eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Prowadzenie ksiąg rachunkowych: nowe rozporządzenie

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: nowe rozporządzenie

2009-05-15 12:18

W dniu 6 maja 2009 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg. Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przeczytaj także: 4 ważne zasady rachunkowości

Nowe rozporządzenie ma nieco inny charakter niż jego poprzednik, ponieważ kluczowe kwestie związane z tym, kto ma prawo uzyskać certyfikat MF, są w tej chwili uregulowane bezpośrednio w ustawie o rachunkowości.
Rozporządzenie z 8 kwietnia 2009 r. skupia się zatem na aspektach technicznych i formalnych związanych z przeprowadzeniem egzaminu.
Nie ma w nim wskazań, kto może ubiegać się o certyfikat lub jak powinna wyglądać praktyka w rachunkowości. Kwestie te bowiem są określone w art. 76a (i następnych) ustawy o rachunkowości. Z rozporządzenia dowiemy się za to, jak powinien wyglądać nowy wniosek oraz ile kosztuje procedura.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych można uzyskać albo zdając egzamin, albo dokumentując odpowiednie wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu rachunkowości.

Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu, nie muszą już dokumentować odbycia odpowiedniej praktyki przed przystąpieniem do egzaminu – mogą być w trakcie jej zdobywania, a i tak będą mogły przystąpić do egzaminu. Muszą złożyć wniosek, który zawiera następujące dane (brak w rozporządzeniu wzoru tego wniosku):
  • numer PESEL (a w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego –numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość),
  • imiona i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania oraz
  • adres do korespondencji.

Do tego wniosku powinny dołączyć:
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości (to nie jest wypis z Krajowego Rejestru Karnego).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: