eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W 2017 r. mniej firm skorzysta z kwartalnego rozliczania VAT

W 2017 r. mniej firm skorzysta z kwartalnego rozliczania VAT

2016-10-10 13:38

W 2017 r. mniej firm skorzysta z kwartalnego rozliczania VAT

W 2017 r. mniej firm skorzysta z kwartalnego rozliczania VAT © wsf-f - Fotolia.com

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o VAT. Jednym z punktów zmian są ograniczenia w możliwości kwartalnego rozliczania tego podatku. Ma ono pozostać jedynie dla małych podatników. Pozbawieni tego prawa zostaną zatem duzi przedsiębiorcy oraz nowe małe firmy.

Przeczytaj także: Kwartalne rozliczenie VAT tylko dla małych podatników

Zasady kwartalnego rozliczania VAT reguluje art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług. Pierwszą grupą obowiązaną do składania kwartalnych deklaracji VAT są mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczania podatku VAT (a więc po uregulowaniu zobowiązań i należności). Ci podatnicy nie mają wyboru - wybranie metody kasowej obliguje ich do składania deklaracji VAT-7K.

W grupie drugiej znajdują się pozostałe podmioty, czyli ci podatnicy, którzy nie rozliczają VAT metodą kasową. Są oni jednak uprawnieni do składania deklaracji za okresy kwartalne a nie do tego zobligowani.
Grupa druga dzieli się jednak na dwie kolejne podgrupy. Pierwszą stanowią mali podatnicy. Ci przy rozliczeniach kwartalnych składają deklaracje VAT-7K (tak samo jak przy metodzie kasowej) i za takie też okresy wpłacają fiskusowi podatek. Mówiąc innymi słowy - mamy tutaj pełne rozliczenie kwartalne - podobnie zresztą jak przy metodzie kasowej.

Drugą podgrupę stanowią podatnicy niespełniający definicji małego podatnika. Ci jedynie deklaracje składają za okresy kwartalne. Te są przy tym oznaczone symbolem VAT-7D. Są oni jednocześnie obowiązani do wpłacania zaliczek do urzędu skarbowego za dwa pierwsze miesiące danego kwartału (chyba że zobowiązanie podatkowe tutaj nie występuje - wtedy wpłacać zaliczek na podatek nie trzeba). Zaliczki takie można ustalać w jeden z dwóch sposobów.
O zasadach rozliczania podatku od towarów i usług na deklaracjach VAT-7D pisaliśmy m.in. w poniższych artykułach:

Jest też oczywiście grupa podmiotów wyłączonych z możliwości stosowania kwartalnych deklaracji VAT. Są to podatnicy sprzedający tzw. towary wrażliwe gdzie występuje instytucja odpowiedzialności solidarnej, wymienione w załączniku 13 do ustawy o VAT (jest to m.in. obrót paliwami, niektórą stalą, srebrem czy złotem itp.) - z pewnymi niewielkimi wyjątkami. Pozostali natomiast z rozliczeń kwartalnych mogą (bądź muszą) korzystać - przynajmniej do końca 2016 r.

fot. wsf-f - Fotolia.com

W 2017 r. mniej firm skorzysta z kwartalnego rozliczania VAT

Duzi przedsiębiorcy i nowe firmy nie rozliczą VAT kwartalnie.


W 2017 r. będzie trudniej


W przyszłym roku z kwartalnych rozliczeń w dalszym ciągu będą zobligowani korzystać mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową, jak też będą do niej uprawnieni pozostali mali podatnicy, z pewnym jednak zastrzeżeniem.
Otóż zgodnie z projektowanymi zmianami, prawa do kwartalnych deklaracji VAT zostaną pozbawione nowe firmy. Przez okres pierwszych 12 miesięcy (poczynając od miesiąca rejestracji jako podatnicy VAT czynni a nie samej rejestracji firmy) będą zobligowani rozliczać się miesięcznie.

Zwróć uwagę
Nie jest ważna data otwarcia firmy, a data rejestracji jako podatnik VAT czynny. W związku z tym firmy, które do tej pory korzystały ze zwolnienia z VAT, również będą musiały odczekać 12 miesięcy, aby móc rozliczać się kwartalnie.
Nowe zasady obejmą zarówno podatników rozliczających VAT memoriałowo jak i metodą kasową.

Przypomnijmy, że małym podatnikiem VAT jest ten podatnik, którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczył w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro przeliczonej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1.000 zł. Na rok 2017 limit ten wynosi 5 157 100 zł.

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - limitem dla małego podatnika jest równowartość 45 000 euro (193 392 zł na 2017 r.) kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku).

Na równi z małymi podatnikami traktuje się w tym zakresie także podatnika VAT rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych limitów.

Z uwagi na to, że prawa do kwartalnych VAT mają zostać pozbawieni wszyscy ci, którzy nie są małymi podatnikami, uchylone zostaną także przepisy art. 103 nakładające obowiązek (bądź prawo) wpłacania zaliczek za dwa pierwsze miesiące kwartału.

Kiedy zmiany?


Nowelizacja ustawy o VAT zakłada, że przepisy w zakresie zmian w rozliczeniach kwartalnych będą stosowane począwszy od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r., z tym że ograniczenia dla nowych firm w stosowaniu rozliczeń kwartalnych będą stosowane do podatników, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności VAT od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wprowadzane ograniczenia mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z oszustami podatkowymi.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • karolina_kowalczyk / 2017-01-11 10:20:24

    Szykuje się ciężki okres zwłaszcza dla małych firm. U nas na przykład szef musiał wymienić całe oprogramowanie do księgowania przez jpk. Kupił symfonię 2.0 z gwarancją, żeby mieć pewność, że w razie kolejnych zmian podatkowych nie zostanie z kłopotem. Z tego, co słyszałam sporo firm musiało tak zrobić, bo niektóre programy nie nadawały się do uzupełniania jpk, a czasu na wdrożenie dali bardzo mało. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: