eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Prawo celne - zmiany rozporządzeń odnośnie urzędów

Prawo celne - zmiany rozporządzeń odnośnie urzędów

2007-05-02 13:14

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów, procedur, którymi mogą być obejmowane towary. Zlikwidowany ma zostać m.in. II Oddział Celny w Warszawie.

Przeczytaj także: Skarbówka i celnicy żądają podwyżek

Zmiany w powyższym rozporządzeniu wymuszają nowe przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne. Zamieszczone bowiem zostały w nim dodatkowe przepisy regulujące właściwość organów celnych. Zgodnie z § 38 ust. 5 tego rozporządzenia objęcia procedurą tranzytu wspólnotowego ropy naftowej dokonuje na trasie Port Północny w Gdańsku – Schwedt (Niemcy) Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku, Oddział Celny „Port Północny” w Gdańsku, a na trasie Adamowo – Port Północny i Adamowo – Schwedt (Niemcy) Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku, Oddział Celny w Czeremsze. Natomiast objęcia procedurą tranzytu wspólnotowego gazu wprowadzanego na obszar celny Wspólnoty i przesyłanego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemem gazociągów tranzytowych dokonuje Naczelnik I Urzędu Celnego w Warszawie, Oddział Celny IV w Warszawie. Informacje takie wynikają z załącznika do projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych.

W projektowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne uchylone zostały przepisy dotyczące właściwości organów celnych w sprawach tranzytu wspólnotowego ropy naftowej i gazu realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych. To z kolei powoduje zmiany w rozporządzeniu w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.

Powyższe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych likwiduje także II Oddział Celny w Warszawie. Ministerstwo Finansów taką decyzję tłumaczy zbyt dużym generowaniem kosztów przez powyższą placówkę (wynajmowanie i utrzymanie pomieszczeń dla służby celnej), które są nieporównywalne z zakresem realizowanych zadań. Zadania tego oddziału w zakresie obsługi przedsiębiorców przejmą teraz III Oddział Celny w Warszawie oraz IV Oddział Celny w Warszawie. Natomiast pracownicy tej placówki będą skierowani do wykonywania innych zadań. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu takiej decyzji – likwidacja powyższej jednostki przyniesie korzyści w postaci ewentualnego dodatkowego wzmocnienia innych komórek organizacyjnych służby celnej, przez co wzrośnie poziom obsługi podmiotów gospodarczych. Dodatkowo – pomieszczenia II Oddziału Celnego w Warszawie nie spełniały podstawowych wymogów określonych w Decyzji Nr 11/OC Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia standardów obiektów budowlanych i trybu postępowania w zakresie pozyskiwania nieruchomości oraz budowy obiektów budowlanych przeznaczonych na potrzeby statutowej działalności jednostek organizacyjnych Służby Celnej.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: