eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Mały (preferencyjny) ZUS w 2021 r. przy otwarciu firmy

Mały (preferencyjny) ZUS w 2021 r. przy otwarciu firmy

2021-01-20 12:59

Mały (preferencyjny) ZUS w 2021 r. przy otwarciu firmy

Ulga na start i preferencyjny ZUS 2021 © vinnstock - Fotolia.com

Otwierasz po raz pierwszy firmę? Możesz skorzystać z ulg w opłacaniu składek ZUS. Przez pierwszych 6 miesięcy możesz opłacać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przez 2 lata preferencyjny ZUS. Dopiero po 2,5 roku składka ZUS rośnie do pełnej wysokości, chyba że ubezpieczony przedsiębiorca będzie uprawniony do małego ZUS plus.

Przeczytaj także: Działalność nierejestrowa: prawa i obowiązki

Na początek ulga na start


Ulga na start jest preferencją w opłacaniu składek przewidzianą dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą bądź jest to ich kolejna firma ale po upływie co najmniej 5 lat od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności.
Ulga na start dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy:
  • są osobami fizycznymi (prowadzą działalność jednoosobową albo jako wspólnicy spółek cywilnych),
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na umowę o pracę i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Co daje ulga? Zwolnienie z zapłaty składek do ZUS innych niż na ubezpieczenie zdrowotne. Płaconą składkę jednak w zdecydowanej większości można odliczyć od podatku.
Ważne
Ulga na start przewidziana jest jedynie dla przedsiębiorcy rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Pracownicy, osoby współpracujące lub zleceniobiorcy takiego przedsiębiorcy będą objęci ubezpieczeniami społecznymi od momentu rozpoczęcia działalności/zatrudnienia. W stosunku do nich preferencja nie przysługuje

Jak długo przysługuje preferencja?


Ulga na start zwalnia z płacenia do ZUS składek innych niż na ubezpieczenie zdrowotne przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności. W związku z powyższym przedsiębiorca, który otworzy firmę w trakcie miesiąca, do wskazanego okresu 6 miesięcy nie wlicza miesiąca rozpoczęcia działalności gospodarczej. W efekcie ulga na start może tutaj przysługiwać prawie przez 7 miesięcy. Miesiąc otwarcia firmy natomiast wlicza przedsiębiorca, który rozpoczął działalność właśnie z jego pierwszym dniem.

fot. vinnstock - Fotolia.com

Ulga na start i preferencyjny ZUS 2021

Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją przygodę z własną firmą na początku mogą płacić stosunkowo niskie składki do ZUS. Preferencje mogą trwać nawet 2,5 roku. Po tym czasie składki rosną do tzw. dużego ZUS bądź nadal mogą być niższe dzięki uldze w postaci małego ZUS plus.


Ważne
Okres zawieszenia bądź likwidacji działalności gospodarczej nie przerywa biegu 6 miesięcy przysługiwania ulgi na start – ten biegnie nieprzerwanie.

Warto też pamiętać, że przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi. Niestety po rezygnacji powrócenie do niej nie będzie już możliwe.

Po uldze na start preferencyjny ZUS


Po uldze na start przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Preferencja ta przysługuje maksymalnie przez pełne 24 miesiące. Również tutaj (podobnie jak przy uldze na start) otwarcie firmy w trakcie miesiąca skutkuje tym, że okres korzystania z preferencji jest liczony od następnego pełnego miesiąca. Przy preferencyjnym ZUS zawieszenie działalności nie przerywa biegu 24 miesięcy, czyli okres zawieszenia działalności wlicza się do okresu 24 miesięcy, w którym można płacić obniżone składki. Przedsiębiorca musi tez spełniać te same warunki co w przypadku ulgi na start.
Rozpoczęcie okresu opłacania preferencyjnych składek liczy się:
  • od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi, ale dzień ten nie może być wcześniejszy od dnia, w którym zostanie zgłoszony wniosek o rezygnację z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy
  • od następnego dnia po upływie 6 miesięcy korzystania z ulgi na start.

Które składki trzeba płacić?


Obniżenie składek na ZUS dotyczy wyłącznie składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie. Za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców musi on odprowadzać składki w normalnej wysokości.

Wybierając preferencyjny ZUS przedsiębiorca nieposiadający innego tytułu do ubezpieczeń obowiązkowo opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, z tym że w niższej wysokości oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolna jest tutaj składka na ubezpieczenie chorobowe. Nie płaci się za to składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Ile wynoszą składki przy uldze na start a ile przy preferencyjnym ZUS?


Ulga na start wymaga opłacania składki jedynie na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wartość na rok 2021 nie jest jeszcze znana. Będzie jednak ona wyższa od tej z roku 2020, która wynosiła 362,34 zł miesięcznie.

W przypadku opłacania preferencyjnych składek ZUS, miesięczne składki na ubezpieczenie społeczne w 2021 r. wyniosą 265,78 z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bądź 245,20 zł bez tego ubezpieczenia. Trzeba oczywiście tutaj doliczyć jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla pełnego obrazu dodajmy, że przedsiębiorcy opłacający tzw. duży ZUS muszą w 2021 r. płacić co miesiąc na ubezpieczenie społeczne 998,37 zł z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym bądź 921,06 zł bez tego ubezpieczenia. Do tego dochodzi jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne, która nie jest jeszcze znana oraz składka na Fundusz pracy w wysokości 77,31 zł.
Aktualna wysokość składek ZUS znajduje się tutaj: Składki ZUS - działalność gospodarcza

Różnica pomiędzy preferencyjnym a pełnym ZUS jest zatem znaczna. Wynika ona natomiast z różnej wysokości podstawy naliczenia tych składek. I tak w przypadku preferencyjnego ZUS jest to 30% wynagrodzenia minimalnego. To na 2021 r. wynosi 2 800 zł, w związku z czym podstawa naliczenia składek preferencyjnych to zaledwie 840 zł.

Duży ZUS jest natomiast liczony od podstawy ustalonej w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju ogłoszonego na dany rok. To na 2021 r. zostało ustalone na poziomie 5 259 zł, zatem podstawa naliczenia składek to 3 155,40 zł. Taka sama podstawa naliczenia jest stosowana do składek na Fundusz Pracy.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest natomiast liczona od podstawy stanowiącej 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, z IV kwartału roku poprzedniego. Wynagrodzenie to za IV kwartał 2020 roku nie zostało jeszcze opublikowane. Dlatego wysokość składki na 2021 r. nie jest na dzień oddania artykułu znana.

Po skorzystaniu z powyższych preferencji przedsiębiorca, który uzyskuje stosunkowo niskie dochody, jest też uprawniony do małego ZUS plus, który opisaliśmy w artykule Mały ZUS plus w 2021 roku

Jakie dokumenty dla zgłoszenia?


Przedsiębiorca zamierzający skorzystać z ulgi na start, w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musi zgłosić się do ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego, z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 40. Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy ma on ustalone prawo do emerytury lub renty oraz czy posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli obie odpowiedzi są negatywne, pełny kod przyjmie postać: 05 40 00.

Zgłoszenia takiego dokonuje się na formularzu ZUS ZZA.

Przedsiębiorcy zamierzający skorzystać z preferencyjnego ZUS zgłoszenia dokonują natomiast na formularzu ZUS ZUA z kodem 05 7. Trzy ostatnie cyfry kodu będą różne w zależności od konkretnej sytuacji:
  • 05 70 xx (ostatnie dwie cyfry dotyczą prawa do emerytury lub renty oraz orzeczenia o niepełnosprawności tak samo jak przy uldze na start)
  • 05 72 2x, jeśli przedsiębiorca ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (piąta cyfra wskazuje na ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, szósta cyfra wskazuje stopień niezdolności do pracy, w zależności od stopnia 1, 2 lub 3).

Tutaj również obowiązuje 7-dniowy termin na zgłoszenie zmian.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: