eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › W październiku 2019 r. wyższe koszty podatkowe i obniżka stawki PIT

W październiku 2019 r. wyższe koszty podatkowe i obniżka stawki PIT

2019-09-23 13:23

W październiku 2019 r. wyższe koszty podatkowe i obniżka stawki PIT

Niższy PIT i wyższe koszty pracownicze czyli chaos legislacyjny 2019 © nanantachoke - Fotolia.com

Zmiany w podatkach, a już szczególnie te w trakcie roku, z bardzo krótkim vacatio legis, to znak rozpoznawczy obecnej władzy rządzącej. Najbliższa - wchodząca zapewne w życie z początkiem października 2019 r., dotyczy obniżenia stawki PIT oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu.

Przeczytaj także: Lista płac w IV kwartale 2019 r. czyli nowe zasady rozliczeń PIT

Ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – bo to o niej mowa, można póki co znaleźć tylko na stronie sejmowej jako rządowy projekt nowelizacji (druk nr 3714).
Na stronie Ministerstwa Finansów natomiast (www.gov.pl/web/finanse) z datą 20 września 2019 r. pojawił się komunikat informujący, że prezydent podpisał powyższą nowelizację.

Dwie ważne zmiany


Nowelizacja ustawy o PIT ma na uwadze dwie zmiany ważne dla wszystkich podatników opodatkowanych skalą podatkową i pracujących na etacie.
I tak w pierwszej kolejności rosną pracownicze ryczałtowe koszty uzyskania przychodu.
Zgodnie z nowelizacją koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:
 1. wynoszą 250 zł miesięcznie (obecnie 111,25 zł), a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 000 zł (obecnie 1 335 zł) – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 2. nie mogą przekroczyć łącznie 4 500 zł za rok podatkowy (obecnie 2 002,05 zł)– w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
 3. wynoszą 300 zł miesięcznie (obecnie 139,06 zł), a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł (obecnie 1 668,72 zł) – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
 4. nie mogą przekroczyć łącznie 5 400 zł za rok podatkowy (obecnie 2 502,56 zł) – w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

fot. nanantachoke - Fotolia.com

Niższy PIT i wyższe koszty pracownicze czyli chaos legislacyjny 2019

Po raz drugi w II półroczu 2019 r. ustawodawca postanowił zmienić zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w trakcie roku. Nie tak dawno zafundował nam zwolnienie z PIT przewidziane dla młodych, które winno być rozliczane już w trakcie roku, a obecnie obniża stawkę tego podatku oraz podnosi koszty pracownicze. Nadto na potrzeby ustalania zaliczek na podatek wprowadza tymczasową nową stawkę PIT.


Warto dodać, że podwyższenie kosztów pracowniczych spowoduje automatyczne podwyższenie kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście tj. z tytułu:
 • pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich,
 • powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Druga zmiana dotyczy wprowadzenia obniżonej stawki PIT. Dotychczas obowiązująca stawka 18% zmniejszy się do 17%. Bez zmian zostały zachowane natomiast progi podatkowe oraz wyższa stawka tego podatku.
Zgodnie z nowelizacją nowa skala podatkowa będzie się przedstawiać następująco:
 • Dla dochodów do kwoty 85 528 zł podatek wyniesie 17% uzyskanego dochodu
 • Dla dochodów przekraczających limit 85 528 zł, podatek wyniesie 14 539,76 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
- minus kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek w dalszym ciągu będzie zmienna i będzie wynosić:
 1. 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł;
 2. 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
  – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
  525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
  – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Pracujący na etacie zaoszczędzą zatem na podatku w dwojaki sposób: poprzez stosowanie wyższych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżkę w stawce PIT (z 18% do 17%). Pozostali podatnicy, uzyskujący dochody opodatkowane skalą podatkową, zapłacą podatek niższy o 1% przy założeniu, że ich dochody nie przekroczą 85,5 tys. zł.

Zamieszanie w IV kwartale 2019 r.


I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie termin wejścia w życie zmian. A przypomnijmy, że nowelizacja ma wejść w życie z początkiem października 2019 r. - mimo, że na chwilę obecną, tj. 23 października 2019 – nie została jeszcze nawet ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

W efekcie począwszy od wynagrodzeń wypłacanych w październiku pracodawcy powinni pamiętać o nowych wyższych kosztach uzyskaniu przychodu oraz stosowaniu niższej stawki PIT (jak też nowej kwoty zmniejszającej podatek). Odpowiednio proporcjonalnie w górę pójdą też roczne limity kosztów pracowniczych (do: 1 751,25 zł, 2 626,54 zł, 2 151,54 zł i 3 226,92 zł).

Przy liczeniu zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń przez płatników od października 2019 r. stosowana winna być stawka 17% zamiast obecnych 18% i kwota zmniejszającą podatek na poziomie 525,12 zł. Jeżeli podatnik zgłosi się do swojego płatnika z odpowiednim wnioskiem, ten zamiast stawki 17% do wypłacanych wynagrodzeń będzie stosował stawkę 17,75%.

I tu pojawia się kolejna „pośrednia” stawka PIT, bo stosowana tylko w 2019 r. Otóż do dochodów z całego 2019 roku (na potrzeby rozliczenia rocznego) należy stosować odrębną stawkę PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej w wysokości właśnie 17,75%. Odpowiedniemu proporcjonalnemu obniżeniu ulegnie też roczna kwota wolna od podatku.

A jak będzie przy dochodach z działalności gospodarczej i obliczaniu zaliczek na podatek? Od października 2019 r. kwota zmniejszająca podatek dla przedsiębiorców wynosi 548,30 zł (i tylko w tym roku), stawka podatku w pierwszym progu podatkowym to natomiast 17,75% dochodu.

Ustawodawca w 2019 r. zatem nie oszczędza podatników, wprowadzając im istny chaos legislacyjny w zakresie zmian w rozliczeniach podatku dochodowego w trakcie roku. Przypomnijmy, że to już drugie „zamieszanie” zafundowane przedsiębiorcom w drugim półroczu 2019 r. Pierwsze dotyczyło zwolnienia z PIT wynagrodzenia osób do ukończenia 26 roku życia.
Ponownie firmy muszą dostosować się w bardzo krótkim czasie do zmian w zakresie rozliczania podatków już w trakcie roku, które formalnie nawet nie zostały jeszcze ogłoszone.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: