eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rekompensaty dla przedsiębiorców z rejonu objętego stanem wyjątkowym

Rekompensaty dla przedsiębiorców z rejonu objętego stanem wyjątkowym

2021-11-08 13:52

Rekompensaty dla przedsiębiorców z rejonu objętego stanem wyjątkowym

Państwo płaci firmom za stan wyjątkowy © harley_ - Fotolia.com

W Dzienniku Ustaw z 4 października 2021 r. (poz. 1803) została opublikowana ustawa z dnia 29 września o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. Świadczenia te będą wyłączone z podatku dochodowego.

Przeczytaj także: Uchodźcy na granicy białoruskiej. Czy Polacy popierają działania rządu?

Dla kogo rekompensata?


Mocą wspomnianej ustawy, wybrane podmioty mogą starać się o rekompensatę z budżetu państwa za okres wprowadzonego stanu wyjątkowego. Są to:
  • przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego
- działający na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne objęte stanem wyjątkowym (część województwa podlaskiego oraz część województwa lubuskiego), wprowadzonym na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612), którzy prowadzą działalność w czasie stanu wyjątkowego wprowadzonego tym rozporządzeniem na wskazanym terenie.
Rekompensatę tą ustala się za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu podmiotu z prowadzonej przez niego działalności, w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Jeżeli stan wyjątkowy zostanie przedłużony bądź skrócony, wysokość rekompensaty będzie obliczana proporcjonalnie do czasu trwania tego stanu.

fot. harley_ - Fotolia.com

Państwo płaci firmom za stan wyjątkowy

W październiku została opublikowana ustawa, która wprowadza dodatkowe rekompensaty dla przedsiębiorców (i rolników) z wybranych branż, który odczuli negatywne konsekwencje wprowadzenia stanu wyjątkowego. Uzyskać można 65% średniego miesięcznego przychodu firmy - bez obciążania tej kwoty podatkiem dochodowym.


Jak wystąpić o rekompensatę


Rekompensata będzie udzielana na wniosek składany do wojewody, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Wojewoda wyda decyzję w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (jest ona ostateczna i prawomocna).
Wniosek musi zawierać:
  • oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy;
  • imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy;
  • datę i podpis składającego pismo
  • informacje o przychodzie podmiotu.

Wojewoda, w celu weryfikacji poprawności danych złożonych we wniosku, będzie przy tym uprawniony do przeprowadzenia lub zlecenia kontroli u wnioskodawcy, przy czym gdy kwota rekompensaty przekroczy 65.000 zł, kontrola taka będzie obligatoryjna.

Zwolnienie z podatku


Wspomniana ustawa wskazuje, że przychód z tytułu rekompensaty nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Rekompensata stanowi jednak pomoec de minimis i może być udzielana w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa unijnego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: