eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Praca za granicą a podatki w Polsce

Praca za granicą a podatki w Polsce

2007-02-01 13:05

Pracując za granicą oraz uzyskując z tego tytułu dochody należy pamiętać, że w większości przypadków trzeba się z nich rozliczyć także w Polsce. Nie oznacza to jednak, że dochody osiągane poza terytorium Polski będą opodatkowane dwukrotnie. Przepisy w tym zakresie regulują umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane przez Polskę z innymi krajami.

Przeczytaj także: Podatki w Niemczech wyższe niż w Polsce?

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwie metody określające obowiązki podatkowe osób wykonujących pracę najemną za granicą:
  • metoda wyłączenia z progresją,
  • metoda odliczenia proporcjonalnego.

Ustalenie, która metoda obliczenia podatku należnego będzie miała zastosowanie w danym przypadku wynika z treści umowy.

Metoda wyłączenia z progresją

Jej istotą jest wyłączenie z podstawy opodatkowania w Polsce dochodu osiągniętego za granicą. Niestety w celu ustalenia stawki podatku od dochodu uzyskanego w Polsce, stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, jaki podatnik osiągnął – a więc sumuje się dochód osiągnięty w Polsce oraz za granicą.

Algorytm postępowania jest następujący: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętych w Polsce dodajemy dochody osiągnięte za granicą i od sumy tych dochodów obliczamy podatek wg obowiązującej skali. Następnie ustalamy stopę procentową jako stosunek kwoty podatku obliczonego wg skali podatkowej do łącznych dochodów uzyskanych przez podatnika (czyli sumy dochodu osiągniętego w Polsce oraz poza granicami kraju). Tak obliczoną stopę procentową stosujemy do dochodu osiągniętego w Polsce. Ważną informacją jest, że przy takim ustalaniu podatku w Polsce, nie odlicza się podatku zapłaconego za granicą

Przy dochodach z jakich państw stosować tę metodę?

Metodę wyłączenia z progresją przewidują między innymi umowy zawarte z następującymi państwami: Albania, Bangladesz, Białoruś, Bułgaria, Cypr, Chiny, Chorwacja, Czechy, Estonia, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Liban, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Maroko, Meksyk, Mongolia, Norwegia, Nowa Zelandia, Niemcy, Pakistan, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Singapur, Słowenia, Słowacja, Sri Lanka, Szwajcaria, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Węgry, Wietnam, Włochy, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie i od 2006 roku Szwecja.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Polega ona na tym, że cały dochód danej osoby (w tym dochód uzyskany poza Polską), podlega opodatkowaniu w Polsce. Łączy się tutaj bowiem dochody uzyskane w Polsce z tymi uzyskanymi za granicą. Od ich sumy oblicza się podatek dochodowy wg skali, a następnie odejmuje się od niego kwotę podatku zapłaconego za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Pamiętać ponadto należy, iż zasada ta ma zastosowanie nawet, gdy w Polsce nie uzyskano w roku podatkowym żadnych dochodów.

Przy dochodach z jakich państw stosować tę metodę?

Metodę odliczenia proporcjonalnego przewiduje się między innymi w umowach zawartych z następującymi państwami: Armenia, Australia, Belgia, Chile, Dania, Egipt, Finlandia, Islandia, Kazachstan, Kirgistan, Korea Płd., Kuwejt, Macedonia, Malezja, Mołdawia, Rosja, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, USA, Wielka Brytania i Irlandia Północna, od roku 2005 – Holandia, od roku 2006 - Austria. Jest ona stosowana również w sytuacji, gdy dochód został osiągnięty w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Przeczytaj także: Zwrot podatku w Niemczech Zwrot podatku w Niemczech

 

1 2 ... 6

następna

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: