eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wykup samochodu z leasingu na fakturę dla firmy ale na cele prywatne

Wykup samochodu z leasingu na fakturę dla firmy ale na cele prywatne

2018-05-18 11:10

Wykup samochodu z leasingu na fakturę dla firmy ale na cele prywatne

Samochód w leasingu: optymalizacja podatku VAT © alfexe - Fotolia.com

Gdy przedsiębiorca zamierza wykupić samochód z leasingu - wykorzystywany podczas trwania umowy na potrzeby firmowe - do swojego majątku prywatnego, przeszkodzie ku temu nie stoi faktura wystawiona na jego firm. Przekazanie samochodu do majątku prywatnego będzie poza podatkiem VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.05.2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.231.2018.1.RS.

Przeczytaj także: Leasing operacyjny samochodu na firmę a wykup prywatny

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni prowadzi firmę i jest czynnym podatnikiem VAT. W firmie tej użytkuje samochód osobowy na podstawie zawartej umowy leasingu operacyjnego. Czas trwania leasingu wynosi 38 miesięcy. Przedmiot leasingu nie jest środkiem trwałym zainteresowanej. Jako korzystający odlicza ona połowę VATu wynikającego z otrzymywanych faktur za raty leasingowe oraz opłatę wstępną. Po zakończeniu umowy leasingu wnioskodawczyni zamierza wykupić samochód tylko i wyłącznie na swoje cele osobiste. Leasingodawca wystawi jednak fakturę na dotychczasowe dane korzystającego, czyli firmę wnioskodawczyni, mimo że tak nabyty samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Nie trafi on w związku z tym do środków trwałych jej firmy czy wyposażenia, nie zostanie zaliczony do kosztów podatkowych jak też VAT wynikający z faktury wykupu w żadnej części nie zostanie odliczony.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w takiej sytuacji przekazując samochód do majątku prywatnego będzie obowiązana do odprowadzenia VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. alfexe - Fotolia.com

Samochód w leasingu: optymalizacja podatku VAT

Użytkowanie samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego jest zakupem usługi. A wykup samochodu z leasingu - zakupem towarów. Nie ma przeszkód, aby w trakcie leasingu samochód służył celom firmowym, a po wykupie tylko celom prywatnym. Wówczas czynność przekazania z chwilą wykupu samochodu do majątku prywatnego nie jest opodatkowana VAT-em nawet wówczas, gdy faktura zostanie wystawiona na dane przedsiębiorcy.


„(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów na terytorium kraju;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W ust. 2 powołanego artykułu wskazano, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne darowizny
− jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także przekazania lub zużycie towarów oraz wszelkie inne darowizny wskazane w art. 7 ust. 2 ustawy, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro nie będzie przysługiwało Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego, gdyż – jak wynika z treści wniosku – zamierza Pani dokonać wykupu samochodu osobowego z leasingu z przeznaczeniem na cele osobiste, to nie zostaną spełnione przesłanki z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla uznania czynności przekazania przedmiotowego pojazdu na ww. cele za odpłatną dostawę towaru. Tym samym nie będzie Pani zobowiązana do opodatkowania tej czynności i odprowadzenia podatku.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Komentarz usunięty

  • janusz.z / 2018-05-23 19:49:09

    dobrze wiedzieć, bo też sie nad tym zastanawiałem czy wykupić xlv po leasingu do użytku prywatnego i jak to z fiskusem załatwić żeby jakiejś kary nie dali odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: