eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Tworzenie kursów dla nauczycieli i ich sprzedaż a podatek VAT. Przesłanki do zwolnienia

Tworzenie kursów dla nauczycieli i ich sprzedaż a podatek VAT. Przesłanki do zwolnienia

2021-12-31 08:20

Tworzenie kursów dla nauczycieli i ich sprzedaż a podatek VAT. Przesłanki do zwolnienia

Usługi prywatnego nauczania - przesłanki do zwolnienia z VAT © sandra cunningham - fotolia.com

W omawianej sytuacji (interpretacja indywidualna z 1.12.2021 r. o sygn.: 0111-KDIB3-2.4012.717.2021.2.AR), podatnik komponuje piosenki przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym a następnie wraz z materiałami dodatkowymi, sprzedaje je do nauczycieli bezpośrednio lub do szkół, w formie kursów. Podatnik zadał pytanie fiskusowi czy skorzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Przeczytaj także: Sprzedaż wysyłkowa dla podatnika unijnego a zwolnienie z VAT

Podatnik argumentował, iż docelowym odbiorcą usług są dzieci w wieku przedszkolnym, a prezentowany owoc jego pracy oglądają i kupują nauczyciele wychowania przedszkolnego dzięki czemu pozyskują inspiracje, pomysły, nowe piosenki i zabawy dla swoich wychowanków.

Jednak, nie uprzedzając odpowiedzi, warto spojrzeć bliżej na rzeczone zwolnienie. Tak więc, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. W powyższej regulacji trzeba wyróżnić dwie kluczowe przesłanki, które należy spełnić łącznie, aby doszło do zwolnienia z VAT. Mianowicie, przesłankę podmiotowąusługa świadczona przez nauczyciela oraz przesłankę przedmiotową – usługa prywatnego nauczania na wskazanym poziomie edukacji.

fot. sandra cunningham - fotolia.com

Usługi prywatnego nauczania - przesłanki do zwolnienia z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT trzeba wyróżnić dwie kluczowe przesłanki, które należy spełnić łącznie, aby doszło do zwolnienia z VAT: usługa jest świadczona przez nauczyciela (przesłanka podmiotowa) oraz jest to usługa prywatnego nauczania na wskazanym poziomie edukacji (przesłanka przedmiotowa).


Zatrzymując się na moment na przesłance podmiotowej, warto wspomnieć, że przepisy omawianego zwolnienia nie zawierają wymogu, aby związek pomiędzy treścią przekazywaną na lekcji, a posiadanymi kwalifikacjami nauczyciel był gwarantowany przez konkretne wykształcenie kierunkowe nauczającego odpowiadające uczonej materii (wyrok o sygn.: I SA/Po 387/21). Innymi słowy, sądy nie widzą przeciwskazań, aby na gruncie podatku VAT – przykładowo - za nauczyciela muzyki została uznana osoba z wykształceniem w księgowości.

Jeżeli chodzi o zdefiniowanie pojęcia usług prywatnego nauczania, w przywołanej na wstępie interpretacji organ podatkowy stwierdził, że:
Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego, np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób.

Z powyższego łatwo wywieść, iż prywatnym nauczaniem nie będą usługi świadczone na rzecz szkół czy placówek kształcenia zawodowego. Odpowiednio, usługi świadczone przez nauczycieli czy instruktorów na podstawie umowy o kształcenie uczniów zawartej ze spółką organizującą zajęcia dodatkowe w placówkach oświaty, nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Co również istotne, w rozumieniu rzeczonej regulacji nauczycielami będą tylko osoby fizyczne (wyrok z 30.11.2011 r., o sygn.: I SA/Lu 532/11).

Uzupełniając powyższe rozważania, warto wspomóc się orzeczeniem TSUE z 14.06.2007 r., sygn.: C-445/05, w którym Trybunał stwierdził, że:
(…) Pojęcie "edukacja szkolna i uniwersytecka" nie obejmuje jedynie nauczania, które kończy się egzaminem w celu uzyskania danych kwalifikacji lub które umożliwia uzyskanie określonego wykształcenia, lecz obejmuje także inną działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w celu poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie miała charakteru wyłącznie rekreacyjnego.

Wracając do omawianej sytuacji, po uzupełnieniu wiedzy o wykładnię przesłanek, nietrudno stwierdzić, że podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT. Dzieje się to między innymi z uwagi na fakt, że usługi są świadczone na rzecz nauczycieli, szkół a nie bezpośrednio na rzecz dzieci czy rodziców dzieci.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: