eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Od 1 sierpnia wynagrodzenie z pracy do 85,5 tys. zł bez podatku

Od 1 sierpnia wynagrodzenie z pracy do 85,5 tys. zł bez podatku

2019-08-02 11:23

Od 1 sierpnia wynagrodzenie z pracy do 85,5 tys. zł bez podatku

PIT © shake_pl - Fotolia.com

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła w życie nowe zwolnienie z podatku dochodowego. Ustawodawca „stawia na młodych” i nie chce od nich podatku, jeżeli zarabiają mniej, niż 85,5 tys. zł rocznie.

Przeczytaj także: Młode osoby zostają zwolnione z opłacania podatku dochodowego

Ograniczenie wiekowe


W tzw. „Piątce Kaczyńskiego” znalazło się m.in. zwolnienie z podatku przychodów uzyskiwanych przez osoby młode. Obietnica ta zostaje zrealizowana jeszcze przed wyborami – w trakcie roku podatkowego, co w przypadku podatku chodowego jest rzadkością, gdyż ustawodawca nie może zmieniać reguł opodatkowania w trakcie roku. Podatek dochodowy jest bowiem podatkiem rocznym. Z uwagi jednak na to, że zmiana ta jest z korzyścią dla podatników, wprowadzenie jej w życie w trakcie roku jest dopuszczalne.

Nowe zwolnienie znalazło się w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na jego podstawie wybrana grupa podatników nie zapłaci podatku od dochodów nieprzekraczających 85 528 zł. Kryteria skorzystania ze zwolnienia są dwa: wiek oraz rodzaj uzyskiwanych dochodów.

I tak prawo do zwolnienia przysługuje podatnikom do ukończenia 26. roku życia. Niestety nowe przepisy nie precyzują kiedy dokładnie następuje zakończenie prawa do ulgi. Trudno obecnie powiedzieć, czy fiskus będzie brał pod uwagę tutaj dzień urodzin, czy miesiąc urodzin. Z całą pewnością nie będzie to natomiast tylko rok.

Wybrane źródła przychodów


Obok wieku ważne jest to, z jakiego rodzaju przychodami mamy do czynienia. Ustawodawca zwalnia bowiem od podatku jedynie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 – czyli zawartych z przedsiębiorcami czy innymi instytucjami.
Zwolnione od podatku nie zostały m.in. wynagrodzenia z umów o dzieło, umów zlecenia zawieranych pomiędzy osobami prywatnymi, działalności gospodarczej, renty, czy nawet działalności nierejestrowej, wszelkiego rodzaju zasiłki, odprawy, odszkodowania, niektóre stypendia oraz część świadczeń alimentacyjnych.

Tak duże ograniczenie korzystania ze zwolnienia może zahamować tworzenie się nowych firm. Młodej osobie bowiem korzystniej będzie zatrudnić się na umowę zlecenie (gdzie w ogóle mogą nie wystąpić obciążenia fiskalne) niż otworzyć działalność gospodarczą.

fot. shake_pl - Fotolia.com

PIT

Od sierpnia 2019 r. młodzi ludzie zostali zwolnieni z płacenia podatku dochodowego


W 2019 r. limit w dół


Ustawodawca zwolnił od podatku wybrane przychody, gdy te nie przekroczą limitu 85 528 zł w skali roku. Gdy wynagrodzenie będzie wyższe, nadwyżka ponad limit zostanie opodatkowana. Z uwagi na to, że nowe zwolnienie weszło w życie w trakcie roku, w 2019 r. limit zwolnienia jest proporcjonalnie niższy i wynosi 35 636,67 zł. Zwolnieniem objęte są przychody uzyskane od 1 sierpnia 2019 r. Zwolnione z podatku zostaną także wynagrodzenia za lipiec, których wypłata ma miejsce w sierpniu. Tu liczy się bowiem data otrzymania środków, a nie to za jaki okres pensja jest należna.

Wyrównanie w rocznym PIT lub oświadczenie


Poczynając od 2020 r. płatnicy automatycznie będą stosować przy liczeniu podatku nowe zwolnienie. Inaczej jednak jest w roku 2019. Aby teraz dana osoba mogła skorzystać z nowego przywileju, musi złożyć u swojego pracodawcy/zleceniodawcy odpowiednie oświadczenie, w którym wskaże, że chce by jej przychody w całości zostały objęte zwolnieniem z PIT. W przyszłym roku sytuacja się odwróci. Oświadczenie będą składać ci, którzy zrezygnują ze zwolnienia.

Co w sytuacji, gdy obecnie pracownik/zleceniobiorca nie złoży oświadczenia? Otóż podatnik taki nie traci prawa do zwolnienia, jednakże jego skutki odczuje z opóźnieniem – na etapie składania zeznania rocznego. To w nim wykaże mniejsze dochody podlegające opodatkowaniu i fiskus dokona zwrotu wyliczonej nadpłaty podatku.

Warto też nadmienić, że w sytuacji, gdy pracownik w ciągu danego roku uzyska wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie jest obowiązany do sporządzania zeznania rocznego. W tym ujmuje się bowiem jedynie dochody opodatkowane.

Nowe zwolnienie a ulga na dzieci


Dzieci pełnoletnie, uczące się, do ukończenia 25 roku życia, dają rodzicom (czy opiekunom) prawo do ulgi prorodzinnej (czy rozliczenia się jako osoby samotnie wychowującej dzieci), ale pod warunkiem, że ich opodatkowane dochody nie przekroczą kwoty 3 089 zł (i przy spełnieniu kilku innych dodatkowych warunków). Ustawodawca, wprowadzając nowe zwolnienie dla młodych pracowników, zabezpieczył się przed tym, aby prawo do ulgi/preferencji nie zostało rozszerzone. I tak w opisanym wyżej limicie 3 tys. zł będą miesić się dotychczasowe dochody dzieci opodatkowane na zasadach ogólnych (z wyjątkiem renty rodzinnej) i z kapitałów pieniężnych, oraz nowe przychody objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: