eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż środka trwałego po likwidacji firmy w zeznaniu rocznym

Sprzedaż środka trwałego po likwidacji firmy w zeznaniu rocznym

2016-04-07 13:10

Sprzedaż środka trwałego po likwidacji firmy w zeznaniu rocznym

Sprzedaż środka trwałego po likwidacji firmy w zeznaniu rocznym © SylaK - Fotolia.com

Podatnik, który po likwidacji firmy sprzeda środek trwały należący wcześniej do działalności gospodarczej, musi co do zasady rozpoznać z tego tytułu przychód z tej działalności i go odpowiednio rozliczyć (opodatkować). Konieczne jest także wykazanie takiej transakcji w rocznym zeznaniu podatkowym.

Przeczytaj także: Umorzenie pożyczki w rocznym zeznaniu podatkowym

Generalnie z chwilą zamknięcia firmy podatnicy mogą zapomnieć o obowiązkach podatkowych, z których musieli się wywiązywać w związku z jej prowadzeniem. W praktyce jednak niektóre takie obowiązki mogą się za byłym przedsiębiorcą ciągnąć jeszcze przez kilka następnych lat. I nie chodzi tutaj jedynie o przechowywanie dokumentacji podatkowej i odpowiedzialność za podatki odprowadzone w czasie działania firmy.

Jednym z przykładów jest sprzedaż składników majątku, które w czasie prowadzenia działalności gospodarczej stanowiły majątek firmowy (były np. zaliczone do środków trwałych). Art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi bowiem, że przychodami z działalności są także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie. Przychodami taki są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

fot. SylaK - Fotolia.com

Sprzedaż środka trwałego po likwidacji firmy w zeznaniu rocznym

Podatnik, który po likwidacji firmy sprzeda środek trwały należący wcześniej do działalności gospodarczej, musi co do zasady rozpoznać z tego tytułu przychód z tej działalności i go odpowiednio rozliczyć. Konieczne jest także wykazanie takiej transakcji w rocznym zeznaniu podatkowym.


Dopełnienie powyższego znajduje się w art. 14 ust. 3 pkt 12 tejże ustawy mówiącym, że za przychody z działalności gospodarczej nie uważa się m.in. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej (czy otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki), jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.
W związku z powyższym sprzedaż składników majątku firmowego przed upływem 6 lat, licząc od końca miesiąca, w którym z takiego majątku zostały one wyłączone, skutkuje powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ważny wyjątek
Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z tą działalnością: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Tutaj ewentualny podatek od sprzedaży rozważa się w ramach przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W związku z powyższym podatnik, który po likwidacji działalności gospodarczej sprzeda środek trwały tej firmy przed upływem wspomnianych wyżej 6 lat (z opisanym zastrzeżeniem) powinien taką sprzedaż rozliczyć tak, jakby nadal firmę prowadził, tzn. jest obowiązany do rozpoznania przychodu z działalności. To, jaki podatek zostanie tutaj zastosowany zależy od tego, jaka była ostatnio stosowana przez podatnika forma opodatkowania zlikwidowanej działalności.

I tak gdy był to ryczałt, stawka podatku wyniesie 3% od uzyskanego przychodu, gdy podatek liniowy: 19% od uzyskanego dochodu. Przy skali podatkowej również opodatkowany będzie dochód wg właściwej stawki.
Dochodem z odpłatnego zbycia środka trwałego jest w tym przypadku różnica między przychodem z transakcji (a więc uzyskaną ceną) a wydatkami na nabycie czy wytworzenie zbywanego składnika majątku, niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. Mówiąc inaczej kosztami będzie tutaj niezamortyzowana część wartości początkowej takiego składnika majątku.

Warto pamiętać, że podatnik nie musi tutaj zaprowadzać ewidencji księgowych, które były niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Niemniej dla celów dowodowych warto utrwalić taki dochód w formie pisemnej, którego podstawą do ustalenia będzie m.in. umowa kupna sprzedaży danego składnika majątku czy dane z wykazu sporządzanego na dzień likwidacji działalności.

Jeżeli od sprzedaży takiej wystąpi podatek warto pamiętać, że należy w trakcie roku spełnić także obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek (tak samo jak od przychodów z firmy).
Kolejnym krokiem jest ujęcie tej transakcji w rocznym zeznaniu podatkowym. Który formularz będzie tutaj właściwy? - to również zależy od ostatnio stosowanej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

I tak w przypadku ryczałtu podatnik musi złożyć odrębny formularz, oznaczony symbolem PIT-28, dla podatku liniowego jest to PIT-36L, zaś dla skali podatkowej PIT-36 (tutaj należy uwzględnić wszystkie przychody opodatkowane skalą, a nie tylko ten uzyskany ze sprzedaży składnika majątku należącego wcześniej do firmy). W zeznaniach tych wykazuje się zarówno przychód, dochód jak i należną zaliczkę na podatek - w częściach dotyczących działalności gospodarczej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: