eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kiedy sprzedaż maszyn rolniczych zwolniona z VAT?

Kiedy sprzedaż maszyn rolniczych zwolniona z VAT?

2007-01-29 08:55

Sprzedaż maszyn rolniczych zwolniona jest z podatku VAT pod warunkiem, że przy ich nabyciu nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz są to towary używane - stanowisko takie zajął Urząd Skarbowy w Radomsku w postanowieniu z dnia 17.01.2007 r. nr Sygnatura US III/443-49/1/06.

Przeczytaj także: Sprzedaż samochodu osobowego wyłączonego z firmy

W zapytaniu podatnik poinformował organ podatkowy, że jest rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT od września 2006 r. Zamierza sprzedać maszyny rolnicze, które nabył w okresie wcześniejszym (przed datą rejestracji). W związku z tym jego wątpliwości budzi opodatkowanie takiej sprzedaży podatkiem od towarów i usług. Na podstawie tych informacji organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10 pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane - zgodnie z art. 43 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy rozumie się:
  1. budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat,
  2. pozostałe towary z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującego wynika, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług od września 2006 r., natomiast Ciągnik Zetor został zakupiony w 1989 r.
Stosownie zatem do przedstawionej wyżej regulacji prawnej, dostawa powyższego ciągnika rolniczego, będzie korzystała ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług na mocy zapisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W złożonym wniosku Strona pyta również, czy podobnie jak sprzedaż ciągnika rolniczego będzie traktowana sprzedaż innych maszyn zakupionych przed przystąpieniem do opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jednakże nie podaje daty zakupu powyższych maszyn.

Jak już zaznaczono wyżej, aby sprzedaż wskazanych przez Wnioskującego ruchomości mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług muszą zostać spełnione dwa warunki:
  • w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • sprzedawany towar jest towarem używanym (okres używania przez podatnika dokonującego jego dostawy wynosi co najmniej pół roku).

Pierwszy warunek jest spełniony, ponieważ przedmiotowe maszyny zostały zakupione przed rejestracją Wnioskującego jako podatnika podatku od towarów i usług. Tak więc w przypadku spełnienia drugiego warunku (użytkowanie w/w maszyn przez okres co najmniej pół roku) ich dostawa będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. (…)”


Pełną treść postanowienia/decyzji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: