eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zawieszenie/likwidacja firmy a sprzedaż środka trwałego w PIT

Zawieszenie/likwidacja firmy a sprzedaż środka trwałego w PIT

2019-02-19 13:43

Zawieszenie/likwidacja firmy a sprzedaż środka trwałego w PIT

Przychody z firmy w czasie jej zawieszenia bądź po zamknięciu © rogerphoto - Fotolia.com

Teoretycznie w okresie zawieszenia czy po zlikwidowaniu firmy przedsiębiorca nie powinien uzyskiwać żadnych przychodów z nią związanych, czy wykonywać innych czynności. Praktyka pokazuje jednak, że pewne ruchy na majątku takiej firmy można wykonywać. Jak te rozliczać?

Przeczytaj także: Sprzedaż środka trwałego po likwidacji firmy w zeznaniu rocznym

Dla przykładu załóżmy że firma X jest zawieszona w okresie od 1 czerwca 2018 r. do chwili obecnej. W okresie tego zawieszenia, w październiku 2018 r. dokonała sprzedaży środka trwałego.
Drugi wariant zakłada natomiast, że firma została zlikwidowana w 2017 r., zaś pozostały po niej środek trwały również został sprzedany w październiku 2018 r.
Czy sprzedaż ta powinna zostać rozliczona w podatku dochodowym, a jeśli tak to kiedy?

Zawieszenie działalności


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może jednak m.in. zbywać własne środki trwałe (art. 25 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy).

fot. rogerphoto - Fotolia.com

Przychody z firmy w czasie jej zawieszenia bądź po zamknięciu

Zarówno w okresie zawieszenia jak też po zlikwidowaniu firmy podatnik może w dalszym ciągu wyzbywać się firmowego majątku, w tym środków trwałych. Uzyskane z tego tytułu pieniądze należy przyporządkować do przychodów z działalności gospodarczej i odpowiednio opodatkować. Rozliczenia na ogół dokonuje się dopiero w rocznym PIT.


Sprzedaż środka trwałego w okresie zawieszenia firmy w dalszym ciągu skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej (z jednoczesnym prawem rozliczenia w kosztach podatkowych niezamortyzowanej części wartości początkowej środka trwałego). Mówi o tym art. art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a i art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

Niemniej podatku nie trzeba tutaj zapłacić od razu. Uzyskany z tego tytułu dochód podatnik jest bowiem zobowiązany uwzględnić przy obliczaniu zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc wznowienia działalności. Jeżeli natomiast (tak jak ma to miejsce w naszym przypadku) zawieszenie będzie trwało do końca roku podatkowego, w którym miała miejsce sprzedaż, dochód ten należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym (PIT-36 czy PIT-36L w części dotyczącej pozarolniczej działalności gospodarczej; wykazaniu podlega tutaj zarówno przychód, koszty jego uzyskania jak i dochód uzyskany na sprzedaży bądź strata).

Likwidacja firmy


W sytuacji, gdy sprzedaż środka trwałego ma miejsce po likwidacji firmy, ale przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła jej likwidacja, to jej rezultatem jest powstanie u sprzedawcy przychodu z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) oraz ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy o PIT). Opodatkowany jest uzyskany na sprzedaży dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania (są to wydatki na nabycie zbywanego składnika majątku, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie).

Dochód taki należy rozliczyć zgodnie z ostatnio stosowaną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Gdy były to zasady ogólne wg sakli podatkowej będzie to zatem PIT-36. W takim przypadku w tym PIT należy wykazać także inne dochody opodatkowane skalą (np. z rent czy emerytur, działalności wykonywanej osobiście, pracy itd.). Gdyby firma w roku likwidacji była opodatkowana podatkiem liniowym, należy uzyskany dochód rozliczyć na formularzu PIT-36L. Gdyby natomiast był to ryczałt ewidencjonowany, właściwy jest PIT-28 (stawka podatku dla zbycia większości środków trwałych wynosi tutaj 3% uzyskanego przychodu).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: