eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

2012-08-09 12:16

Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych © Robert Kneschke - Fotolia.com

Zdanie egzaminu państwowego, przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Finansów, stanowi jedną z dróg prowadzących do wydania certyfikatu księgowego. Zainteresowane egzaminem są przede wszystkim osoby nieposiadające formalnego wykształcenia akademickiego o specjalności rachunkowość, choć często są to osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Przeczytaj także: Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Jednak nie tylko doświadczeni księgowi mogą spróbować swych szans przed komisją. Od kilku lat wymogi wstępne zostały tak zminimalizowane, że aby przystąpić do rozwiązywania testów i pytań trzeba posiadać jedynie wykształcenie średnie oraz być niekaranym za przestępstwa związane z księgowością i obrotem gospodarczym.

Gdy spełnia się te kryteria, należy wystąpić z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu, adresowanym do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Informacje o planowanych terminach egzaminu można uzyskać na stronie Ministerstwa (np. aktualnie podane zostały terminy w II półroczu 2012 roku). Tradycyjnie egzaminy przeprowadzane są w ministerialnym ośrodku w Otwocku (po wcześniejszym zgłoszeniu organizator zapewnia transport z centrum Warszawy).

Od osób egzaminowanych nie jest wymagane ukończenie kursów przygotowujących. Oznacza to, że do weryfikacji wiedzy można przygotować się zarówno w sposób indywidualny, jak też poprzez uczestnictwo w licznie organizowanych kursach i szkoleniach. Bez względu na wybór formy nauki przed datą egzaminu, szczególnie starannie należy przygotować się w dniu sprawdzianu i skompletować wszystkie pomoce dopuszczone przez komisję.

Na egzamin należy bezwzględnie zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość i zawierający numer PESEL),
 • przybory do pisania (w tym czarny lub niebieski długopis),
 • zestaw przepisów prawa opublikowanych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy (np. gotowe opracowania wydawane przez nasze Wydawnictwo lub wydruki z baz aktów prawnych),
 • kalkulator, z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

Zabronione jest natomiast posługiwanie się telefonami komórkowymi, innymi niż wymienione powyżej publikacjami, porozumiewanie się z innymi uczestnikami egzaminu, a także korzystanie z pomocy osób z zewnątrz.

fot. Robert Kneschke - Fotolia.com

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych


Bardzo ważne jest, aby dobrze rozplanować czas przeznaczony na rozwiązywanie testów i zadań. Egzamin trwa 4 godziny i obejmuje trzy bloki tematyczne, a w skład każdego z bloków wchodzi następująca liczba pytań testowych i zadań sytuacyjnych:
 • rachunkowość - 30 pytań testowych i od 3 do 6 zadań sytuacyjnych;
 • prawo podatkowe - 10 pytań testowych i od 2 do 4 zadań sytuacyjnych;
 • ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego - 10 pytań testowych i od 1 do 3 zadań sytuacyjnych.

Na poszczególne bloki składają się następujące zagadnienia:
 • Rachunkowość:
  • przedmiot, zakres i zasady rachunkowości,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • inwentaryzacja składników aktywów i pasywów,
  • wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny,
  • zasady ewidencji zdarzeń,
  • ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym,
  • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość,
  • zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby podatkowe,
  • podział i rozliczenie wyniku finansowego,
  • sprawozdania finansowe,
  • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych,
  • rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej,
  • podstawowe zasady zawodowej etyki w rachunkowości;
 • Prawo podatkowe:
  • pojęcie podatku,
  • system podatków w Polsce,
  • organizacja organów podatkowych oraz elementy procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających,
  • podatki pośrednie,
  • podatki bezpośrednie,
  • podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego;
 • Ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa cywilnego i gospodarczego:
  • system ubezpieczeń społecznych,
  • zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,
  • podstawy prawa pracy: stosunek pracy i związane z nim obowiązki pracodawcy i pracownika,
  • podstawy prawa cywilnego,
  • podstawy prawa handlowego i działalności gospodarczej,
  • podstawowe formy współpracy między przedsiębiorcą a instytucjami finansowymi (banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instrumenty rynku kapitałowego).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: