eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Odpisy aktualizujące należność: VAT jako koszt?

Odpisy aktualizujące należność: VAT jako koszt?

2009-08-05 12:21

Firma w 2008 r. utworzyła odpis aktualizujący należność w kwocie netto 2.500 zł i zaliczyła tę kwotę do kosztów pozostałych operacyjnych. Rozpoczęła postępowanie egzekucyjne, które nadal trwa. Nakaz zapłaty wyrokiem sądu oddała do komornika tego roku. Jak rozksięgować VAT od tej należności, gdyby należność została umorzona? Czy wówczas firma powinna rozwiązać odpis aktualizujący tę należność?

Przeczytaj także: Odpisy aktualizujące w kosztach podatkowych firmy

Jeśli firma zdecydowałaby się na umorzenie wierzytelności, należy w księgach rachunkowych dokonać wyksięgowania kwoty odpisu (Wn) w korespondencji z kontem rozrachunków (Ma). W ten sposób kwota netto nie wpłynie w żaden sposób na wynik finansowy.

Jeśli w chwili dokonania odpisu nie objęto nim kwoty VAT, to należy to zrobić w chwili umorzenia należności. Należy ten VAT ująć jako koszt.

Nie znam do końca okoliczności związanych z tą należnością, ale przypomnę tylko, że odpisy należności obciążają zgodnie z art. 35 b ust 2 uor pozostałe koszty operacyjne albo koszty finansowe zależnie od charakteru należności. Podatek od towarów i usług powinien być zatem ujęty analogicznie jak kwota netto, czyli należy go ująć w koszty pozostałe operacyjne.

Pragnę zwrócić również uwagę na konsekwencje podatkowe umorzenia należności. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt updop firma ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takie należności umorzone, które były zarachowane jako przychody należne (czyli bez VAT).

Proszę również pamiętać, że jeśli w 2008 r. zaliczono dokonany odpis do kosztów uzyskania przychodów, to w chwili podjęcia decyzji o umorzeniu będzie miał zastosowanie także art. 12 ust. 1 pkt 4d updop, który nakazuje zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu wartość umorzonych należności w części, która wcześniej, jako odpis aktualizujący, została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:
  • art. 35b ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.,
  • art. 12 ust. 1 pkt 4d i art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.


Czasopismo "Rachunkowość dla Praktyków" to praktyczne wskazówki dotyczące najnowszych zmian w podatkach, rachunkowości i ubezpieczeniach społecznych, przeznaczone dla doświadczonych księgowych i głównych księgowych, dla kogoś takiego jak Ty!

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: