eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Roczny podatek dochodowy a księgi rachunkowe

Roczny podatek dochodowy a księgi rachunkowe

2011-05-13 13:02

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 1 stycznia 2011 r. przeszła na księgi rachunkowe. Za 2010 r. zostało sporządzone zeznanie PIT-36L, które wykazywało podatek do zapłaty. Czy wysokość tego podatku będzie stanowiła zobowiązanie wobec urzędu skarbowego wykazane w pasywach na 1 stycznia 2011 r.?

Przeczytaj także: Zmienią się zasady prowadzenia ksiąg

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym. Na jego wysokość ma wpływ nie tylko dochód z działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatku dochodowego właściciela nie powinno się ujmować w księgach rachunkowych.

Jeżeli zapłata podatku do urzędu skarbowego dokonywana jest ze środków firmowych, należy ją ujmować w księgach rachunkowych tej firmy jako należność od właściciela na koncie Pozostałe rozrachunki, w analityce: Rozrachunki z właścicielami.
 1. Podatek dochodowy płacony za właściciela w ciągu roku może być ujmowany w księgach rachunkowych zapisem:
  • Wn Pozostałe rozrachunki - Rozrachunki z właścicielem,
  • Ma Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Zapłata podatku z rachunku bankowego firmy może być księgowana zapisem:
  • Wn Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Ma Bieżący rachunek bankowy.
 3. Wpłacane w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy powodują trwałą zmianę kapitału podstawowego firmy, która na dzień bilansowy powinna być przeksięgowana zapisem:
  • Wn Kapitał właściciela lub Rozliczenie wyniku finansowego,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - Rozrachunki z właścicielem.

Kwota ta zmniejsza kapitał właściciela wykazywany w pasywach bilansu w pozycji A.I. "Kapitał podstawowy".

Podstawa prawna:
art. 3 ust. 1, art. 24 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).


Czy wiesz jak rozliczać podatki dochodowe? Odpowiedź znajdziesz w poradniku "Podatki dochodowe w praktyce". Znajdziesz w nim porady i praktyczne przykłady dotyczące rozliczeń podatkowych w firmie.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: