eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

2022-04-13 00:50

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

PIT-36 i PIT/ZG przy metodzie wyłączenia z progresją © Leszek Czerwonka - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (21)

Dochody uzyskane za granicą mogą być w Polsce opodatkowane albo zwolnione z podatku. Wszystko zależy od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania została zawarta w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Polską a innym konkretnym państwem. Poniżej prezentujemy sposób rozliczenia zagranicznych dochodów, które w Polsce są zwolnione z podatku.

Przeczytaj także: Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Zwolnienie takich dochodów z podatku nie oznacza bowiem, że w polskim PIT nie trzeba ich wykazywać oraz że nie wpływają one na wysokość polskiego podatku dochodowego.

Przypomnijmy, że zagraniczne dochody są w Polsce rozliczane wg jednej z dwóch metod:
 • metody wyłączenia z progresją - która zwalnia je z podatku w Polsce, niemniej dochody te wpływają na wartość stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów tu opodatkowanych
 • metody odliczenia proporcjonalnego - która nakazuje dochody zagraniczne w Polsce opodatkować tak samo jak krajowe, niemniej przy liczeniu podatku zezwala na odliczenie podatku zapłaconego za granicą (w części przypadającej na dochody zagraniczne.

Sposób wypełnienia zeznania przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego zaprezentowaliśmy w artykule: Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Metodę wyłączenia z progresją stosuje się m.in. do dochodów uzyskanych w Albanii, Danii, Chorwacji, Estonii, Francji, Grecji, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech.

Metodę odliczenia proporcjonalnego stosuje się natomiast m.in. do dochodów uzyskanych w Belgii, Holandii, Islandii, Macedonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Tadżykistanie.

fot. Leszek Czerwonka - Fotolia.com

PIT-36 i PIT/ZG przy metodzie wyłączenia z progresją

Sposób rozliczenia dochodów zagranicznych zależy od tego, z którego państwa one pochodzą.


W niniejszym artykule przedstawimy praktyczny przykład sporządzenia zeznania podatkowego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Warto przy tym dodać, że jeżeli dochody, do których ma zastosowanie ta metoda, są jedynymi uzyskanymi przez podatnika, nie ma on w Polsce obowiązku składania rozliczenia podatkowego. Gdyby natomiast postanowił je złożyć, wartość podatku wyniesie 0 zł. Dlatego na potrzeby naszego przykładu podatnik uzyska nie tylko dochody zagraniczne, ale i krajowe. Nadto, aby pokazać różnicę pomiędzy rozliczeniem podatkowym zawierającym metodę wyłączenia z progresją, a metodę odliczenia proporcjonalnego, przyjmiemy dane z przykładu zaprezentowanego w artykule: Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Założenia:
W okresie styczeń - maj 2021 r. Pan Piotr pracował w Polsce na umowę o pracę. Z tego tytułu otrzymał od pracodawcy PIT-11, w którym wykazane zostały następujące wartości:

Przychód: 21 000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 556,25 zł
Dochód: 20 443,75 zł
Zaliczka na podatek: 1 525 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne: 2 879,10 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1 404,36 zł

W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad Pan Piotr pracował w Niemczech. Jego wynagrodzenie z tego tytułu za każdy miesiąc wynosiło 3 000 euro. Płatne ono było 5-tego dnia następnego miesiąca. Pracodawca z tego tytułu pobierał zaliczkę na podatek w wysokości 250 euro za każdy miesiąc.


Pierwszym krokiem jest oczywiście dokonanie przeliczenia wartości wyrażonych w walutach obcych na złotówki. Zanim jednak to nastąpi warto dodać, że przy tej metodzie osoby pracujące za granicą mają prawo odliczyć od przychodu 30% zagranicznej diety za każdy dzień przebywania za granicą w stosunku pracy.
Ważne
Należy pamiętać, że odliczenie 30% diety przysługuje jedynie podatnikom przebywającym czasowo za granicą i uzyskującym przychody jedynie ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy.

W związku z tym odliczenia tego nie stosują osoby uzyskujące przychody z innych tytułów.

Przyjmijmy dla uproszczenia, że Pan Piotr pozostawał za granicą przez całe miesiące w których pracował. Dieta zagraniczna dla Niemiec wynosi aż 49 euro za każdą dobę. W związku z tym kwoty przysługujących diet pomniejszających przychód wyniosą:
 • lipiec: 31 dni x 49 euro x 30%= 455,70 euro
 • sierpień: 31 dni x 49 euro x 30% = 455,70 euro
 • wrzesień: 30 dni x 49 euro x 30% = 441,00 euro
 • październik: 31 dni x 49 euro x 30% = 455,70 euro
 • listopad: 30 dni x 49 euro x 30% = 441,00 euro

Wykazany w rocznym PIT przychód, pomniejszony o przysługujące odliczenia, wyniesie zatem:
 • lipiec: 3 000 euro - 455,70 euro = 2 544,30 euro
 • sierpień: 3 000 euro - 455,70 euro = 2 544,30 euro
 • wrzesień: 3 000 euro - 441,00 euro = 2 559 euro
 • październik: 3 000 euro - 455,70 euro = 2 544,30 euro
 • listopad: 3 000 euro - 441,00 euro = 2 559 euro

Tak ustaloną wartość przychodu należy w następnym kroku przeliczyć na złote polskie.
Uwaga
Przeliczenia walut obcych na złotówki dokonuje się tutaj obowiązkowo po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (jeżeli zatem dla przykładu wynagrodzenie zostało wypłacone 5 listopada, to stosuje się do niego kurs z 4 listopada).

Na potrzeby naszego przykładu dla uproszczenia przyjmiemy jeden kurs, na poziomie 4,20 zł. W związku z powyższym przychód Pana Piotra wyniesie:
 • lipiec: 2 544,30 euro x 4,20 zł/euro = 10 686,06 zł
 • sierpień: 2 544,30 euro x 4,20 zł/euro = 10 686,06 zł
 • wrzesień: 2 559 euro x 4,20 zł/euro = 10 747,80 zł
 • październik: 2 544,30 euro x 4,20 zł/euro = 10 686,06 zł
 • listopad: 2 559 euro x 4,20 zł/euro = 10 747,80 zł

Razem przychód, wykazany w PIT/ZG wyniesie: 53 553,78 zł.

Warto w tym miejscu dodać, że na złotówki nie trzeba tutaj już przeliczać samego podatku zapłaconego za granicą. Ten bowiem nie wywiera wpływu na rozliczenie.

Ponieważ Pan Piotr pracował w oparciu o umowę o pracę, przysługują mu także krajowe zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Załóżmy, że mieszkał on w tej samej miejscowości, w której znajdował się jego zakład pracy. W związku z tym przy ustalaniu dochodu może uwzględnić w każdym miesiącu koszty w wysokości 250 zł, czyli w sumie (5 miesięcy) 1 250 zł.

Zagraniczny dochód Pana Piotra wyniesie zatem:
53 553,78 zł - 1 250 zł = 52 303,78 zł.

Dochód ten zostanie wykazany w kolumnie „c” załącznika PIT/ZG.
W części C. załącznika PIT/ZG kolumna „c” służy do wykazywania zagranicznych dochodów opodatkowanych wg metody wyłączenia z progresją. Kolumna „d” służy natomiast do wykazywania dochodów zagranicznych opodatkowanych wg metody odliczenia proporcjonalnego.

Przejdźmy teraz do wypełnienia zeznania podatkowego. To zawsze rozpoczynamy od podania danych identyfikujących podatnika, wskazania sposobu rozliczenia oraz określenia urzędu, do którego jest ono kierowane.

fot. mat. prasowe

Dane adresowe w PIT-36

Wypełnienie zeznania PIT-36 rozpoczynamy od podania danych adresowych podatnika oraz celu złożenia formularza.


Następnym etapem będzie wpisanie do zeznania przychodów z pracy uzyskanych w kraju, a wykazanych w PIT-11.

fot. mat. prasowe

Dochody z pracy w PIT-36

Dochody z pracy opodatkowane w Polsce wykazywane są na drugiej stronie formularza


Teraz możemy przejść do wypełnienia załącznika PIT/ZG, w którym zostaną wykazane dochody zagraniczne (kolejność taka nie jest jednak obowiązkowa).

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (4)

 • PIT NIEMCY (STEUER) - podatek -- Tylko 15 Euro!

  Pitrek2016 / 2017-03-12 19:26:20

  Szybko i skutecznie rozliczę Twój niemiecki PIT na terenie całych Niemiec. Cała procedura zwrotu podatku trwa 2-3 miesięcy aż do wypłaty pieniędzy na konto. Współpracuję z niemieckim doradcą do rozliczania PIT więc wszystkie dane są rzetelnie i z należytą starannością wprowadzone i sprawdzone. W razie zainteresowania proszę o maila pitrek2016@wp.pl

  Tylko 15 Euro!
  odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Zwrot podatku z Niemiec

  paulanka4 / 2017-08-17 10:05:38

  Proszę pamiętać, że w życie weszły zmiany dotyczące terminu składania deklaracji podatkowych. Dotychczas prawo pozwalało do rozliczeń nawet do 4 lat wstecz, teraz za zwłokę naliczana będzie kara. odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Re: Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

  paulanka4 / 2017-08-17 10:06:26

  Komentarz edytowany 1 raz (ostatnio 2017-08-17 10:08:05)

  Proszę pamiętać, że w życie weszły zmiany dotyczące terminu składania deklaracji podatkowych. Dotychczas prawo pozwalało do rozliczeń nawet do 4 lat wstecz, teraz aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec trzeba będzie rozliczać się na bieżąco, za zwłokę naliczana będzie kara. Pozdrawiam! odpowiedz ] [ cytuj ]

 • kwota 556,02 jako kwota wolna

  Loretta55 / 2018-04-05 20:57:41

  Komentarz edytowany 1 raz (ostatnio 2018-04-05 20:59:59)

  warto to było podpowiedzieć :) odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: