eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca?

Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca?

2016-05-23 13:25

Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca?

Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca? © duncanandison - Fotolia.com

Nie każda firma musi rozliczać podatek VAT. Mali przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza 150 000 zł, o ile nie wykonują niektórych czynności, mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego. Wartość obrotu nie jest tutaj jednakże jedynym ograniczeniem. Na baczności muszą mieć się m.in. obcokrajowcy, którzy w Polsce otwierają firmy czy rejestrują się na potrzeby VAT.

Przeczytaj także: Zwolnienie podmiotowe z VAT a sprzedaż kursów internetowych do USA

Dlaczego? Obcokrajowcy, którzy w Polsce otwierają firmy, są traktowani jako podatnicy VAT.
Art. 15 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak nietrudno zauważyć, definicję tę spełniają także obcokrajowcy, którzy zamierzają samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Ponieważ są podatnikami, podlegają reżimowi polskiej ustawy, a co za tym idzie, co do zasady są obowiązani do rozliczania VAT-u. Nie każdy podatnik musi jednak rozliczać podatek VAT. Jedni korzystają ze zwolnień z uwagi na wykonywane czynności (np. ubezpieczyciele, lekarze, uczelnie itd.), inni natomiast korzystają ze zwolnienia z uwagi na niską wartość swojej sprzedaży.
Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Niestety ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia w stosowaniu tego zwolnienia, zwanego potocznie podmiotowym. Wyjątki znajdują się w ust. 13 wskazanej regulacji, której pkt 3 mówi, iż nie mają do niego prawa podatnicy nieposiadający http://www.prawo.egospodarka.pl/122226,Dodatkowe-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci-jakie-formalnosci,1,82,1.html siedziby działalności gospodarczej> na terytorium kraju.

fot. duncanandison - Fotolia.com

Zwolnienie podmiotowe z VAT nie dla obcokrajowca?

Podatnik, który posiada swoje miejsce zamieszkania za granicą, otwierając w Polsce działalność gospodarczą - nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego i musi rozliczać podatek VAT.


Pojęcie siedziby działalności gospodarczej nie zostało przy tym zdefiniowane w ustawie o VAT. Znajduje się ono natomiast w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Ustawa ta stosuje je do podatników niebędących osobami fizycznymi. W przypadku osób fizycznych natomiast jest w tej ustawie mowa o adresie zamieszkania lub zameldowania, czy też adresie głównego miejscy wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowych adresach miejsc wykonywania działalności gospodarczej.
Uwagę na powyższe zwrócił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12.02.2015 r., nr IPPP2/443-1224/14-2/MT wskazując, że zarówno przepisy ustawy o VAT jak i inne przepisy prawa podatkowego nie posługują się pojęciem „siedziby” w odniesieniu do osób fizycznych, a jedynie osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jakie konsekwencje powyższe wywiera na obcokrajowca w zakresie prawa do skorzystania zwolnienia podmiotowego z podatku VAT? Organ podatkowy w przytoczonej wyżej interpretacji uznał, że jeżeli taki obcokrajowiec nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, nie może korzystać z tego zwolnienia pomimo faktu prowadzenia tutaj działalności gospodarczej.
Warszawska izba wskazała mianowicie, że adres zamieszkania dla podatnika będącego osobą fizyczną jest tym, czym adres siedziby dla podatnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającej osobowości prawnej, czyli informacją identyfikującą go jako podatnika. Taki stan rzeczy potwierdza m.in. druk VAT-R (gdzie osoby fizyczne wskazują nie adres siedziby a adres zamieszkania) czy też druk CEiDG, zgodnie z którym dokonując rejestracji działalności gospodarczej należy podać adres faktycznego zamieszkania podatnika.

W związku z tym podatnik - osoba fizyczna, który nie posiada w Polsce adresu zamieszkania, nie posiada także tutaj siedziby działalności gospodarczej.

W efekcie takiej wykładni przepisów podatnik, który posiada swoje miejsce zamieszkania za granicą, otwierając w Polsce działalność gospodarczą (a więc wykonując czynności podlegające tu opodatkowaniu) - nie ma prawa do zwolnienia podmiotowego u musi rozliczać podatek VAT.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

  • Rejestracja do VAT

    Witam. Prowadzę działalność JDG. Rozliczam się poprzez ryczałt ewidencjonowany. Na co dzień jeżdżę jako kierowca (taksówka), do tego ...

  • VAT a kody PKD

    Witam, Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, pod która mam rożne kody PKD (jedne związane z eventami, drugie z produkcja filmą, a ...

  • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: