolniczy, który został kupiony przez przedsiębiorcę na podstawie umowy kupna sprzedaży i uznany za środek trwały firmy, może zostać sprzedany na fakturę VAT marża.


W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przepis art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy, przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: