eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Darowizna nieruchomości firmy a podatek od darowizny

Darowizna nieruchomości firmy a podatek od darowizny

2008-09-24 06:48

Darowizna nieruchomości należącej do firmy ojca na rzecz synów korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tej ustawy. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 03.09.2008 r. nr ILPB2/436-50/08-2/MK.

Przeczytaj także: Darowizna mieszkania od syna i synowej zwolniona z podatku

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatnik wskazał, że nabył bez podatku VAT wraz z żoną nieruchomość z przeznaczeniem do wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej (handel i gastronomia). Przez cały jej okres użytkowania (od 1998 r. do chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji) podatnik ponosił nakłady na rozbudowę i modernizację tej nieruchomości, które dwukrotnie przewyższyły jej wartość z dnia nabycia. Ostatnie takie nakłady zostały poniesione w 2008 r. Odliczano od tych nakładów podatek VAT na bieżąco. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów firmy. Podatnik zamierza powyższą nieruchomość przekazać swoim synom w formie darowizny. W związku z tym zadał pytanie, czy darowizna tej nieruchomości synom będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn? W zapytaniu wnioskodawca wyjaśnił, że po przekazaniu darowizny nadal zamierza prowadzić tam działalność gospodarczą. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, iż obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje – przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Według art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: