eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Strzyżenie owiec na ryczałcie ewidencjonowanym

Strzyżenie owiec na ryczałcie ewidencjonowanym

2019-07-18 13:34

Strzyżenie owiec na ryczałcie ewidencjonowanym

Działalność gospodarcza wspomagająca produkcję zwierzęcą na ryczałcie © branex - Fotolia.com

Przychody ze świadczenia usług polegających na strzyżeniu owiec czy korekcie racic u bydła i zwierząt, nie będące usługami weterynaryjnymi, są opodatkowane 3% stawką ryczałtu ewidencjonowanego – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.07.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.239.2019.2.ES.

Przeczytaj także: Stawki ryczałtu ewidencjonowanego gdy różna działalność gospodarcza

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na strzyżeniu owiec i korekcie racic u bydła i owiec. Nie świadczy on usług weterynaryjnych. Wykonywane czynności są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.62.10.0. Wnioskodawca zadał pytanie, jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego powinien stosować do uzyskiwanych przychodów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Na wstępie zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował świadczone usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

fot. branex - Fotolia.com

Działalność gospodarcza wspomagająca produkcję zwierzęcą na ryczałcie

Dla usług związanych z produkcją zwierzęcą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3%. Organ podatkowy potwierdził, że w tej wysokości podatek należy zapłacić od usług polegających na strzyżeniu owiec czy korekcie racic u bydła i owiec.


W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi polegające na wykonywaniu strzyży u owiec oraz korekty racic u bydła i owiec, bez wykonywania usług weterynaryjnych. Podaje Pan, że ww. czynności zgodnie z PKWiU sklasyfikowane są pod nr 01.62.10.0. (symbol PKD 01.62.Z).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ww. ustawy, dla przychodów ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0), ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów.

Zatem, w oparciu o przytoczone przepisy, na gruncie zaprezentowanego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że uzyskiwany przez Pana przychód ze świadczenia przedmiotowych usług – sklasyfikowanych według PKWiU pod nr 01.62.10.0. – podlega opodatkowaniu według stawki ryczałtu 3%.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: