eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Stawki ryczałtu ewidencjonowanego gdy różna działalność gospodarcza

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego gdy różna działalność gospodarcza

2017-07-27 07:34

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego gdy różna działalność gospodarcza

Stolarz © industrieblick - Fotolia

Firma budowlana, usługi stolarskie, skręcanie mebli czy usługi tapicerskie a niekiedy sprzedaż towarów czy produktów. Wszystkie powyższe mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Może je nawet wykonywać jeden przedsiębiorca. Musi jedynie pamiętać, że stawki ryczałtu będą tutaj różne.

Przeczytaj także: Import z Chin i sprzedaż elektroniki z 3% ryczałtem ewidencjonowanym

Pewien czas temu rozmawiałem z przedsiębiorcą, który świadczył przede wszystkim usługi budowlane. Wykonywał płoty konstrukcje dachowe, niekiedy ich wykończenia czy inne prace związane z drewnem w budownictwie. Dodatkowo też sporadycznie wykonywał meble na zamówienie czy jedynie skręcał meble kupione przez klienta. Niekiedy zdarzało mu się także sprzedawać meble wcześniej kupione.

W jego postępowaniu nie ma nic dziwnego oprócz rozliczania podatku. Był on bowiem święcie przekonany że skoro wybrał „ryczałt 5,5%” to taki podatek powinien płacić od wszystkiego co zarobił. Tymczasem w ryczałcie stawka jest uzależniona nie od „wyboru” podatnika a rodzaju wykonanej czynności - no chyba że przez wybór rozumiemy tutaj po prostu niewykonanie określonej usługi. Jaki podatek zatem powinien płacić ów przedsiębiorca?

Przede wszystkim należy pamiętać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym, zastosowanie właściwej stawki ryczałtu uzależnione jest od zakwalifikowania danej czynności do odpowiedniego grupowania PKWiU. Same stawki ryczałtu zostały natomiast określone w art. 12 ustawy.

Od budowlanki z reguły 5,5% podatku


I tak 5,5% stawkę ryczałtu stosuje się do usług budowlanych. Dla niektórych z nich właściwa jest natomiast stawka 8,5%, inne z kolei (wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie) są wyłączone z możliwości takiego opodatkowania.
Czym są roboty budowlane?
Przepisy podatkowe nie definiują tego pojęcia. Należy tutaj zatem sięgnąć do źródeł zewnętrznych, którymi w tym przypadku wydaje się być prawo budowlane.
W art. 3 ustawy prawo budowlane wskazano, że przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Obiektem budowlanym jest tutaj budynek, budowla (czyli każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury) bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

fot. industrieblick - Fotolia

Stolarz

Usługi stolarskie wiążą się z zapłatą 8,5% podatku.


PKWiU 2008 (sekcja F) wskazuje z kolei, że obiekty budowlane i roboty budowlane swym zakresem obejmują:
  • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie,
  • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego.

Wskazana sekcja nie obejmuje natomiast:
  • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,
  • wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,
  • usług związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych dla systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z późniejszym monitoringiem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.

Dla porządku dodajmy, że wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane z jego użyciem.

Wniosek
Jeżeli wykonywane usługi budowlane mieszczą się w sekcji F PKWiU 2008, to uzyskane z tego tytułu przychody są opodatkowane ryczałtem w wysokości 5,5%. Co z usług związanych z drewnem można tutaj wymienić? Chociażby wykonanie więźby dachowej, wykończenia poddaszy boazerią, deskowanie, usługi związane ze stolarką budowlaną itp. Inne (a więc spoza sekcji F PKWiU) są opodatkowane stawką w wysokości 8,5%.

Usługi stolarskie, tapicerskie itp.


Co z pozostałymi czynnościami wykonywanymi przez naszego przedsiębiorcę? Usługi stolarskie, jeżeli nie będą się mieścić we wspomnianych wyżej usługach budowlanych, są opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu.

To samo tyczy się usług tapicerskich czy skręcania mebli na zamówienie. Jeżeli zatem klient kupił w IKE-i meble w klapkach i wynajął nas do ich złożenia - od uzyskanego wynagrodzenia należy zapłacić 8,5% podatku. Tak samo będzie przy renowacji mebli.

Sprzedaż mebli


Przy sprzedaży mebli stawki ryczałtu mogą być różne. Jeżeli bowiem te kupiliśmy i sprzedaliśmy, czyli stanowiły one nasze towary handlowe ( tymi są towary/wyroby zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym), zastosujemy do uzyskanego przychodu ryczałt w wysokości 3%.
Wybrałeś ryczałt, zapominasz o kosztach
Ryczałt ewidencjonowany charakteryzuje się tym, że przy jego liczeniu nie uwzględniamy kosztów uzyskania przychodu. Podatek płacimy tutaj każdorazowo od przychodu, czyli uzyskanego wynagrodzenia - ceny za towar bądź usługę (pomniejszonego o ewentualny VAT). Poniesione koszty w celu uzyskania przychodu nie mają tutaj najmniejszego znaczenia nawet, gdy stanowią większą jego część czy nawet się z nim zrównają bądź będą wyższe.

Jeżeli natomiast meble wykonaliśmy z zakupionych wcześniej materiałów i surowców (jest to działalność wytwórcza rozumiana jako działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzona przez podatnika) - właściwa dla przychodu uzyskanego z ich sprzedaży będzie stawka 5,5%,

Gdybyśmy natomiast wykonali meble z materiałów zakupionych przez klienta (a więc uzyskali przychód z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów/wyrobów z materiału powierzonego przez zamawiającego), stawka ryczałtu wyniesie całe 8,5%.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: