eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Darowizna pieniędzy: obowiązki podatkowe darczyńcy

Darowizna pieniędzy: obowiązki podatkowe darczyńcy

2020-02-10 13:43

Darowizna pieniędzy: obowiązki podatkowe darczyńcy

Kto rozlicza się z darowizny pieniędzy? © crazybboy - Fotolia.com

Gdy podatnik nie występuje jako nabywca środków pieniężnych, a je przekazuje, to niezależnie od kwalifikacji jakim tytułem są one przekazywane, tj. odpowiednio czy jako darowizna bądź jako wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, nie ciąży na nim obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.02.2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4015.23.2019.1.PM.

Przeczytaj także: Darowizna na konto przedstawiciela ustawowego zwolniona z podatku?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni wraz z mężem od września 2019 r. przekazują swojej córce miesięcznie kwotę 3.000 zł (z wyjątkiem września, kiedy przekazano jej 2.000 zł). Do grudnia 2019 r. pieniądze były przekazywane gotówką a od stycznia 2020 r. przelewem na jej rachunek bankowy.

Rodzice postanowili wspomóc córkę po tym, jak rozstała się ze swoim partnerem, ojcem jej syna i zamieszkała z dzieckiem w wynajętym mieszkaniu. Ojciec nie dokłada się do kosztów jego utrzymania, a dochody córki nie pozwalają na samodzielne utrzymanie siebie i dziecka. Przekazywane pieniądze przez wnioskodawczynię mają służyć pokryciu przez córkę kosztów najmu mieszkania, opłat oraz kosztów utrzymania jej oraz dziecka.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, jakie obowiązki ciążą na niej względem urzędu skarbowego z uwagi na przekazywane córce pieniądze? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r., poz. 1813) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
2. darowizny, polecenia darczyńcy;
3. zasiedzenia;
4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. (…)

fot. crazybboy - Fotolia.com

Kto rozlicza się z darowizny pieniędzy?

Podatkowi od spadków i darowizn podlega obdarowany czy nabywca świadczeń, a nie darczyńca/podmiot przekazujący takie świadczenia. W rezultacie ten drugi nie musi w zakresie przekazywanych kwot składać wyjaśnień, pism czy deklaracji w urzędzie skarbowym.


Wobec powyższego, skoro Wnioskodawczyni w opisanej sprawie nie występuje jako nabywca wskazanych w sprawie środków pieniężnych, to niezależnie od kwalifikacji jakim tytułem są one przekazywane, tj. odpowiednio czy jako darowizna bądź jako wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z ww. przepisu, ewentualny obowiązek podatkowy w tym podatku ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: