eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Certyfikat rezydencji kontrahenta jako dokument elektroniczny?

Certyfikat rezydencji kontrahenta jako dokument elektroniczny?

2016-05-26 14:29

Certyfikat rezydencji kontrahenta jako dokument elektroniczny?

Certyfikat rezydencji kontrahenta zagranicznego w formie elektronicznej © anyaberkut - Fotolia.com

Podatnik otrzymał od kontrahenta z siedzibą w Hiszpanii certyfikat rezydencji, który został wydany w formie elektronicznej. Czy w takiej sytuacji dokument taki może być podstawą zastosowania stawki podatku u źródła wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką umową?

Przeczytaj także: Chmura internetowa z podatkiem u źródła?

Zasadniczo płatnik podatku u źródła powinien posiadać certyfikat rezydencji swoich kontrahentów w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. W niektórych przypadkach jednak zdarza się, że uzyskanie certyfikatu rezydencji w postaci oryginału dokumentu jest niemożliwe.
Taka sytuacja ma miejsce, gdy w danym kraju wydawanie papierowej wersji certyfikatu zostało zastąpione udostępnianiem dokumentu w wersji elektronicznej na oficjalnej, urzędowej stronie internetowej państwa siedziby kontrahenta. Taki certyfikat wówczas jest wystawiany z podpisem elektronicznym – stąd nie ma faktycznej możliwości uzyskania “papierowej” wersji tego dokumentu.

Należy zauważyć, że powyższa sytuacja ma właśnie miejsce w przypadku certyfikatów rezydencji wydawanych przez właściwy organ administracji Hiszpanii. Otrzymanie certyfikatu rezydencji w tym państwie jest bowiem możliwe w drodze pobrania tego dokumentu z oficjalnej strony internetowej urzędu.

Na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 w związku z art. 4a pkt 12 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej PDOP) wnioskować można, że jeżeli w danym państwie nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu rezydencji w formie oryginału papierowego dokumentu ale dokument ten został wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa rezydencji kontrahenta, a także zawiera wszystkie niezbędne informacje w celu zastosowania postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to elektroniczna forma tego certyfikatu jest wystarczająca dla celów udowodnienia miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu zagranicznego. Dokument taki można wówczas uznać za spełniający wymogi formalne przewidziane w ustawie o PDOP.

fot. anyaberkut - Fotolia.com

Certyfikat rezydencji kontrahenta zagranicznego w formie elektronicznej

Posługiwanie się przez podatnika elektroniczną wersją certyfikatu rezydencji kontrahenta z siedzibą w Hiszpanii, uprawnia do zastosowania stawki podatku u źródła wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką umową.


Stanowisko takie potwierdzają także organy podatkowe m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11.06.2014 r., znak: IPPB5/423-284/14-4/KS.
Posługiwanie się zatem przez podatnika elektroniczną wersją certyfikatu rezydencji kontrahenta z siedzibą w Hiszpanii, uprawnia do zastosowania stawki podatku u źródła wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką umową.

Nadmienić należy, że w przypadku wątpliwości co do poprawności dokumentów posiadanych przez podatnika, polskie organy podatkowe mogą zwrócić się bezpośrednio do władz hiszpańskich w celu potwierdzenia autentyczności dokumentu, na podstawie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Madrycie dnia 15.11.1979 r.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: