eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga na internet dla obojga małżonków

Ulga na internet dla obojga małżonków

2007-01-10 14:07

Od 1 stycznia 2005 roku weszła w życie nowa ulga - tzw. ulga na internet. Zapis ten został zawarty w art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten głosi, iż podstawę obliczenia podatku można pomniejszyć o kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Przeczytaj także: Ulga na Internet 2010: warunki korzystania

Przez wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet podlegające odliczeniu należy rozumieć wydatki poniesione wyłącznie na zakup usług umożliwiających dostęp do sieci Internet niezależnie od stosowanej techniki dostępu. Nie podlegają odliczeniu wydatki na zakup urządzeń służących do uzyskania połączenia z siecią Internet, np. modemów, instalacji stałego łącza itp.

Odliczeniu podlegają zarówno abonamenty za stałe łącza, jak i opłaty za dostęp wdzwaniany do internetu. Wątpliwości budzi natomiast dostęp poprzez telefonię komórkową. Powodem sporów w tej sytuacji jest bowiem możliwość korzystania z sieci internet wszędzie, a nie tylko w miejscu zamieszkania – a taki zapis znalazł się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętać również należy, że wydatki takie muszą być udokumentowane tylko i wyłącznie fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W sytuacji, gdy użytkownikiem internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, to każdemu z nich przysługuje oddzielny limit, który nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wymaganymi dokumentami i podstawą do odliczenia wydatków z tytułu użytkowania internetu jest posiadanie faktury VAT dokumentującej poniesione wydatki. Z faktury musi wynikać nie tylko wysokość wydatków, ale również imię i nazwisko podatnika, który będzie korzystał z ulgi. Zatem, gdy użytkownikami internetu są małżonkowie, niezbędna do rozliczenia jest faktura VAT wystawiona na imię obojga małżonków lub oddzielne faktury VAT wystawione na każdego z nich. Gdy faktura opiewa na nazwisko jednego z małżonków, drugi nie może skorzystać z ulgi, nawet jeśli rozliczają się oni wspólnie na jednym zeznaniu podatkowym.

Sytuacja ta dotyczy również innych osób zamieszkałych pod tym samym adresem. Jeżeli kilka osób zamówi kosztowne łącze wspólnie, każde opłaci swoją część, a faktura będzie opiewać na wszystkich usługobiorców - nie będzie problemów z rozliczeniem kosztów jednego łącza przez kilka osób.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: