eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

2018-09-05 10:47

Zbycie praw i obowiązków w spółce osobowej z wysokim podatkiem!

Występujący wspólnik ze spółki osobowej płaci wysoki podatek © thismate - Fotolia.com

7 maja 2018 r. Dyrektor KIS wydał kontrowersyjną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie rozliczania przychodu ze sprzedaży miejsca w spółce osobowej. Takie rozumienie przepisów to kolejny cios wymierzony w polskich przedsiębiorców. Ile i w jaki sposób stracą podmioty sprzedające udziały?

Przeczytaj także: Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej nie podlega PIT

Stan faktyczny


W marcu 2018 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się podatnik o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej. Podatnik sprzedał posiadane prawa i obowiązki i spodziewał się opodatkowania należnego zgodnie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnik zauważył, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozwala na zakwalifikowanie tego samego dochodu do dwóch źródeł przychodu, stąd przyjęta przez niego interpretacja przepisów wydaje się w pełni racjonalna.

Nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy


Dyrektor KIS uznał za nieprawidłowe i nieuzasadnione stanowisko wnioskodawcy. Wskazał, że właściwe jest zakwalifikowanie uzyskanego przez podatnika przychodu do kategorii przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretując te przepisy, należy jednak sięgnąć do wykładni systemowej i powszechnego stosowania tego terminu na gruncie przepisów prawa cywilnego. A zatem prawa majątkowe należy rozumieć jako „prawa podmiotowe, pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem, charakteryzujące się zbywalnością oraz posiadaniem określonej wartości majątkowej”.

fot. thismate - Fotolia.com

Występujący wspólnik ze spółki osobowej płaci wysoki podatek

Ten, kto zbywa swoje udziały w spółce osobowej, musi liczyć się z wysokim podatkiem dochodowym. Fiskus bowiem zabrania kwalifikacji takiej czynności do działalności gospodarczej. Jego zdaniem są to przychody z praw majątkowych, opodatkowanych zawsze skalą podatkową. Nadto podatkowe koszty transakcji są tutaj na ogół bardzo niskie (brane z danych historycznych).


Konsekwencje dla przedsiębiorców


Przedsiębiorca liczył na rozliczenie przychodu na zasadach podatku liniowego w wysokości 19%. Decyzja Dyrektora KIS „skazała” go na rozliczenie według ogólnej skali podatkowej. Mowa o stawce 32%, zakładając przekroczenie limitu dochodów. Należy wskazać, że osiągnięty przez podatnika przychód będzie rozpatrywany przez fiskusa zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc organ sprawdzi, czy cena sprzedaży praw i obowiązków w spółce jest ceną rynkową. Koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży rozumiane są jako udokumentowane wydatki poniesione przez wnioskodawcę, czyli wartość historyczną wniesionego w gotówce lub aportem wkładu do spółki osobowej, co stanowi niewielką kwotę w stosunku do tego, co przedsiębiorca mógłby odliczyć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mocne stanowisko organów administracji


Interpretacja Dyrektora KIS nie jest pierwszą odnoszącą się do kwestii zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej. Podobnie wypowiadała się już izba skarbowa w Bydgoszczy (4 sierpnia 2010 r., ITPB1/415-439/10/DP ) oraz w Warszawie (7 października 2010 r., IPPB1/415667/10-3/KS ), czy też wojewódzkie sądy administracyjne w Białymstoku (wyrok z 3 marca 2010 r., sygn. akt SA/Bk 7/10), Bydgoszczy (wyrok z 5 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 882/09) oraz w Szczecinie (wyrok z 25 października 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 58/07).
W wydanych orzeczeniach i interpretacjach wielokrotnie wskazywano, że posiadanie przez spółkę osobową własnego majątku powoduje, że ma on charakter odrębny od majątku jej wspólników. Stanowisko sądów i organów administracji zostało dodatkowo wzmocnione dzięki uchwale siedmiu sędziów NSA z 30 marca 2009 r. (sygn. akt II FPS 5/08), w której przesądzono o kwalifikacji udziału w spółce jawnej jako praw majątkowych. Omawiana interpretacja nie jest zatem odosobnionym stanowiskiem organów administracji. Podobne założenia czyniono już w poprzednich rozważaniach na ten temat w odniesieniu do innych spraw.

Argument na korzyść zmiany rezydencji podatkowej?


Nieprzychylna interpretacja przepisów prawa podatkowego jest następnym argumentem organów państwa zniechęcającym polskich podatników do rozliczania się w kraju. Niekorzystna stawka opodatkowania oraz rozliczanie kosztów w ramach wartości wniesionego wkładu, generuje ogromną stratę dla przedsiębiorców, zwłaszcza biorąc pod uwagę duże sumy, związane z tego typu transakcjami.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: