eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Najem prywatny 2019: będzie mniej obowiązków na ryczałcie ewidencjonowanym

Najem prywatny 2019: będzie mniej obowiązków na ryczałcie ewidencjonowanym

2018-11-29 13:36

Najem prywatny 2019: będzie mniej obowiązków na ryczałcie ewidencjonowanym

Ryczałt od najmu prywatnego w 2019 r. © Andrey Popov - Fotolia.com

Do tej pory osoby, które dopiero co rozpoczęły wynajmować swoje nieruchomości, aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, musiały ten fakt w określonym terminie zgłosić fiskusowi. W przeciwnym razie konieczne było płacenie podatku wg skali podatkowej. W przyszłym roku czekają nas w tym zakresie istotne uproszczenia.

Przeczytaj także: W 2019 r. ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu ograniczony

W przypadku osiągania przychodów z tzw. prywatnego najmu, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

To dotychczasowe brzmienie art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wynika z niego, iż aby skutecznie skorzystać z tej formy opodatkowania w stosunku do przychodów z najmu, trzeba o niej powiadomić pisemnie fiskusa najpóźniej 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu, czyli co do zasady w terminie uregulowania pierwszej wpłaty ryczałtu. Ten, kto z oświadczeniem takim się spóźni, automatycznie jest zobligowany do rozliczania podatku wg skali podatkowej (inne formy opodatkowania przychodów z najmu poza tymi dwiema nie są dostępne).

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Ryczałt od najmu prywatnego w 2019 r.

Brak ewidencji przychodów czy pisemnego zawiadamiania fiskusa o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego dla przychodów z najmu, to podstawowe zmiany w ustawie, jakie wejdą w życie z początkiem przyszłego roku. Ustawodawca planuje też wydłużyć czas na złożenie rocznego PIT-a oraz jego wstępne przygotowanie przez fiskusa.


Ustawodawca uznał, że obowiązek takiego informowania fiskusa wydaje się być zbędny. Powinien wystarczyć tutaj sam fakt wpłacenia podatku z odpowiednim tytułem przelewu. Dlatego też w przyszłym roku przytoczona wyżej regulacja przyjmie następujące brzmienie:
W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a ( przychody z prywatnego najmu – przypis autora), za równoznaczne z dokonaniem wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego - złożenie zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 (czyli deklaracji PIT-28).

Od 2019 r. zatem wybór opodatkowania w formie ryczałtu będzie zgłaszany fiskusowi przez dokonanie wpłaty podatku z odpowiednim tytułem (PPE) bądź, gdy taka wpłata ryczałtu w trakcie roku nie wystąpi, złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Ewidencja przychodów


Czy opłacając ryczałt z najmu trzeba prowadzić ewidencję przychodów? Do tej pory odpowiedź na to pytanie była uzależniona od tego, czy wartość przychodu wynikała z zawartej na piśmie umowy najmu. Jeżeli warunek ten był spełniony, ewidencja przychodów nie była wymagana. W pozostałych przypadkach, mimo braku działalności gospodarczej, taki wynajmujący ewidencję musiał prowadzić (co wynikało z art. 15 ust. 3 ustawy o ryczałcie).

W przyszłym roku to się zmieni. Ustawodawca wskazał bowiem wprost, że obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników osiągających przychody z najmu prywatnego.
Wartość przychodów oraz podatku będzie zatem tutaj ustalana na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie (w postaci chociażby przelewów na rachunek bankowy wynajmującego).

Więcej czasu na zeznanie roczne i nowe informacje


Ryczałtowcy, to grupa podatników, która najszybciej musi rozliczać się z uzyskiwanych w danym roku podatkowym przychodów. Ustawodawca dał im na to aż miesiąc.
Zeznanie podatkowe PIT-28 należy składać w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym).

Poczynając od zeznań podatkowych za rok 2019 (czyli składanych w roku 2020), to się zmieni. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie składane w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
A co w sytuacji, gdy ktoś z przyzwyczajenia złoży je już w styczniu? Takie zeznanie będzie traktowane jako złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Dodatkowo, gdy z zeznania będzie wynikać nadpłata podatku, podatnik będzie mógł wskazać w nim rachunek bakowy lub rachunek w SKOK, którego jest posiadaczem (bądź współposiadaczem), na który ma nastąpić jej zwrot. Zniknie tutaj zatem konieczność sporządzania dodatkowego formularza ZAP-3. Tak wskazany rachunek będzie aktualizował uprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty.

Ważne!!! W ten sposób nie będzie można zgłaszać rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nadto od 15 lutego następnego roku podatkowego organ podatkowy będzie udostępniał podatnikowi (za pośrednictwem portalu podatkowego) wstępnie wypełnione zeznanie, w którym uwzględni dane będące w posiadaniu Szefa KAS, w tym też o wpłaconym ryczałcie. Akceptacja takiego zeznania przed upływem ustawowego terminu do jego złożenia bez wprowadzenia w nim zmian albo po ich wprowadzeniu – będzie równoznaczna ze złożeniem rocznego PITa.
Ten, kto nie dokona akceptacji albo zeznanie takie odrzuci, będzie musiał rozliczyć się samodzielnie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (2)

  • najem prywatny

    ANN1 / 2019-01-28 09:20:26

    Artykuł super , ale czy dotyczy tylko wynajmu nieruchomości / mieszkania / , czy również ruchomości / np samochodu /. Czy na dzień na dzień dzisiejszy rzeczywiście tak jest? odpowiedz ] [ cytuj ]

    • Krzysztof_S. / 2020-03-04 12:26:47

      Powyższe dotyczy wynajmu zarówno nieruchomości jak i ruchomości. Ustawodawca mówi bowiem ogólnie o umowach najmu, dzierżawy itp. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: