eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Niemiecka emerytura bez polskiego podatku dochodowego

Niemiecka emerytura bez polskiego podatku dochodowego

2018-06-14 13:17

Niemiecka emerytura bez polskiego podatku dochodowego

Fiskus nie zarobi na emeryturze z Niemiec © weyo - Fotolia.com

Emerytura wypłacana z Uzupełniającej Kasy Emerytalnej należącej do niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Świadczenia te nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce ani też nie powinny być od nich pobierane zaliczki na podatek- uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.06.2018 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.219.2018.1.ENB.

Przeczytaj także: Emerytura z Niemiec poza polskim zeznaniem podatkowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni pracowała w Niemczech 15 lat. Od 1 października 2017 r. zostało jej z tytułu tej pracy przyznane świadczenie emerytalne. Od stycznia 2018 r. wnioskodawczyni wróciła do Polski. Niemiecką emeryturę otrzymuje ona na rachunek bankowy, a bank z tego tytułu potrąca zaliczkę na podatek.

Otrzymywana emerytura to tzw. „zakładowe ubezpieczenie emerytalne” z K. Uzupełniającej Kasy Emerytalnej, do której należał każdy pracownik z zakładu w którym pracowała zainteresowana. K. Uzupełniająca Kasa Emerytalna należy do obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy otrzymywana niemiecka emerytura jest opodatkowana w Polsce? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl postanowień art. 18 ust. 1 umowy zawartej w dniu 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

fot. weyo - Fotolia.com

Fiskus nie zarobi na emeryturze z Niemiec

Polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania mówi, że płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie. W związku z tym emerytura wypłacana z niemieckiego systemu emerytalnego w Polsce w ogóle nie podlega opodatkowaniu.


Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:
• ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
• ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
• ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
• ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków,
• ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego. (...)

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że emerytura wypłacana Wnioskodawczyni z K. Uzupełniającej Kasy Emerytalnej należącej – jak wskazano we wniosku - do niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. W związku z tym, świadczenia wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce.

W świetle powyższego bank w Polsce nie powinien od wskazanych we wniosku świadczeń pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: