eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiany w uldze na złe długi: więcej firm skoryguje podatek VAT

Zmiany w uldze na złe długi: więcej firm skoryguje podatek VAT

2021-10-22 12:15

Zmiany w uldze na złe długi: więcej firm skoryguje podatek VAT

Ulga na złe długi gdy faktura dla konsumenta? © Coloures-pic - Fotolia.com

Z początkiem października 2021 r., w ramach SLIM VAT 2, ustawodawca znowelizował zasady korzystania z ulgi na złe długi w podatku VAT. Po zmianach przepisów do ulgi uprawnionych jest większa liczba wierzycieli. Wydłużono też czas na skorzystanie z preferencji.

Przeczytaj także: Ulga na złe długi w VAT do Trybunału Sprawiedliwości UE

Czym jest ulga na złe długi?


Ulga na złe długi daje wierzycielom możliwość odzyskania podatku od dokonanej sprzedaży w przypadku, gdy kontrahent nie zapłacił za nabyte towary/usługi.
Ustawodawca przyjął tutaj, że z ulgi można skorzystać, gdy upłynął okres 90 dni od terminu płatności, określonego w umowie bądź na fakturze.

Stosowanie ulgi jest ograniczone w czasie a także obwarowane dodatkowymi warunkami. Te uległy istotnej zmianie z początkiem października 2021 r., o czym piszemy poniżej.

Co się zmienia w uldze na złe długi? Nowe uprawnienia


Pakiet SLIM VAT 2 istotnie rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi na złe długi.

Przypomnijmy, w stanie prawnym obowiązującym do końca września 2021 r. ulgę na złe długi wierzyciel mógł zastosować, o ile spełnione były następujące warunki:
 1. dostawa towaru lub świadczenie usług musiała być dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, który nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której ujmowana była korekta w ramach ulgi:
  • wierzyciel musiał być podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny
  • dłużnik nie mógł być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie mogły upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona

fot. Coloures-pic - Fotolia.com

Ulga na złe długi gdy faktura dla konsumenta?

SLIM VAT 2 wprowadził zmiany w uldze na złe długi w podatku VAT. Obecnie wierzyciele zyskali prawo do jej rozliczenia również w stosunku do podatników, którzy są zwolnieni z VAT, nie podlegają w ogóle temu podatkowi, są w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym czy nawet likwidacyjnym. Wydłużony został także czas, w którym z ulgi można skorzystać.


SLIM VAT 2 zmienił każdy z powyższych warunków. I tak z dniem 1 października 2021 r. przytoczony wyżej pkt 1 w ogóle został wykreślony z ustawy. Podatnicy zatem zyskali możliwość korekty VAT w ramach ulgi na złe długi również w stosunku do podatników zwolnionych z VAT czy wręcz konsumentów.

W pkt 2 pozostał jedynie warunek, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji z korektą wierzyciel musi być czynnym podatnikiem VAT.

W pkt 3 wydłużono natomiast okres, w którym można skorzystać z preferencji do 3 lat.
Podsumowując, po zmianach wprowadzonych przez SLIM VAT 2 wierzyciele zyskali prawo do skorzystania z ulgi w stosunku do dostaw towarów i usług na rzecz:
 • podatników niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT
 • konsumentów
 • podatników będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Okres, w którym z uprawnienia tego wierzyciel może skorzystać, został wydłużony do 3 lat, licząc od koca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca daną wierzytelność.

I nowe ograniczenia


Wprowadzając uprawnienie do skorzystania ulgi na złe długi w stosunku do nabywców niebędących czynnymi podatnikami VAT, ustawodawca zabezpieczył się jednocześnie przed wyłudzeniami w tym zakresie. Pole do nadużyć jest tutaj bowiem dużo większe, aniżeli w przypadku czynnych VAT-owców – gdzie dłużnik musi powiadomić fiskusa o korekcie podatku naliczonego od niezapłaconych faktur zakupowych. Jakie dodatkowe warunki zostały tutaj postawione wierzycielom?

W przypadku dostawy towaru lub świadczenia usług dokonanych na rzecz podmiotu innego niż czynny podatnik VAT, korekta w ramach ulgi na złe długi może zostać dokonana, jeżeli:
 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub
 • wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub
 • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: