eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwolnienie z PIT dla młodych i niższa stawka podatu

Zwolnienie z PIT dla młodych i niższa stawka podatu

2019-04-18 13:53

Zwolnienie z PIT dla młodych i niższa stawka podatu

Zmiany w PIT: ile będzie można zaoszczędzić na podatku? © Pio Si - Fotolia.com

Piątka Kaczyńskiego zakłada m.in. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie to: wprowadzenie dodatkowego progu podatkowego i stawki PIT w wysokości 17% czy zwolnienie z podatku dochodów z pracy osób młodych. Póki co znany jest tylko ogólny zarys planowanych zmian. Poniżej zastanowimy się, jak wpłyną one na rozliczenia podatkowe młodych osób.

Przeczytaj także: Zwolnienie z podatku dla młodych jeszcze w 2019 r., niższa stawka PIT

Zgodnie z zapowiedziami zamieszczonymi na stronie resortu finansów osoby, które nie ukończyły 26 lat, nie zapłacą podatku od pensji z etatu do kwoty 42 764 zł. Wynagrodzenia takie jednak nadal będą oskładkowane. Nadto zwolnienie nie obejmie innych przychodów osób młodych opodatkowanych skalą podatkową (czyli np. z rent, z umów cywilnoprawnych, z najmu, działalności gospodarczej itp.).

Ile zatem realnie będzie można zaoszczędzić? Graniczna kwota zysku na zwolnieniu, jak podaje resort finansów, wyniesie 2 986 zł – tyle maksymalnie mniej podatku zapłaci osoba młoda, jeżeli zarobiłaby wskazane wyżej 42 764 zł. Przy obecnej pensji minimalnej (ta wynosi 2 250 zł brutto) oszczędność wyniesie natomiast ok. 1592 zł (czyli 133 zł miesięcznie).

Trudno obecnie określić, jak wskazane zwolnienie będzie funkcjonować w przyszłości, niemniej można by się pokusić o stwierdzenie, że oszczędności na PIT dla młodych ludzi będą mogły być dużo większe, o ile będą oni więcej zarabiać.

Wskazane wyżej 42 764 zł przychodów z pracy ma bowiem być zwolnione z podatku, które powinno trafić do art. 21 ustawy o PIT (zawierające katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania). Przychody takie nie będą zatem brane pod uwagę przy liczeniu podatku wg skali podatkowej. Opodatkowana będzie dopiero ich nadwyżka ponad wskazany limit. W efekcie zatem o tę wartość przesunie się młodym ludziom granica poszczególnych progów podatkowych. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, podatek wg stawki 32% zaczną oni płacić dopiero od swoich przychodów przekraczających nie 85,5 tys. zł a ok. 128 tys. zł. O 42 tys. zł podniesie się im też limit, po przekroczeniu którego będą oni tracić prawo do kwoty wolnej od podatku.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Zmiany w PIT: ile będzie można zaoszczędzić na podatku?

Z informacji zawartych na stronie resortu finansów wynika, że młodzi ludzie, dzięki planowanemu wprowadzeniu zwolnienia, będą mogli zaoszczędzić na podatku ok. 3 tys. zł w skali roku. Przy wysokich zarobkach jednakże oszczędności takie mogą być dużo wyższe. Nadto pojawia się też pytanie, czy zmiany nie wpłyną na prawo do rozliczeń z dzieckiem czy odliczenie ulgi prorodzinnej.


Do tego dochodzi jeszcze obniżona stawka podatku do 17% (która ma mieć zastosowanie do dochodów do kwoty 42 764 zł). Suma summarum przy dużych dochodach na podatku będzie można zaoszczędzić o kilka tysięcy więcej, aniżeli wyliczył to fiskus.

Wyliczmy to na przykładzie


Załóżmy że 24-latek zarobi w 2020 r. 140 400 zł brutto. Tyle samo zarobi 27-latek. Dla uproszczenia przyjmijmy, że uzyskiwane przychody obejmą jedynie dochody z pracy, zaś roczne koszty uzyskania przychodu (w obydwu przypadkach) wynoszą 1 335 zł (pomijamy zapowiadane zmiany w tym zakresie).

W takiej sytuacji obliczenia dla 27-latka będą wyglądać następująco.
Po odliczeniu kosztów podatkowych oraz składek ZUS podstawa obliczenia podatkiem dochodowym wyniesie 119 816,16 zł, a po zaokrągleniu 119 816 zł.

Podatek dochodowy wyniesie zatem (uwzględniając stawki podatku w wysokości 17%, 18% i 32%):
14 967,40 zł + (119 816 – 85 528 zł) x 32% - kwota zmniejszająca podatek
119 816 – 85 528 zł = 34 288 zł x 32% = 10 972,16 zł

Kwota zmniejszająca podatek w opisanym przypadku wyniesie:
556,02zł – 556,02zł x (119816 zł – 85 528 zł) / 41472 zł = 96,32 zł
Obliczony podatek: 14 967,40 zł + 10 972,16 zł – 96,32 zł = 25 843,24 zł

Kwotę tę należy jeszcze pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne, które w tym przypadku wynoszą 9 389,16 zł.

W związku z tym wartość podatku należnego fiskusowi wyniesie: 25 843,24 zł – 9 389,16 zł = 16 454,08 zł, co w zaokrągleniu daje kwotę 16 454 zł.

W przypadku 24-latka obliczenia będą wyglądały następująco:
Ponieważ przychód do kwoty 42 764 zł będzie zwolniony z podatku, o tę wartość pomniejszymy wynagrodzenie roczne pracownika do opodatkowania (wprawdzie będą od niego liczone składki ZUS niemniej nie będzie można ich odliczyć, stąd na potrzeby obliczenia podatku ich wartość nie jest istotna).

Zatem roczny przychód podlegający opodatkowaniu wyniesie: 140 400 zł – 42 764 zł = 97 636 zł
Podstawa opodatkowania, czyli przychód po odliczeniu składek ZUS oraz kosztów podatkowych, będzie natomiast wynosić 82 915,11 zł, co w zaokrągleniu daje wartość 82 915 zł.
Dochód do opodatkowania nie przekracza tutaj progu, powyżej którego podatek jest liczony wg stawki 32%.

W rezultacie podatek dochodowy wyniesie (przy uwzględnieniu stawek podatku 17% i 18%):
7 269,88 zł + (82 915 zł – 42 764 zł) x 18% - kwota zmniejszająca podatek (w tym przypadku 556,02 zł)
82 915 zł – 42 764 zł = 40 151 zł x 18% = 7 227,18 zł

Obliczony podatek: 7 269,88 zł + 7 227,18 zł – 556,02 zł = 13 941,04 zł

Od tej wartości należy jeszcze odjąć odliczane składki na ubezpieczenie zdrowotne, które wynoszą 6 529,44 zł.

Ostateczne zobowiązanie podatkowe wyniesie zatem: 13 941,04 zł – 6 529,44 zł = 7 411,60 zł, co w zaokrągleniu daje kwotę 7 412 zł


Pracownik, który nie ukończył 26 lat od zarobków w wysokości 140 400 zł, po wejściu w życie zapowiadanych zmian, może zatem zapłacić nawet o 9 042 zł podatku mniej niż pracownik w wieku powyżej 26 lat.

W przykładzie pominięto zapowiadane zmiany w zakresie podwyższenia kosztów uzyskania przychodów. Wyliczenia są przykładowe i przedstawiają jedną z możliwych wersji rozwiązań.

Rodzice rozliczą ulgę nawet gdy dziecko zarobi więcej?


Na zmianach mogą też zyskać rodzice pracujących uczących się dzieci, odliczających ulgę prorodzinną czy rozliczających się jako osoby samotnie wychowujące dzieci.

Z opisanych preferencji można bowiem skorzystać m.in. w stosunku do dzieci do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skalą podatkową) lub art. 30b (kapitały pieniężne), w łącznej wysokości przekraczającej tzw. kwotę wolną od podatku, tj. 3 089 zł.

Skoro przychody z pracy młodych pracowników do kwoty 42 764 zł mają być zwolnione od podatku, można założyć, że do tej wartości nie powinny być brane pod uwagę przy określaniu prawa rodzica do rozliczenia się jako osoba samotna, czy też przy uldze prorodzinnej.

Należy jednak pamiętać, że obecnie dostępne są jedynie zapowiedzi zmian w podatku dochodowym. Nie ma natomiast wyjaśnień, jak te dokładnie będą wyglądać, o projekcie nowelizacji nie wspominając. Rzeczywiste rozwiązania mogą zatem wyglądać zupełnie inaczej od zaprezentowanych wyżej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: