eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Termin rozliczenia rocznego PIT 2018

Termin rozliczenia rocznego PIT 2018

2019-01-09 13:44

Termin rozliczenia rocznego PIT 2018

Nowe zasady składania zeznań podatkowych © barnaba - Fotolia.com

W październiku przyjęto ustawę wprowadzającą nową usługę rozliczenia podatku dochodowego przez fiskusa oraz zamieszanie w zakresie terminów składania rocznych zeznań podatkowych przez podatników. Część osób została pozbawiona możliwości złożenia PIT-a na początku roku.

Przeczytaj także: Zeznanie PIT za 2018 r. rozliczy fiskus

Mimo, że nowelizacja zaczęła obowiązywać dopiero z początkiem 2019 r., swym zakresem obejmie już część PIT-ów za 2018 r. Nowe rozwiązania przewidują istotne ułatwienia. Część podatników może w zasadzie zapomnieć o wypełnieniu rocznego PIT.

Nowe terminy składania rocznych PIT


Ale zacznijmy od początku. Wdrożeniu nowej usługi polegającej na wypełnieniu PIT-a przez fiskusa za podatnika towarzyszyła zmiana terminu składania zeznań rocznych. Co przy tym niezwykle ważne, zmiata ta wchodzi na raty.

I tak podatnicy nadal są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, jednakże nie od początku roku (jak to miało miejsce dotychczas), ale w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Co będzie w sytuacji, gdy ktoś się wyłamie i złoży PIT-a wcześniej? Zeznanie takie będzie jak najbardziej ważne, ale fiskus i tak potraktuje je jako złożone w dniu 15 lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.
Nowy termin składania PIT-a przy rozliczeniach 2018 obejmuje jedynie zeznania PIT-37 oraz PIT-38.

Tym samym podatnicy rozliczający się za 2018 r. na PIT-36, PIT-36L, czy PIT-39 składają zeznania podatkowe na dotychczasowych zasadach, czyli od początku roku do 30 kwietnia (co jest niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć wpłacania zaliczki na podatek za grudzień/IV kwartał 2018 r. poprzez złożenie rocznego PIT i uregulowanie wynikającej z niego kwoty podatku do 20 stycznia 2019 r.).

Tych nowe terminy rozliczeń obejmą dopiero za rok, a więc przy składaniu PIT-ów 2019.

fot. barnaba - Fotolia.com

Nowe zasady składania zeznań podatkowych

PIT-37 należy składać pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia. Tak samo PIT-38. Termin składania pozostałych deklaracji za rok 2018 jest taki jak w latach ubiegłych. Dodatkowo KAS przygotuje każdemu podatnikowi wypełnione zeznanie PIT-37 lub PIT-38, ściągając z nich obowiązek samodzielnego rozliczenia.


Co z ryczałtem i kartą?


Przypomnijmy, że do tej pory ryczałtowcy musieli jako pierwsi rozliczyć się z uzyskiwanych przychodów – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Po nowelizacji przepisów nadal będą się oni rozliczać w pierwszej kolejności. PIT-28 z załącznikami będą jednak składać od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Tutaj także wcześniej przekazane do fiskusa zeznanie będzie traktowane jako złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.
O czym warto pamiętać, termin uregulowania ryczałtu za grudzień/IV kwartał danego roku podatkowego również przesunie się końca stycznia na koniec lutego.

Nowe terminy składania PIT-ów (oraz uregulowania ryczałtu za grudzień/IV kwartał) dla ryczałtowców będą jednak obowiązywać również dopiero za rok. Zatem podatnik opłacający ryczałt ewidencjonowany powinien złożyć zeznanie roczne 2018 do końca stycznia 2019 r.

Nic się natomiast nie zmienia dla podatników opodatkowanych kartą podatkową. Ci nadal powinni złożyć do 31 stycznia następnego roku informację o wysokości zapłaconej i odliczonej od karty składki na ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A).

Podsumowując


Podatnicy rozliczający się na PIT-37 czy PIT-38 zeznanie podatkowe za rok 2018 składają w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.
Podatnicy rozliczający się na PIT-36, PIT-36L, PIT-39 zeznanie podatkowe za rok 2018 składają w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r.
Podatnicy rozliczający się na PIT-28 zeznanie podatkowe za rok 2018 składają w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2019 r.

Natomiast przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2019 podatnicy wypełniający PIT-36, PIT-37L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 będą je składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
Ryczałtowcy natomiast PIT-28 za rok 2019 będą składać w terminie od 15 lutego do 2 marca 2020 r. (ostatni dzień lutego jest wolny od pracy).

Zeznanie wypełnione przez fiskusa


Zmiany w terminach składania rocznych PIT wynikają z wprowadzenia nowej usługi przez resort finansów, czyli wypełniania zeznań podatkowych przez KAS (Krajowa Administracja Skarbowa).
Za 2018 r. KAS sporządzi zeznania dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej zobligowanych do rozliczenia się na formularzu PIT-37 oraz uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych wykazywanych na PIT-38.

Zeznania takie zostaną przygotowane na podstawie informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, danych z własnych rejestrów oraz zeznań podatkowych za ubiegły rok.
Wypełnione PIT-y zostaną udostępnione od 15 lutego 2019 r. na Portalu Podatkowym. Sam zainteresowany nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie. Fiskus przygotuje takie zeznania podatkowe dla wszystkich.

Tak sporządzony e-PIT podatnik będzie mógł:
  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • poprawić (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku, wybrać inny sposób rozliczenia np. razem z małżonkiem),
  • uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. ulgi i odliczenia),
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Na powyższe czynności podatnik będzie miał czas do końca kwietnia (czyli upływu terminu do rozliczenia PIT-a). Jeżeli do tego czasu podatnik nie podejmie żadnych działań, zeznanie udostępnione przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem przez podatnika w dniu 30 kwietnia.
Ten, kto nie ureguluje podatku wynikającego z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia, zostanie w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności poinformowany o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni. Dotrzymanie dodatkowego terminu i zapłacenie podatku pozwoli na uniknięcie odsetek podatkowych za okres od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty.
Warto wiedzieć
W e-PIT automatycznie zostanie wykazana Organizacja Pożytku Publicznego z PIT za rok poprzedni z tym samym celem szczegółowym. Automatycznie zaznaczona jest też zgoda na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku.

A co będzie w sytuacji, gdy podatnik wprawdzie nie wykona żadnego z wyżej opisanych działań, niemniej złoży PIT-a samodzielnie? W takim przypadku to zeznanie złożone samodzielnie przez podatnika będzie traktowane jako właściwe (a nie przygotowane przez KAS).

Podsumowując ci podatnicy, którzy rozliczają się samodzielnie, nie korzystają z ulg podatkowych czy innych preferencji, zaś sporządzenie PIT-a ograniczają jedynie do przepisania kwot wynikających z otrzymanych PIT-11 od pracodawcy, nie muszą podejmować żadnych działań związanych z rocznym rozliczeniem podatku. Pozostanie im ewentualnie dopłata brakującej części daniny, która wystąpi w rocznym PIT, o czym zostaną zawiadomieni. Reszty dopełni fiskus.

E-PIT nie pozbawia korekty


W przypadku, gdy organ podatkowy stwierdzi błędy czy oczywiste omyłki powstałe z jego winy, sam dokona stosownej korekty e-PITa. Co ważne, za błędy fiskusa podatnik nie zapłaci odsetek podatkowych za zwłokę, ale oczywiście zaległy podatek będzie musiał uregulować.

Podatnik będzie też mógł samodzielnie dokonać korekty e-PITa. Tutaj także, gdy ta będzie wynikać z błędy organu, odsetki od powstałej zaległości nie będą naliczane.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: