eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Leasing samochodu osobowego: opłata wstępna i limit 20.000 euro

Leasing samochodu osobowego: opłata wstępna i limit 20.000 euro

2017-09-07 13:45

Leasing samochodu osobowego: opłata wstępna i limit 20.000 euro

W leasingu operacyjnym do kosztów trafi nawet samochód za 1 mln zł © aemstock - Fotolia.com

Czy wstępną opłatę leasingową można zaliczyć od razu w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodu? Czy w przypadku gdy przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest samochód osobowy, przy rozliczaniu kosztów trzeba pamiętać o limicie 20.000 euro, po przekroczeniu którego ustawodawca nie pozwala rozpoznawać kosztów podatkowych? Pytania te nadal nurtują przedsiębiorców.

Przeczytaj także: Leasing samochodu osobowego w podatku VAT i dochodowym

Jak zatem jest w rzeczywistości. Okazuje się że diabeł nie jest tutaj taki straszny, jak go malują.

Rozliczenie wstępnej opłaty leasingowej


Tutaj należy w pierwszej kolejności dokonać rozgraniczenia na podatników prowadzących PKPiR i księgi rachunkowe. Ci pierwsi, który prowadzą księgę podatkową metodą uproszczoną, nie dzielą kosztów na bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Nie dokonują też ich rozliczania w czasie. Generalna zasada określona w ustawie o PIT mówi tutaj, że koszt należy rozpoznać w dacie dokumentu go potwierdzającego, czyli np. w dacie faktury zakupu. Tacy podatnicy zatem całą opłatę wstępną z tytułu zawartej umowy leasingowej księgują w PKPiR w dacie faktury ją dokumentującej.

Przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe muszą dzielić koszty na bezpośrednie i pośrednie. Dodatkowo te ostatnie, gdy dotyczą okresu dłuższego niż rok podatkowy, muszą rozbijać w czasie. A ponieważ wstępna opłata leasingowa dla celów podatku dochodowego stanowi koszty inne, aniżeli bezpośrednio związane z przychodami, zaś sama umowa leasingu jest zawierana na kilka lat, organy podatkowe przez długi czas uważały, że opłatę taką należy rozliczać w czasie (mimo jej jednorazowej zapłaty). Swój pogląd opierały przy tym często na prawie bilansowym.

fot. aemstock - Fotolia.com

W leasingu operacyjnym do kosztów trafi nawet samochód za 1 mln zł

W leasingu operacyjnym opłatę wstępną leasingobiorca może od razu zaliczyć do kosztów podatkowych i to nawet wówczas, gdy bilansowo rozlicza ją w czasie. Nie musi też się martwić limitem 20.000 euro przy zaliczaniu rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, gdy w leasing wziął samochód osobowy.


Pogląd ten jednakże ostatecznie obaliły sądy administracyjne i obecnie nie ma już wątpliwości co do jednorazowego rozliczenia kosztu podatkowego z tytułu poniesionej opłaty wstępnej.
W ostatecznym rozrachunku organy podatkowe przyznały, że opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, zaś jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu i wydania przedmiotu leasingu. Dlatego też sanowi ona koszt jednorazowy, który jest potrącalny w dacie poniesienia. Nie trzeba jej rozliczać w kosztach w czasie przez cały okres trwania umowy leasingu i to nawet wówczas, gdy dla celów bilansowych opłata ta jest rozliczana w kosztach w czasie.

Pisaliśmy o tym m.in. w artykułach:
- Leasing operacyjny w kosztach podatku dochodowego
- Umowa leasingu operacyjnego: opłata wstępna w koszty

Limit 20.000 euro przy leasingu operacyjnym


Ustawy o podatku dochodowym (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT) mówią, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego w części przewyższającej równowartość 20.000 euro (przeliczonej na złote polskie wg kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania).

Limit ten dotyczy jednakże wyłącznie samochodów osobowych stanowiących u przedsiębiorcy środki trwałe (tylko od nich bowiem, oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczane są odpisy amortyzacyjne. Limit może zatem dotyczyć samochodów wziętych w tzw. leasing finansowy (gdzie amortyzacji dokonuje korzystający).

Inaczej jest przy leasingu operacyjnym. Tutaj bowiem przedmiot leasingu stanowi środek trwały finansującego i to on dokonuje jego amortyzacji, zaś naliczane odpisy zalicza do kosztów podatkowych (z uwzględnieniem limitu 20.000 euro). Korzystający natomiast do kosztów zalicza ponoszone opłaty, które są ustalone w umowie leasingowej.
Ustawy o podatku dochodowym nie zawierają żadnych przepisów, które nakazywałyby wyłączać z kosztów podatkowych raty leasingowe w sytuacji, gdy przedmiotem umowy leasingu operacyjnego jest samochód osobowy, którego wartość przekracza 20.000 euro.

Dlatego też płacone raty leasingowe w całości trafiają tutaj do kosztów podatkowych. Wartość samochodu (przedmiotu leasingu) nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia. Niemniej o limicie tym należy pamiętać, gdy w kosztach jest rozliczane wykupione dla tego samochodu ubezpieczenie AC.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: