eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Twój e-PIT: fiskus wyjaśnia jak złożyć rozliczenie roczne przez Internet

Twój e-PIT: fiskus wyjaśnia jak złożyć rozliczenie roczne przez Internet

2019-02-21 13:49

Twój e-PIT: fiskus wyjaśnia jak złożyć rozliczenie roczne przez Internet

Jak skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT? ©  zbg2 - Fotolia.com

Z dniem 15 lutego 2019 r. została udostępniona nowa usługa przez resort finansów: Twój e-PIT. Ma ona odciążyć podatników w zakresie samodzielnego złożenia rozliczenia rocznego. Na podstawie zebranych informacji Szef KAS przygotował dla każdej osoby rozliczającej się na PIT-37 bądź PIT-38 wypełniony formularz rozliczenia.

Przeczytaj także: Termin rozliczenia rocznego PIT 2018

Nowa usługa budzi spore zainteresowanie oraz kilka wątpliwości. Dlatego na stronie zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się tutaj pytania. Niewątpliwie to kompendium wiedzy pozwoli wielu podatnikom skorzystać z nowej usługi i rozliczyć się za ubiegły rok szybciej i prościej, niż w latach wcześniejszych. To co nowe jednakże na ogół budzi obawy, które dobrze jest rozwiać.

1. Co to jest Twój e-PIT?

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie będzie już musiał wypełniać wniosków, ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek.

Jego zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową będzie czekać na niego w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym. Wprowadzenie takiej usługi stało się możliwe dzięki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

2. Kogo dotyczy usługa Twój e-PIT w 2019 r.?

W 2019 r. z Twojego e-PIT-a skorzystają podatnicy rozliczający się za 2018 r. na formularzu PIT-37 lub PIT-38 (z umów o pracę, zlecenie, dzieło lub z przychodów kapitałowych). W usłudze udostępniony zostanie także PIT-OP, tj. oświadczenie, na którym emeryt lub rencista, który otrzymał od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r. i nie uzyskał w 2018 r. innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, może wskazać nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego.

Od 2020 r. usługa będzie dostępna (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i składają PIT-36, PIT-36L oraz płacących zryczałtowany podatek dochodowy, tj. rozliczających się na PIT-28.

fot. zbg2 - Fotolia.com

Jak skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT?

PIT-a za 2018 r. dla podatników składających deklaracje PIT-37 oraz PIT-38, wypełnia elektronicznie fiskus. Usługa taka jest dostępna od 15 lutego 2019 r. Nie ma jednak obowiązku z niej korzystać. Zachowane zostały bowiem dotychczasowe formy rozliczenia. Wypełnione zeznanie można zatwierdzić, poprawić, odrzucić jak też zastąpić innym – własnym.


3. Gdzie i kiedy będzie dostępny Twój e-PIT?

Zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT za 2018 r. będzie oczekiwać na podatnika od dnia 15 lutego na Portalu Podatkowym w miejscu wskazanym na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Jeśli będziemy posiadać dane kontaktowe podatnika dodatkowo powiadomimy go e-mailem, że przygotowane zostało dla niego zeznanie podatkowe wraz z informacją, gdzie podatnik go znajdzie.

4. Czy w ramach usługi będą przygotowane również wspólne rozliczenie podatkowe PIT-37 dla małżonków?

W ramach usługi Twój e-PIT będzie możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem, jednak ten sposób rozliczenia będzie wyborem podatnika.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT będzie wypełnione dla podatnika indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczali się wspólnie. Sposób rozliczenia będzie można zmienić na wspólny z małżonkiem, a także wybrać formę opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Powyższa możliwość będzie dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybieraniu odpowiedniej opcji.

5. Czy nierezydentom lub osobom, za które organ rentowy sporządza roczne obliczenie podatku, a chciałyby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej – będzie również udostępnione zeznanie w usłudze Twój e-PIT?

Tak. Z usługi Twój e-PIT skorzystać mogą wszyscy podatnicy, którzy zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38, niezależnie od kraju rezydencji.

Także podatnicy, za których organ rentowy sporządza roczne obliczenie podatku, będą mieli udostępnione zeznanie PIT-37 i w tym zeznaniu będą mogli dodać informacje o ulgach, z których chcą skorzystać.

6. Czy w ramach usługi będą przygotowane zeznania dla niepełnoletnich, którzy uzyskali dochody i mają obowiązek złożenia zeznania rocznego?

W ramach usługi Twój e-PIT nie będą udostępniane zeznania dla osób niepełnoletnich.

7. Jak się zalogować do usługi Twój e- PIT? Jakie dane będą potrzebne?

Aby zalogować się do usługi Twój e-PIT, podaj:
 • PESEL albo NIP i datę urodzenia,
 • jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2018 r.),
 • kwotę przychodu z deklaracji za 2017 r.

lub zaloguj się profilem zaufanym.

Sprawdź jakie wpisać kwoty:
 • za 2018 r.
 • za 2017 r.

Aby zalogować się do usługi, nie musisz podsiadać podpisu kwalifikowanego.

8. Czy do zatwierdzenia zeznania będzie potrzebne założenie konta na Portalu Podatkowym?

Nie ma potrzeby zakładania konta podatkowego na Portalu Podatkowym.

9. Jakie dane znajdą się w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT? Skąd urząd wie o ulgach, z których podatnik chce skorzystać?

Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

W PIT-37 znajdą się informacje od pracodawców/płatników, numer rachunku bankowego oraz dane z ubiegłorocznych zeznań, takie jak ulga na dzieci oraz dane organizacji pożytku publicznego (OPP), jeśli podatnik wskazał ją rok wcześniej. Dane te podatnik może oczywiście zmienić. Jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z innych ulg czy odliczeń np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia te dane w udostępnionym zeznaniu podatkowym samodzielnie, po zalogowaniu do usługi.

W PIT-38 zostanie natomiast wskazana strata za rok ubiegły. Podatnik logując się do usługi będzie mógł dopisać straty z lat wcześniejszych.

10. Co z ulgą na dzieci nowonarodzone? Czy będzie ona uwzględniona?

W 2019 r. w ramach usługi Twój e-PIT w zeznaniu podatkowym wskazana zostanie ulga na dzieci tylko, jeśli była ona uwzględniona w rozliczeniu za rok ubiegły do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeśli podatnikowi urodziło się dziecko w 2018 r. i w rozliczeniu będzie chciał skorzystać z ulgi, dane te musi uzupełnić sam.

Od przyszłego roku (tj. w rozliczeniu za 2019 r.) dane te znają się już automatycznie w zeznaniu, dzięki integracji systemu z rejestrem PESEL. Podatnik nie będzie musiał ich już wpisywać samodzielnie.

11. Czy jeżeli w ubiegłym roku rodzice korzystali z ulgi prorodzinnej w określonej, ustalonej przez siebie proporcji, w ramach usługi Twój e-PIT będzie zachowana ta proporcja?

Jeżeli podatnik w PIT/O za 2017 r. wykazał ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 miesięcy ulga będzie przeniesiona i przypisana temu podatnikowi. W pozostałych przypadkach kwota ulgi będzie wskazywana przez podatnika.

12. Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W usłudze Twój e-PIT podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w przygotowanym zeznaniu. Oczywiście podatnik łatwo może zmienić zarówno dane dotyczące OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy logując się do usługi.

13. Czy trzeba się logować i akceptować zeznanie w ramach usługi Twój e-PIT?

Podatnik, który wybiera usługę Twój e-PIT jako sposób na rozliczenie za 2018 r. i nie chce skorzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci ani dokonać innych zmian nie musi się logować i akceptować zeznania. Wówczas 30 kwietnia takie automatycznie przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone. Podatnik zostanie o tym powiadomiony przez urząd skarbowy.

Ministerstwo Finansów zachęca jednak do logowania się do usługi i sprawdzenia swoich danych np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty. Po zalogowaniu podatnik ma następujące opcje:
 1. może zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Od momentu akceptacji liczony będzie np. skrócony termin na zwrot nadpłaty podatku dla podatnika. Jeśli zaś podatnik ma podatek do zapłaty łatwo wykona elektroniczny przelew bezpośrednio z usługi (jeśli jego bank udostępnił taką możliwość).
 2. może wprowadzić zmiany do zeznania:
  • zmienić sposób rozliczenia na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chce przekazać 1% podatku jak i cel szczegółowy,
  • zmienić dane w uldze na dzieci lub dodać tę ulgę,
  • dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
  • podać lub zmienić numer rachunku, na który chce otrzymać zwrot nadpłaty

   a na końcu zaakceptować zmienione zeznanie i pobrać UPO;
 3. może odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku przygotowany Twój e-PIT nie będzie brany pod uwagę.
 4. może też nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: