eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ryczałt ewidencjonowany nie uwzględnia kosztów podatkowych

Ryczałt ewidencjonowany nie uwzględnia kosztów podatkowych

2021-08-12 13:11

Ryczałt ewidencjonowany nie uwzględnia kosztów podatkowych

Koszty podatkowe © nenetus - Fotolia.com

Prowizje pobierane przez dostawców są zapłatą za świadczone na rzecz przedsiębiorcy usługi. Nie można o ich wartość pomniejszyć swojego przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.08.2021 r. nr 0115-KDIT1.4011.380.2021.2.JG.

Przeczytaj także: Revenue manager czyli obsługa biura na ryczałcie ewidencjonowanym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi restaurację opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Współpracuje on z serwisem, który za usługi dowozu potraw do klienta bierze prowizję w wysokości 30% od każdego zamówienia. Rzeczywisty przychód wnioskodawcy jest zatem o 30% niższy od wartości ewidencjonowanej na kasie fiskalnej z tytułu sprzedaży takiej żywności. Zainteresowany pod koniec miesiąca otrzymuje od serwisu fakturę opiewającą na wartość jego prowizji.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy w ewidencji przychodów ma wykazywać cały przychód czy też pomniejszony o prowizję serwisu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Jest Pan podatnikiem, który jako metodę opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f (zastrzeżenia te nie mają zastosowania w opisanej przez Pana sytuacji).

fot. nenetus - Fotolia.com

Koszty podatkowe

Ryczałt ewidencjonowany cechują niższe stawki podatku ale liczonego nie od dochodu, a uzyskanego przychodu.


Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników, którzy sprzedają towary i usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

We wniosku wskazał Pan, że prowadzi restaurację. Jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedaje Pan dania z opcją ich zamówienia na dowóz. Dostawy są realizowane przez odrębne podmioty. Podmioty te za realizowanie usługi pobierają opłatę, która jest ustalona jako prowizja od wartości dostarczanego zamówienia.

Pana przychodem ze sprzedaży dań zamawianych przez klientów są kwoty należne od kupującego (zmawiającego) za sprzedaż dań, choćby nie zostały przez Pana faktycznie otrzymane, pomniejszone o :
• wartość ewentualnych zwróconych zamówień,
• wartość udzielonych bonifikat i skont (gdyby udzielał Pan takich bonifikat klientom);
• należny podatek od towarów i usług.

A zatem, skoro sprzedał Pan danie, to cena jaką miał zapłacić kupujący (zamawiający) za to danie (zamówienie) jest Pana przychodem, nawet jeśli faktycznie nie otrzymał Pan tej należności w całości, bo dostawca pobrał prowizję za dowóz.

Przepisy art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozwalają na pomniejszenie wartości przychodu o wartość pobranych przez dostawcę prowizji.

Prowizje, jakie pobierają dostawy zamówień to Pana zapłata za świadczone na Pana rzecz usługi. Wydatki na usługi dostawców służą uzyskiwaniu przez Pana przychodów z działalności gospodarczej – są Pana kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Forma opodatkowania z której Pan korzysta – tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – nie przewiduje jednak możliwości ujęcia takich kosztów dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym. Wynika to z art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tym przepisem, podatek zryczałtowany, o którym mowa w art. 12 ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Podsumowując, przy ustalaniu przychodu, od którego powinien Pan obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie może Pan pomniejszać wartości zamówienia (należności z tytułu sprzedaży dań) o prowizję pobieraną przez dostawcę. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: