eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Prywatny wykup samochodu z leasingu i sprzedaż w podatku dochodowym

Prywatny wykup samochodu z leasingu i sprzedaż w podatku dochodowym

2014-06-26 12:06

Prywatny wykup samochodu z leasingu i sprzedaż w podatku dochodowym

Prywatny wykup samochodu z leasingu i sprzedaż w podatku dochodowym © Gajus - Fotolia.com

Niezwykle popularną formą finansowania pojazdów użytkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest leasing operacyjny. Po jego zakończeniu przedsiębiorca ma możliwość wykupienia takiego samochodu na bardzo preferencyjnych zasadach po dużo niższej cenie aniżeli jego wartość rynkowa. Wykupu może dokonać także jako osoba prywatna. W takiej sytuacji pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób powinna być rozliczona sprzedaż tego samochodu.

Przeczytaj także: Prywatny wykup samochodu z leasingu w podatku dochodowym

Kiedy sprzedaż samochodu będzie stanowiła przychód
Tak na prawdę, by odpowiedzieć na pytanie kiedy sprzedaż samochodu będzie przychodem, należy rozróżnić dwie sytuacje:
Jeśli sprzedaży dokonuje osoba fizyczna z własnego majątku, wówczas nie ma mowy o powstaniu obowiązku podatkowego, o ile nastąpi ona co najmniej po półrocznym okresie posiadania rzeczy.

Natomiast w sytuacji gdy sprzedaż następuje w ramach majątku firmy, wówczas mamy do czynienia z powstaniem przychodu. Podatnik ma obowiązek wykazania przychodu nawet w przypadku sprzedaży składnika majątku w ciągu 6 lat od wycofania go z majątku lub zamknięcia działalności gospodarczej. Zatem zabieg typu szybkie wycofanie i przekazanie na cele prywatne nie spowoduje uniknięcia zapłaty podatku.

Wykup prywatny z leasingu operacyjnego
W kwestii rozliczenia sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego, które po wykupie nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej, jak również zaliczone do środków trwałych, panują sprzeczne opinie.

fot. Gajus - Fotolia.com

Prywatny wykup samochodu z leasingu i sprzedaż w podatku dochodowym

W kwestii rozliczenia sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego, które po wykupie nie były wykorzystywane w działalności gospodarczej, jak również zaliczone do środków trwałych, panują sprzeczne opinie.


Stanowisko organów podatkowych
Jednogłośnie organy podatkowe stoją na stanowisku, iż samochód wykupiony z leasingu na cele prywatne należy uznać za składnik majątku firmy. Tezę swą podpierają tym, że w trakcie okresu leasingowego przedsiębiorca zaliczał w koszty uzyskania przychodów raty leasingowe i inne wydatki związane z eksploatacją samochodu.

Poza tym organy podatkowe wskazują, iż preferencyjne warunki wykupu przysługują tylko i wyłącznie stronie umowy leasingowej, a jest nią przedsiębiorca, a nie osoba fizyczna.

Dlatego też, każda sprzedaż pojazdu, który wcześniej wykorzystywany był w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, niewprowadzonego do kartoteki środków trwałych przedsiębiorcy a po wykupie użytkowanego wyłącznie prywatnie przez podatnika i tak powoduje powstanie przychodu w działalności gospodarczej. Przychód należy wykazać jeśli do sprzedaży dojdzie w okresie 6 lat od wycofania z majątku lub likwidacji działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2011 roku nr ITPB1/415-926/11/AK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 listopada 2012 roku nr ILPB1/415-803/12-4/AG.
(...) wskazać należy, że sprzedaż samochodu w przeciągu 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód osobowy został wykupiony, generować będzie przychód ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód uzyskany z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przychód, jeśli samochód wprowadzono do ewidencji środków trwałych
Odmiennego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 11 grudnia 2013 roku sygn. akt I SA/Po 574/13. Wniosek do sądu był wyrazem skargi na przytoczone powyżej stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zdaniem Sądu warunkiem przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do źródła, jakim jest działalność gospodarcza, jest konieczność uznania danego składnika za środek trwały i ujęcia go w ewidencji środków trwałych.

Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku uznał, iż wniesiona przez podatnika skarga na wcześniejszą interpretację jest uzasadniona, bowiem organ podatkowy naruszył przepisy prawa majątkowego przez błędną wykładnię. Sąd zaznaczył, że w art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyraźnie określił rodzaj rzeczy zaliczanych do składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, które podatnik może sprzedać. Wymieniono tu:
  • środki trwałe,
  • składniki majątku określone w art. 22d ust. 1, wyłączając przy tym składniki których wartość początkowa nie przekracza kwoty 1500 zł,
  • wartości niematerialne i prawne
- ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także składniki majątku wymienione w lit. b, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie nieujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podatnik w swej skardze zaznaczył, iż samochód po wykupie nie był przez niego użytkowany w prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem nie miał prawa zaliczyć go do środków trwałych firmy i prowadzić odpowiednią ewidencję. Sąd uznał, że zaliczanie w koszty działalności rat leasingowych oraz kosztów eksploatacyjnych nie warunkuje jego automatycznego zaliczenia do składników majątku leasingobiorcy. W czasie obowiązywania umowy leasingowej podatnik użytkował obcy środek trwały.

Z przepisów przytoczonych powyżej wynika, iż ustawodawca wymienił określone składniki majątkowe, które w momencie sprzedaży przysparzają przychód w działalności gospodarczej. Dlatego też nie należy zakładać iż ten katalog nie jest zamknięty a co za tym idzie zaliczać w przychody działalności gospodarczej także sprzedaż rzeczy, które nie zostały przez podatnika wykazane w ewidencji środków trwałych (zgodnie z przepisami prawa).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: