eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Nowa działalność gospodarcza to nowa forma opodatkowania

Nowa działalność gospodarcza to nowa forma opodatkowania

2016-06-03 13:29

Nowa działalność gospodarcza to nowa forma opodatkowania

Nowa działalność gospodarcza to nowa forma opodatkowania © Andrey Popov - Fotolia.com

Podatnik, który w ciągu roku jedynie zawiesi działalność gospodarczą, formę opodatkowania dla niej wybiera tylko w styczniu. Jeżeli natomiast w ciągu roku firmę zlikwiduje w sposób trwały, po czym otworzy nową, może wybrać inną formę opodatkowania - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 31.05.2016 r. nr IBPB-1-1/4511-169/WRz.

Przeczytaj także: Otwarcie firmy i zmiana liniowej formy opodatkowania

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadził firmę od 1 marca 2009 r. Następnie 1 października 2014 r. dokonał jej zawieszenia a 12 lutego 2016 r. likwidacji. Zaprzestanie prowadzania działalności nastąpiło 5 lutego 2016 r., a wykreślenie nastąpiło 7 dni później. Informacje te znajdują potwierdzenie w CEIDG w rubryce „data wykreślenia wpisu z rejestru”. Sporządził w związku z tym zarówno spis z natury jak i wykaz składników majątku pozostały na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w których wykazał stan zerowy.

Następnie 15 lutego 2016 r. wnioskodawca otworzył nową działalność gospodarczą na własne nazwisko, o innym profilu aniżeli zamknięta firma. Wybrał dla niej opodatkowanie podatkiem liniowym. Zadał pytanie, czy wybór taki jest dopuszczalny po likwidacji firmy w tym samym roku? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 9a ust. 1 ustawy o PIT dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Nowa działalność gospodarcza to nowa forma opodatkowania

Podatnik, który w ciągu roku jedynie zawiesi działalność gospodarczą, formę opodatkowania dla niej wybiera tylko w styczniu. Jeżeli natomiast w ciągu roku firmę zlikwiduje w sposób trwały, po czym otworzy nową, może wybrać inną formę opodatkowania.


Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast stosownie do treści art. 9a ust. 2 ww. ustawy o PIT, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie ustawy o Swobodzie, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z powyższych przepisów wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej, wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia - w wymienionym w przepisach terminie - jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie tzw. podatku liniowego. Przy tym, w trakcie roku podatkowego - wybór sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jest możliwy tylko w przypadku rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W innych przypadkach oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego.

Oznacza to, że jeżeli nie została zgłoszona likwidacja działalności gospodarczej, wyboru formy (lub sposobu) opodatkowania dochodów podatnik dokonuje na dany rok podatkowy. Natomiast w sytuacji kiedy w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i o tym fakcie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego, dokonał wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez ten podmiot formy opodatkowania.

Należy podkreślić, że tak sformułowane stanowisko jest zgodnie z linią interpretacyjną Ministra Finansów, udzielającego indywidualne interpretacje podatkowe. Co do zasady, skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw aby odmówić statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokonać wyboru formy opodatkowania, zgodnie z cytowanymi przepisami. W przypadku zaś niezłożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT. Tym samym Wnioskodawca, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokona jej zamknięcia na podstawie ustawy o Swobodzie może w tym samym roku podatkowym otworzyć nową działalność gospodarczą w myśl wyżej wymienionej ustawy i złożyć stosowne oświadczenie na podstawie art. 9a ust 2 ustawy o PIT.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: