eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wyręczyciel podatkowy: zapłata PIT przez wspólnika z konta spółki jest możliwa

Wyręczyciel podatkowy: zapłata PIT przez wspólnika z konta spółki jest możliwa

2022-08-26 00:01

Wyręczyciel podatkowy: zapłata PIT przez wspólnika z konta spółki jest możliwa

Wyręczyciel podatkowy: zapłata PIT przez wspólnika z konta spółki jest możliwa © whitelook - Fotolia.com

Udziałowiec spółki jawnej uiścił z jej konta zaliczkę na podatek dochodowy od swojego udziału w dochodzie osiągniętym przez spółkę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak organ podatkowy stwierdził, że taka zapłata była niedopuszczalna i w związku z tym uznał, że wspólnik nie uregulował swojego zobowiązania. Sąd orzekł co innego.

Przeczytaj także: Dlaczego warto wybrać kwartalne rozliczanie się z fiskusem?

Płatność zaliczek PIT bezpośrednio z konta spółki


Spółka jawna osiąga przychody z działalności gospodarczej. Wypracowane zyski dzieli między swoich wspólników odpowiednio do posiadanych przez nich udziałów. Wspólnicy zlecili służbom finansowo-księgowym spółki obliczanie kwot należnych ciążących na nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłacania ich z konta spółki bezpośrednio na konto urzędu skarbowego.

Jeden ze wspólników wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy uiszczanie w opisanych okolicznościach PIT przez spółkę, na jego wyraźne polecenie, czyli będące jedynie działaniem o charakterze technicznym, może następować z rachunku bankowego spółki?

Wyręczyciel podatkowy do 1000 zł


Organ podatkowy dopytał wspólnika, ile wynosiła kwota PIT przelana z konta spółki. Po uzyskaniu odpowiedzi, że przekraczała kwotę 1000 zł, Dyrektor KIS wydał interpretację, w której uznał, że treść obowiązujących przepisów nie daje w takiej sytuacji możliwości działania przez spółkę w charakterze wyręczyciela podatkowego. Nie można zatem uznać, że wspólnik uregulował swoje zobowiązanie podatkowe. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. brzmieniem przepisu art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, zapłata podatku może nastąpić także przez inny podmiot, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Czynność techniczna


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zwrócił jednak uwagę, że występujący z wnioskiem o wydanie interpretacji udziałowiec spółki wyraźnie zadeklarował, że przedmiotowe działania spółki mają charakter wyłącznie techniczny. Wspólnik wyręczył się innym podmiotem – spółką – jako „wpłacającą” kwotę zobowiązania podatkowego w jego imieniu. A dopuszczalne jest wpłacenie na konto urzędu skarbowego przez osobę trzecią środków powierzonych przez podatnika. Stanowi to właśnie czynność techniczną. Warunkiem możliwości dokonania zapłaty podatku w ten sposób jest przeprowadzenie tego procesu tak, by organ skarbowy nie miał wątpliwości, że otrzymał środki od podatnika, a nie od podmiotu dokonującego wpłaty.

fot. whitelook - Fotolia.com

Wyręczyciel podatkowy: zapłata PIT przez wspólnika z konta spółki jest możliwa

W wyroku z 28 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Go 184/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. orzekł, że jeśli nie ma wątpliwości, iż wpłata dokonywana jest ze środków należących do podatnika, a tylko sama czynność "wpłaty" dokonywana jest przez wyręczyciela, to nie ma przeszkód prawnych, by została zrealizowana przez podmiot zaangażowany przez tego podatnika.


To nie umowne przenoszenie zobowiązania


Sąd powołując się m.in. na wyrok NSA z 26 maja 2008 r., sygn. akt I FPS 8/07, przypomniał, że od wspomnianej czynności technicznej wyręczyciela podatkowego należy odróżniać umowne przenoszenie zobowiązania, które w zakresie zobowiązań podatkowych jest niedopuszczalne. W § 2 art. 62b O.p. zawarto domniemanie, iż takie wpłaty innego podmiotu należy uznać za pochodzące ze środków podatnika. Przepis ten nie ustanawia w żaden sposób zakazu dokonywania wpłat podatków za pośrednictwem osób trzecich. Zapłata to co innego niż wpłata. Wpłata stanowi właśnie czynność techniczną uiszczenia zobowiązania przez inny podmiot, ale w imieniu zobowiązanego.

Sąd podsumował, że jeśli nie ma wątpliwości, iż wpłata dokonywana jest ze środków należących do podatnika, a tylko sama czynność „wpłaty” dokonywana jest przez wyręczyciela, to nie ma przeszkód prawnych, by została zrealizowana przez podmiot zaangażowany przez tego podatnika (wyrok z 28 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Go 184/22).

Podsumowanie


Istotne jest, by środki przekazane do urzędu skarbowego tytułem wpłaty zobowiązania podatkowego przez spółkę w imieniu wspólnika, zostały wpłacone właśnie jako wykonanie polecenia tegoż wspólnika do rozdysponowania środkami należącymi do niego, tak by fiskus nie doszukiwał się w takich działaniach niedozwolonego przenoszenia zobowiązań podatkowych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: