eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zawarcie małżeństwa = urząd skarbowy i aktualizacja danych

Zawarcie małżeństwa = urząd skarbowy i aktualizacja danych

2013-08-09 11:29

Zawarcie małżeństwa = urząd skarbowy i aktualizacja danych

Zawarcie małżeństwa = urząd skarbowy i aktualizacja danych © Eray - Fotolia.com

Za niezgłoszenie aktualizacji danych po ślubie fiskus może nałożyć mandat. O zmianie nazwiska lub przeprowadzce przedsiębiorca jest bowiem obowiązany poinformować urząd skarbowy. Osoby nieprowadzące działalności mają więcej czasu na zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania.

Przeczytaj także: Nadanie i potwierdzenie NIP przez urząd skarbowy

Jeśli w związku z zawarciem związku małżeńskiego podatnik przyjął nazwisko małżonka lub zmienił adres zamieszkania, powinien zgłosić takie zmiany danych osobowych w urzędzie skarbowym. Terminy oraz sposób uzupełnienia danych są zdeterminowane statusem ewidencyjnym podatnika.

Aktualizacja wraz z zeznaniem podatkowym
Nowożeńcy podlegający pod rejestr PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej, niezarejestrowani jako czynni podatnicy VAT czy niebędący płatnikami podatków lub składek ZUS nie muszą dokonywać zgłoszenia zmiany swoich danych. O zmianie miejsca zamieszkania mogą poinformować dopiero na etapie składania zeznania rocznego.

Podatnicy mogą również, nie czekając na moment rocznego rozliczenia podatkowego, uaktualnić swoje dane (poinformować o zmianie osobistego rachunku bankowego, e-maila i numeru telefonu, a także o zmianie miejsca zamieszkania, o ile różnić się on będzie od adresu zameldowania) składając formularz ZAP-3 i to najlepiej kierując go do urzędu, który stał się właściwym po przeprowadzce. Wzór formularza określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych, dostępny jest on także na miejscu w urzędzie i na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Finansów (www.finanse.mf.gov.pl).

Aktualizacja pozostałych danych osobowych, w tym np. nazwiska, odbywa się bez udziału podatnika – pozostałe informacje urzędy skarbowe pobierają z rejestru PESEL.

fot. Eray - Fotolia.com

Zawarcie małżeństwa = urząd skarbowy i aktualizacja danych

Za niezgłoszenie aktualizacji danych po ślubie fiskus może nałożyć mandat. O zmianie nazwiska lub przeprowadzce przedsiębiorca jest bowiem obowiązany poinformować urząd skarbowy.


Posługujący się NIP mają tydzień
Jeśli to przedsiębiorca zmienił po ślubie nazwisko albo przeprowadził się, przez co zmieniło się jego miejsce zamieszkania lub zameldowania, aktualizacji swoich danych będzie mógł dokonać tylko za pośrednictwem zgłoszenia aktualizującego, które obowiązany jest złożyć do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w okresie 7 dni od dnia, w którym miała miejsce zmiana danych. Dotyczy to także podatników VAT, płatników podatków oraz składek ubezpieczeniowych, a zatem osób objętych rejestrem NIP.

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uaktualnienia swoich danych dokonują przy pomocy tej ewidencji, dokładniej za pośrednictwem wniosku CEIDG-1, dostępnego na stronie . Wypełniony elektronicznie można wydrukować i złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Przesłanie przez Internet wiąże się niestety z koniecznością stawienia się w urzędzie miasta w celu podpisania formularza w obecności urzędnika. W urzędzie skarbowym natomiast poprzez druk NIP-7 o zmianie danych informują podatnicy VAT niepodlegający wpisowi do rejestru CEIDG oraz nieprowadzący działalności gospodarczej płatnicy podatków i składek.

Kara pieniężna za niewypełnienie obowiązku
Jeśli podatnik nie wypełni obowiązku zaktualizowania swoich danych po ślubie, fiskus będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną. W sytuacji braku dokonania zmiany wpisu do CEIDG, przedsiębiorca może zostać wezwany przez Ministra Gospodarki do jej dokonania w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod groźbą wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca poda nieprawidłowe lub niepełne dane, grozi mu postępowanie karne skarbowe.


Katarzyna Miazek, Karolina Zawłocka

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: