eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Zdaniem fiskusa to rejestracja decyduje o statusie podatnika VAT

Zdaniem fiskusa to rejestracja decyduje o statusie podatnika VAT

2017-11-13 13:30

Zdaniem fiskusa to rejestracja decyduje o statusie podatnika VAT

Dla fiskusa rejestracja VAT najważniejsza © gustavofrazao - Fotolia.com

Ustawa o VAT wskazuje, że czynnym podatnikiem jest ten, kto się zarejestrował. Dlatego też jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku rejestracyjnego przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej a skorygował to dopiero później i został zarejestrowany z opóźnieniem, to przed fizyczną rejestracją nie będzie traktowany jako podatnik VAT czynny - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.11.2017 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.394.2017.2.JP.

Przeczytaj także: Usługi budowlane: Inwestor i główny wykonawca a odwrotne obciążenie

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi firmę od 19 sierpnia 2016 r. Od samego początku chciał być czynnym podatnikiem VAT i tak też się zachowywał: wystawiał faktury z podatkiem VAT, składał deklaracje VAT, rozliczał podatek należny i naliczony, wpłacał VAT do urzędu skarbowego. Ze zwolnień wyklucza go też profil działalności: doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Wnioskodawca nie złożył jednakże zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Gdy tylko dowiedział się o niedopełnieniu tego obowiązku, od razu to skorygował. Jako czynnego podatnika VAT zarejestrowano go jednak dopiero od 1 lipca 2017 r.
Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku należy go uznać za czynnego podatnika VAT już od sierpnia 2016 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

fot. gustavofrazao - Fotolia.com

Dla fiskusa rejestracja VAT najważniejsza

Każdy, kto chce rozliczać VAT, musi się najpierw zarejestrować na potrzeby tego podatku. Sądy podkreślają jednakże, że rejestracja to tylko formalność. Istotne jest zachowanie się podatnika. Ostatnio co innego uznał za to fiskus. Ten - opierając się na literalnej wykładni przepisów - uznał, że nie można uznać za czynnego podatnika VAT przedsiębiorca, który jako taki zachowywał się przez rok czasu, ale nie dopilnował rejestracji.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 96 ust. 3 ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Jak wynika z art. 96 ust. 5 pkt 1 ustawy jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży.

A zatem, rejestracji należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy, przy czym przepis nie określa, jak wcześnie rejestracja powinna nastąpić. Natomiast powinna ona nastąpić najpóźniej w dzień poprzedzający dokonanie pierwszej czynności opodatkowanej. Rejestracji należy dokonać w urzędzie skarbowym, którego właściwość określa art. 2 pkt 13 ustawy. (...)

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy, mając na uwadze zaprezentowany opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, w tym przede wszystkim treść art. 96 ust. 5 pkt 1, należy uznać, że w sytuacji Wnioskodawcy nie ma prawnej możliwości uzyskania statusu podatnika VAT czynnego z dniem wcześniejszym, niż dzień złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Skoro, jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie dopełnił obowiązku rejestracyjnego, tj. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R a skorygował to dopiero później i został zarejestrowany z dniem 1 lipca 2017 r., to odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy należy wskazać, że nie można uznać Wnioskodawcy za podatnika VAT czynnego w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: