eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Opodatkowanie działalności gospodarczej skalą podatkową 2016

Opodatkowanie działalności gospodarczej skalą podatkową 2016

2016-01-05 13:20

Opodatkowanie działalności gospodarczej skalą podatkową 2016

Opodatkowanie działalności gospodarczej skalą podatkową 2016 © Rawpixel.com - Fotolia.com

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przez podatników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ma żadnych ograniczeń w stosowaniu tej formy opodatkowania. W przypadku skali podatkowej podatek przedsiębiorca płaci od uzyskanego dochodu wg dwóch stawek podatku, których stosowanie uzależnione jest od wysokości tego dochodu.
Z początkiem roku podatkowego przedsiębiorcy mają prawo do zmiany formy opodatkowania przychodów z prowadzonej firmy. Czasu pozostało niewiele - na 2016 r. ewentualną zmianę należy zgłosić do 20 stycznia (środa). Do wyboru są w sumie cztery formy opodatkowania: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy i skala podatkowa.

Trzeba przy tym pamiętać, że na dany rok przedsiębiorca może wybrać tylko jedną formę opodatkowania swojej firmy. Odstępstwem od tej reguły jest prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach prawnych. W takim przypadku ustawodawca pozwala na występowanie obok siebie niektórych form opodatkowania tych różnych firm. Nadto przy formach uproszczonych - zryczałtowanych, występuje wiele obostrzeń w ich stosowaniu, wskutek czego wielu podatników jest ich pozbawiona.

Zupełnie inaczej jest w przypadku opodatkowania skalą podatkową. Prawo do tej formy opodatkowania ma każdy przedsiębiorca. Niestety jej największą wadą jest tzw. progresja podatkowa oraz fakt sumowania (w rozliczeniu rocznym) wszystkich dochodów opodatkowanych w ten sposób przed obliczeniem podatku. Otóż do 85 528 zł podatek jest tutaj płacony wg stawki 18%. Nadwyżka uzyskanych dochodów ponad ten limit skutkuje natomiast wyliczeniem od nich podatku wg stawki 32%.

fot. Rawpixel.com - Fotolia.com

Opodatkowanie działalności gospodarczej skalą podatkową 2016

W przypadku skali podatkowej podatek przedsiębiorca płaci od uzyskanego dochodu wg dwóch stawek podatku, których stosowanie uzależnione jest od wysokości tego dochodu.


Powyższe powoduje, że przy dużym dochodzie (ze wszystkich źródeł opodatkowanych skalą), warto zastanowić się nad wyborem opodatkowania przychodów z firmy inną formą (np. podatkiem liniowym, gdzie dochody z firmy opodatkowane są stałą stawką podatku w wysokości 19% bez względu na ich wysokość).

Niemniej przekroczenie dochodu na poziomie 85,5 tys. zł nie oznacza automatycznie, że skala podatkowa jest mniej korzystna od podatku liniowego. Trzeba bowiem pamiętać, że ta forma opodatkowania daje jednocześnie dostęp do wszelkich ulg i preferencji podatkowych.

Już sama oszczędność na 1% podatku (w pierwszym progu podatkowym w stosunku do podatku liniowego) plus kwota wolna od podatku (która na chwilę obecną wynosi 3 091 zł niemniej w trakcie roku wskutek wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego winna ulec zwiększeniu) powoduje, że podatek liniowy opłacalny staje się dopiero przy dochodzie ok. 97 tys. zł bez uwzględniania innych czynników.

Zmniejszenie podatku powoduje także skorzystanie z dostępnych ulg podatkowych (w tym chociażby ulgi na dzieci, która przy kilku pociechach pozwala zapłacić podatek niższy o kilka tysięcy złotych) czy rozliczenie się w sposób preferencyjny z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
Wszystkie te czynniki mogą skutkować tym, że opłacalność zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy może nastąpić dopiero przy dochodzie powyżej 200 tys. zł. Wprawdzie preferencje te wystąpią dopiero na etapie złożenia zeznania rocznego, zaś w trakcie roku trzeba się będzie liczyć z obowiązkiem zapłacenia wyższego podatku, niemniej mimo wszystko rozwiązanie takie może być dużo bardziej korzystne.

Przy skali podatkowej podatek płaci się od dochodu


Opodatkowanie skalą podatkową skutkuje tym, iż należny podatek dochodowy jest liczony od dochodu, a więc uzyskanego w ciągu roku przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Uściślając, podatek taki liczy się od podstawy opodatkowania, czyli dochodu pomniejszonego o przysługujące odliczenia.

Opodatkowanie dochodu zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia ewidencji księgowych pozwalających na jego określenie. Formy księgowości są tutaj dwie: podatkowa księga przychodów i rozchodów (zwana też księgą podatkową) oraz księgi rachunkowe (zwane również handlowymi - pełna księgowość).

Księga podatkowa jest urządzeniem stworzonym wyłącznie na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasady jej prowadzenia regulują przepisy podatkowe i tylko przychody i koszty traktowane jako podatkowe winny być co do zasady w niej ujmowane. Inaczej jest w przypadku ksiąg rachunkowych. Te są bowiem prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, co często powoduje pewne komplikacje w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego.

Prawo bilansowe bowiem niekiedy w inny sposób nakazuje określać chociażby dzień poniesienia koszty czy uzyskania przychodu. Pojęcia te także nieco inaczej definiuje. Nadto, o ile w przypadku księgi podatkowej zapisywane w niej są jedynie przychody i koszty podatkowe, tak w księgach rachunkowych ewidencjonowane są wszelkie zdarzenia gospodarcze związane z przedsiębiorstwem, czyli także te, które nie mają wpływu na wartość dochodu „podatkowego”.
Księga podatkowa czy księgi rachunkowe?
Jedynie mniejsi przedsiębiorcy mogą w tym zakresie dokonać wyboru. Niemniej jeżeli tylko jest to możliwe, podatnicy decydują się na prowadzenie urządzeń księgowych mniej skomplikowanych, czyli księgi podatkowej. Zajmuje ona znacznie mniej czasu jak też wymaga mniejszej wiedzy i jest rozwiązaniem „tańszym”.

Wyboru formy księgowości nie mają ci przedsiębiorcy, których przychód z prowadzonej firmy przekroczył w poprzednim roku podatkowym w przeliczeniu na złote polskie 1,2 mln złotych. Na rok 2016 limit ten wynosi 5 092 440 zł. Jeżeli zostanie on przekroczony, prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe. Nadto działalność gospodarcza prowadzona w formie niektórych spółek również wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

1 2

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: