eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Wymiana dowodu a NIP i urząd skarbowy

Wymiana dowodu a NIP i urząd skarbowy

2007-08-21 13:03

Do końca 2007 roku posiadacze starych dowodów osobistych muszą je wymienić na nowe. Ministerstwo Finansów przypomina, iż po uzyskaniu nowego dowodu, należy złożyć stosowne zgłoszenie aktualizacyjne dane w swoim urzędzie skarbowym.

Przeczytaj także: NIP: obowiązki płatnika i podatnika

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane powszechnie numerami NIP.

Dane podane w zgłoszeniu identyfikacyjnym muszą być przez podatników aktualizowane poprzez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Terminy składania zgłoszeń aktualizacyjnych są różne w zależności od tego, jakim podatkiem jest podatnik opodatkowany. I tak przykładowo:
  • osoby fizyczne (czyli podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej) mają obowiązek złożyć zgłoszenie aktualizacyjne w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych
  • podatnicy podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego mają obowiązek złożyć zgłoszenie aktualizacyjne w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych

Przywileje dla niektórych podatników

Nie zawsze zgłoszenia takiego trzeba dokonać osobiście w swoim urzędzie skarbowym. Ministerstwo Finansów podkreśla, iż osoby których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy (ZUS, KRUS), mogą takiego zgłoszenia dokonać za pośrednictwem płatnika. Ten musi przekazać zgłoszenie aktualizacyjne właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia złożenia tego zgłoszenia przez podatnika.

Pozostałe osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłoszenie aktualizacyjne mogą przekazać za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Organ ten także ma 7 dni na przekazanie zgłoszenia do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Organ wydający dowód osobisty powinien powiadomić podatnika o możliwości przekazania zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego za jego pośrednictwem.

Na jakim druku zaktualizować dane?

Zgłoszenie aktualizacyjne składa się we właściwym urzędzie skarbowym (bezpośrednio lub za pośrednictwem płatnika którym jest organ rentowy lub emerytalny albo organu wydającego dowód osobisty) na formularzu:
  • - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej, lub
  • - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: