eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Obowiązkowa podzielona płatność od listopada 2019 i kary za nieprzestrzeganie

Obowiązkowa podzielona płatność od listopada 2019 i kary za nieprzestrzeganie

2019-08-08 13:19

Obowiązkowa podzielona płatność od listopada 2019 i kary za nieprzestrzeganie

VAT © annuar83 - Fotolia.com

Kolejny projekt zmian w VAT zakłada, że jeszcze w listopadzie 2019 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające obowiązkową podzieloną płatność na wybrane transakcje. Ten, kto się do nowych obowiązków nie dostosuje, będzie musiał liczyć się z istotnymi karami finansowymi. Tyczy się to nie tylko nabywców, ale i dostawców.

Przeczytaj także: Obowiązkowy split payment – czy zastąpi odwrotne obciążenie?

Mowa tutaj o rządowym projekcie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Znalazł się w niej m.in. załącznik nr 15, który zawiera wykaz towarów i usług, do których ma być stosowany obowiązkowo mechanizm podzielonej płatności. Załącznik ten liczy aż 150 pozycji. Są to głównie towary i usługi rozliczane obecnie na zasadach odwrotnego obciążenia (czyli stal, elektronika, złom czy usługi budowlane). Nowością jest objęcie tym mechanizmem sprzedaży części do samochodów czy węgla, maszyn i urządzeń elektrycznych, ich części i akcesoriów oraz urządzeń elektrycznych i ich części czy akcesoriów.
Podzielona płatność polega na dzieleniu przelewu z zapłatą za zakupiony towar/usługę na dwie części, gdzie wartość netto trafia na rachunek bieżący sprzedawcy (bądź jego rachunek w SKOK), a podatek VAT na wyodrębniony rachunek VAT. Takiego technicznego podziału dokonuje bank na podstawie komunikatu przelewu wystosowanego przez podatnika. Szerzej na ten temat pisaliśmy m.in. w artykułach: VAT 2020: dla usług budowlanych split payment zamiast odwrotnego obciążenia, Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności a odwrotne obciążenie, Podzielona płatność w VAT: wybrane problemy w interpretacjach KIS.

O obowiązku zapłaty w ramach podzielonej płatności nabywcę będzie musiał zawiadomić sprzedawca. W jaki sposób? – poprzez odpowiednią adnotację na fakturze.
Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usługi objęte obowiązkowym split payment, będzie musiała zawierać adnotację: mechanizm podzielonej płatności

fot. annuar83 - Fotolia.com

VAT

Obowiązkowa podzielona płatność ma obowiązywać już w listopadzie 2019 r.


Sprzedawca, który zapomni taki zwrot zawrzeć na fakturze, będzie karany przez fiskusa.
W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem powyższego obowiązku informacyjnego, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Innymi słowy, ten kto na fakturze nie zawrze informacji o obowiązkowym zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, musi liczyć się z zapłatą dodatkowej sankcji w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze (ale tylko od towarów i usług, do których mechanizm ten winien być zastosowanie – gdyby znalazły się na niej także inne pozycje).

Ustawodawca nie oszczędził też nabywców towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, którzy nie dokonają zapłaty w ramach podzielonej płatności. Dla nich sankcja będzie taka sama.
Obowiązkowy split payment obejmie transakcje dotyczące towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dokumentowanych fakturami, w których wartość sprzedaży brutto będzie przekraczać 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Należy też pamiętać, że obowiązek zapłaty w powyższy sposób nie będzie uzależniony od tego, czy wystawca faktury zawrze na niej informację „mechanizm podzielonej płatności”. Zatem nawet jeżeli sprzedawca nie dopełni tego obowiązku i nie oznaczy prawidłowo takiej faktury, nabywca i tak ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi w mechanizmie podzielonej płatności. Gdy tego nie zrobi, zapłaci sankcję.
Projektodawcy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy podkreślają przy tym, że obowiązek uregulowania należności w mechanizmie podzielonej płatności dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Może natomiast zdarzyć się sytuacja, że faktura o wartości brutto powyżej 15 000 zł będzie zawierała jedną pozycję (przykładowo na kwotę 1000 zł netto + 230 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15, wówczas obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 230 zł. Nie wyklucza to jednak możliwości uregulowania w podzielonej płatności całej należności z takiej faktury.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: